Ma Y Thần Tướng diễn ca toàn tập [Ma Y Hình Tướng + Ma Y Thần Tướng]

Fengshui Master
2,8K

Không những Ma Y Thần Tướng diễn ca được diễn giải bằng thơ lục bát nên rất dễ nhớ và dễ thuộc. Mà y thần tướng diễn ca lại còn là một bộ sách rất nổi tiếng về Tướng Pháp.

Ma y thần tướng diễn ca được lưu truyền rất rộng rãi trong dân gian. Bộ này bao gồm hai phần chính là:

  • Ma Y Thần Tướng
  • Ma Y Hình Tướng .

Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp về nội dung của Ma y thần tướng diễn ca dưới đây nhé.

ma y thần tướng

MA Y THẦN TƯỚNG

Xem qua thần tướng Ma Y,

Biết người thiện ác biết tay gian tà

Biết trang phú quí vinh hoa,

Biết người hào kiệt, Vương gia thế nào.

Biết người thọ yểu ra sao,

Biết người mưu trí thấp cao trên đời.

Biết người an lạc thảnh thơi,

Biết người cùng khổ cả đời tân toan.

Người nào ngũ nhạc hân hoan,

Chắc rằng quí tướng giàu sang trọn đời

Mắt xanh gia ngọc tốt tươi,

Bộ đi hoà hưỡn ắt người phong lưu

Đàn ông túc trí đa mưu,

Thiên đình rộng rãi, mũi cao dợn rồng.

Những người dựa bực tam công,

Tam đình khoảng hượt đôi tròng mắt trong.

Lưỡng quyền da ửng hồng hồng,

Mặt tròn mũi nhọn ắt lòng thông minh.

Người nào lòng rộng thinh thinh,

Trong bàn tay có chỉ hình chữ xuyên.

Người nào lòng dạ đảo điên,

Bộ đi nết đứng không yên nửa giờ.

Gái mà lòng dạ lẳng lơ,

Chơn mày rậm rạp, ngọc cơ hồng hồng.

Có chồng mà lại giết chồng,

Hình đi như rắn bụng trung bao giờ.

Đàn ông hàm râu xơ rơ,

Mặt mày méo xẹo khác cơ nhiều bề.

Người nào đi bộ xàng xê,

Mặt thì nhiều thịt, lòng dê dạ trừu.

Người nào tía lia như cưu,

Lòng lang dạ độc oán cừu tư niên.

Những người cặp mắt đóng xiêng,

Chơn mày chữ bát, dạ liền gian manh.

Người nào tánh thật thông minh,

Tròng đen trong trẻo, thiên đình đóng cao.

Người nào tròng mắt nháy sao,

Cái miệng quai sách hỗn hào như tinh.

Người nào tròng trắng phân minh,

Tròng đen đen trạy khôn lanh hơn người.

Gái nào chưa nói đã cười,

Chưa đi đã chạy, thiệt người gian dâm .

Người nào nước da ngăm ngăm,

Chân mày quá nhãn cái cằm tròn vo.

Thiệt người rành rẽ văn nho

Trong lòng sáng láng khó dò tim can.

Người nào chơn mày dóng dang

Mũi cao miệng rộng khôn ngoan trong đời.

Người nào mày ngang đóng khơi

Mắt sâu mũi trống cả đời không dư.

Người nào mày đoạn mũi trư

Thiệt người cô độc môn lư một mình.

Sơn căn đứt đoan linh đinh,

Ông bà để của mấy nghìn cũng tiêu.

Anh em dù có bao nhiêu

Ở gần chẳng đặng trôi xiêu xứ người.

Mày giao mặt nám không tươi,

Lấy nhơn làm oán , vốn người xấu xa.

Người nào mặt láng da ngà,

Trai đôi ba vợ, gái đôi ba chồng.

Gái mà hai má hồng hồng,

Con mắt điên đảo có chồng theo trai.

Người nào mũi thấp mày dài,

Rày đây mai đó có hay bao giờ.

Trai mà tóc rối như tơ,

Vỗ đầu bẹp bẹp thất thơ cả đời.

Người nào tai phật miêïng dơi,

Nước da tươi nhuận thiệt người sống lâu.

Người nào tươi mướt bộ râu,

Dẫu ngèo cũng sướng trước sau trọn đời.

Người nào thuở bé mặt tươi,

Lớn lên u ám hay cười hay vui.

Thiệt là tướng yểu không xuôi,

Dẫu mà muốn sống nửa đời mồ côi.

Người nào năm nhạc chói ngời,

Chơn mày đứt đoạn thiệt người phá gia.

Người nào con mắt tà tà,

Lỗ mũi vạy vọ số đà bốn mươi.

Tướng mà như vậy những người,

Học dầu giỏi lắm cả đời làm dân.

Người nào mặt lớn mày gần,

Tú tài thi đỗ dần dần chắng sai.

Người nào lộ sĩ môi dầy

Tướng ai như vậy hạn tai rất nhiều.

Sớm mai chạy miết tới chiều

Những người như vậy làm nhiều không dư,

Thượng đình ngắn, hạ đình dư,

Nhiều khi làm hại, nhiều xừ làm nên.

Dầu mà cãi số trời trên,

Ví như sương tuyết nằm trên mặt trời.

Hạ đình ngắn , thượng đình dư,

Ắt là tể tướng trọn đời gần vua.

Dân mà như vậy không vừa,

Ắt rằng sự nghiệp sánh vua sự giàu.

Phát phì nhỏ tuối lao đao,

Ba mươi sắp xuống chia bâu chẳng còn.

Phát phì mà lại phát quan,

Ba mươi sắp xuống dở dang nhiều bề.

Bốn mươi hình phát phê phê,

Công danh nối gót hưởng bề hậu lai.

Ốm mà nhan sắc tốt thay

Dẫu ngèo không cực hình hài chút nao.

Già mà nhan sắc chẳng sầu,

Ắt là cực khổ buổi đầu chẳng sai.

Ốm mà thân thể chẳng phai,

Hậu niên phát đạt hào tài hào quan.

Chơn mày dấu vạy như thoan,

Ắt là học giỏi khôn ngoan giữa trần.

Chơn mày chữ nhứt mặt gân,

Sát thê chi tướng hại lần hào con.

Râu ria đen chạy ngay bon,

Chắc rằng phước đức nhờ ơn về già.

Râu thưa quau quáu lo xa,

Hoe hoe đục đục lớn ra phong trần.

Mắt xanh mày đóng cao mân,

Thật người tánh xảo muôn phần thông minh.

Một mai dựa chốn triều đình,

Mão vàng đai bạc tài lành chẳng sai.

Người nào bất tướng vô tài,

Không no đùi vế lỗ tai tối mò.

Thiệt người tánh dữ hay lo,

Ông bà dẫu để tiền kho không còn.

Hoang đàng e chuyện thị phi,

Đọc pho thần tướng Ma Y giải buồn.

Thấy lời đặt để rất thông,

Diễn theo cuốn trước lời suông tiếng thường.

Thánh hiền truyền lại mấy chương,

Người mà dụng tướng trước nương lòng lành.

Trai tài lo học cho rành,

Gái lành lo tập cửi canh việc thường.

Biết mùi đạo lý văn chương,

Giữ lòng trung hiếu là phương trao mình .

Trải xem mấy truyện mấy kinh,

Dạy điều nhân nghĩa giữ gìn lễ nghi.

Thấy người lâm chuyện hiểm nguy,

Ra công giúp đỡ tuỳ nghi phận mình.

Giữ lòng ngay thẳng tính thành,

Thi ân báo nghĩa trời đành phụ sao.

Giữ lòng đặng vậy mới là,

Dầu là tướng xấu đổi ra tướng lành.

Người nào ý tứ khôn lanh,

Đem lòng giận ác trời xanh hại liền.

Dẫu mà tướng tốt như tiên,

Đổi ra tướng xấu cũng liền theo sau.

Có người tròng trắng như sao,

Ngoài vành trong trẻo sách nào cũng thông.

Người nào gân trán hồng hồng,

Có tài văn học bình bồng bốn phương.

Người nào gân trán vàng vàng,

Tiền muôn cũng hết bạc ngàn cũng tiêu.

Đàn bà gương mặt buồn hiu,

Có gân trên trán phá tiêu gia tài.

Đàn bà tướng đi hàng hai,

Thiếu niên đau khổ, khắc hai đời chồng.

Người nào lỗ mũi hồng hồng,

Nút ruồi trên mũi nhiều chồng chẳng sai.

Người nào mình hạc sương mai,

Trong bàn tay đỏ tóc dài chấm chơn,

Thiệt người quí tướng hiền nhơn,

Ít ngèo ít cực sang hơn mọi người.

Đàn bà cặp mày tốt tươi,

Môi son da phấn miệng cười có khoen.

Tướng mà đặng vậy không hèn,

Có chồng vinh quí quả nhiên không lầm.

Người nào khoen mắt thâm thâm,

Bộ đi như máy lang tâm hơn người

Tướng khôn trật chín trật mười,

Tóc mây dợn sóng mấy đời thua ai.

Đàn ông văn vật có tài,

Tóc quăn mũi nhọn thiên đình đóng cao.

Người nào lòng dạ anh hào,

Có xoáy trên trán mắt sao mày dài.

Người dạ vú có tài,

Văn chương lỗi lạc trái tai có ngòi.

Người nào giả thật dối đời,

Bàn chân khuyết thủng ở nơi xứ người.

Người nào bộ miệng như cười.

Mũi rồng tai phật thiệt người sống lâu.

Dầu không có các có lầu,

Trọn đời thong thả phong lưu trọn đời.

Những người con mắt có ngời,

Mày dài quá mắt miệng cười có duyên,

Cả đời sung sướng như tiên,

Có chồng có lộc có quyền giàu sang.

Người nào cái mắt hiên ngang,

Bộ đi tướng đứng đàng hoàng mày ngang.

Dẫu không làm lớn trong làng,

Cũng là cực phẩm trào đàng chẳng sai.

Người nào mình hạc sương mai,

Bàn tay đỏ chót có tài thông minh.

Đàn bà được một tánh trinh,

Đàn ông như vậy thông minh hơn người.

Người nào con mắt lừ đừ,

Ấn đường tỏ rõ có hư bao giờ.

Những người tuổi lúc đương thơ,

Răng beo đầu nhọn thiệt là học hay,

Lớn lên cao chạy xa bay,

Dầu không thi đổ tài hay hơn người.

Mày cao mắt rộng hay cười,

Lòng to sáng láng trong đời thua ai.

Đàn bà như vậy lạc loài,

Chơn mày đen trạy có hai đuôi rùa.

Tướng mà như vậy thẹn thùa,

Thấy trai ngoài ngõ rượt đùa không dung.

Người nào tướng dữ tướng hung,

Gái mặt méo xẹo hiếu trung bao giờ.

Dầu không tai nạn lúc tơ,

Lớn lên đói rách thất thơ ngoài đàng.

Người nào râu trổ vàng vàng,

Răng hô mắt lé trong làng ít ưa.

Người nào hàm răng lưa thưa,

Hai môi mỏng dánh thật là xảo ngôn.

Người nào tuồng mặt ám hôn,

Tóc khô trán trợt, hương thôn xa lìa.

Đàn bà bộ miệng tía lia,

Lẹm cằm tóc ít mấy đời sống lâu.

Người nào chơn mày như câu,

Hàm răng đóng thấp, cái đầu mũi cao.

Đàn bà nói giọng khao khao,

Tóc mây dợn sóng hỗn hào như yêu.

Người này gò má có triều,

Cái cằm lẹm khuyết, tóc nhiều ít nên.

Người nào trán xẹo một bên,

Mũi gãy thì sống ít trên hai từng.

Đàn ông mặt nhỏ lớn lưng,

Cũng là yểu tướng thọ chừng bốn mươi.

Người nào mày tóc tốt tươi,

Trên trán có chỉ thiệt người khôn ngoan.

Đàn bà mắt chớp quá lang,

Ửng đỏ gò má, mặt ngang, miệng dài,

Người nào khoé mắt chia hai,

Dường như giới luỷ cả đời không con.

Mày giao tay tợ đỏ son,

No đầy lại nhuyễn, ngón tròn, giàu sang.

Bàn tay nước da khô khan,

Thiếu niên sao khỏi gian nan nhọc nhằn.

Đại tiểu mà ra một lần,

Đờn bà như thế phong trần dâm ô.

Đờn ông mà cặp mày rô,

Râu ria loạn xị là đồ bất trung.

Xem đi xem lại cho cùng,

Mấy bộ sách tướng tóm trung một lời.

Cha sanh mẹ đẻ tốt tươi,

Giữ diều nhơn đức sánh người thánh tiên.

Ở cho tính nết đặng hiền,

Giữ toàn ba mối trăm giềng cho xong.

Dầu cho tướng phụng tướng rồng,

Thiếu câu trung hiếu cũng không ra gì.

Canh trường giở sách Ma Y,

Lời thô tiếng kịch nghĩ suy ít hàng.

Giúp vui chư vị đồng bang,

Ngâm nga đêm vắng ít trang giải buồn…

MA Y HÌNH TƯỚNG

phai hinh the trong phong thuy

Luận xem văn sự con người

Phải hình quyền quới, phải đời phong lưu

Có người trí hoá tài mưu

Có người bần tiện tư ưu đêm ngày

Bàn chân đi đứng chẳng ngay

Trong bụng cũng vậy, có hay thế nào

Con mắt chân mày đóng cao

Mày sóc mày cáo hổn hào lắm thay

Tai lừa tai ngựa hỡi bay

Dững đôi chân mày thế ấy cũng hư

Răng khít là răng Thiêm thừ

Ở ăn độc địa thời chừ lo âu

Người nào trán vận xoáy trâu

Thiên tinh là hiệu, có đâu cho vừa

Đôi tròng trắng bạc quá ưa

Nam dâm nhân phụ nữ hoà gian phu

Mỏng môi cao mỏ hồ đồ

Hồng hồng con mắt giết chồng như chơi

Khao khao giọng thổ tiếng cười

Vân vân tóc trán là người khôn ngan

Đêm ngày tự lự tân toan

Phỉnh người lấy của, dỗ người lấy công

Người nào mắt phụng mũi rồng

Trán cao bằng thẳng, cằm đồng nở nang

Trên cho cân dưới vững vàng

Ấn quyền cũng có trào đường có khi

Quới quyền dầu chẳng làm chi

Hương thôn người cũng kỉnh vì làm trên

Người nào lỗ mũi hỉnh lên

Của xe chất lại một bên cũng nghèo

Chân nai rồi lại chân cheo

Bước cao bước thấp cũng đều nên ghe

Râu thời quắn quắn râu dê

Ở ăn bội bạc nhiều bề gian manh

Người nào quản hượt thường đình

Ấn quyền cũng có, phẩm bình chất cao

Nhân trung sâu tợ như đào

Thung dung trên thế anh hào mới đang

Thiện từ trải khắp nhân gian

Ai khôn khôn với, ai ngoan ngoan cùng

Ấy nên một đứng anh hùng

Trên cân mày mặt, dưới bằng đít tôn

Dầu mà lao khổ sầu tuôn

Mặt cũng tươi tốt hơn tuồng hân hoan

Nói ra là sự dở dang

Lưng thô mặt đục, lònglang bộn bàng

Dầu mình nằm trên đống vàng

Lâu mòn thời cũng một bàntay không

Ra đi tính bước cứng còng

Rùng vai lắc chuyển động trong tới ngoài

Là người bần tiện hình hài

Mãn đời thì cũng đi vay của người

Mở miệng chưa nói đã cười

Bất bình nhãn mục, một đờilang vân

Người nào mắt phụng mũi lân

Mi trường quá mục mười phần tốt thay

Đã cân vừa chân vừa tay

Eo lưng thắt đáy bằng nay vững vàng

Ra đi tính bước khoan khoan

Chẳng giàu thì cũng làm quan nhưng là

Đầu mày mà lại dững ra

Có gan có ruột, gian tà vốn không

Gái mà da đỏ hồng hồng

Dài cằm rộng miệng có chồng lấy trai

Dầu mà lịch sự khoan thai

Tròng trắng trắng bạc, tròng đen đen dầm

Quả là cẩu hạnh lang tâm

Con mắt thể ấy thời dâm chẳng lầm

Còn người ân hậu lương tâm

Phương viên diện mạo ngâm ngâm má đào

Trung trung chẳng thấp chẳng cao

Nói năng thủng thẳng mày giao cung huyền

Mắt hẹp lại cao lưỡng quyền

Tai như tai Phật lòng hiền sống lâu

Ai mà ăn ở hiểm sâu

Lưng dài mặt rộng, hay chau môi mày

Nói rồi lại phủi hai tay

Thì mấy người ấy có tài là chhi

Làm người lấy đó mà suy

Râu rìa lông ngự có khi phản thần

Người nào nhãn lộ bất bình

Dĩ ân báo oán là tình gian hung

Nam nhân đa phát, bần cùng

Nữ nhân tiểu phát, ai dùng làm chi

Ai mà môi đỏ da chì

Ấy là chất phát vậy thì cũng nên

Người nào trán khuyết một bên

Thời lòng gian giả đâu nên trung bình

Làm người học lấy trong mình

Biết người mà lánh, biết tình mà ưa

Nịnh thần là thấy hay chưa

Râu rẽ hàm én mắt thời láo liêng

Dầu mà làm quan hay quân

Xảo ngôn xàm ngữ hại dân nhộn nhàng

Ai có ngũ lộ rõ ràng

Là tướng phú quới bạc vàng trên tay

Khổng đạo vào mao bằng nay

Bần cùng chi tướng tháng ngày tân toán

Anh hùng là tướng có gan

Ti hậu cho có mới trang anh hùng

Người nào mà canh nhân trung

Ở ai hại nấy có dùng chi đâu

Tam chủ là tướng công hầu

Tứ nhủ là báu đã giàu lại sang

Tiểu tiện nước chảy hai hàng

Rơi rơi hoa cải tợ dường mưa sa

Nhỏ thì ở cửa ở nhà

Lớn lên ở phủ, ở toà, ở cung

Đừng vương cái thói tham lam

Ngũ nhạc cho có thời làm to thay

Đái ra một giọt chảy gay

Bần cùng chi tướng tháng ngày lao đao

Hình dung thượng hạ mãng mao

Trường thọ chi tướng khổlao chi bần

Cho toàn ngũ đoản chi thân

Ngũ trường cũng tốt, mười phần thêm xinh

Nhãn thanh quan thị bất bình

Láo lưng con mắt gian tình ai đương

Xảo ngôn xàm ngữ đa phương

Thượng nghiêm bất thuận, hạ phường đệ huynh

Ở cùng ai cũng chẳng tin

Lấy đen làm trắng trong mình mới cam

Đòng xa tay đánh cong cong

Bất bình lưỡng mục, thời lòng xấu thô

Nam tà nữ tính dâm ô

Lẽ nào nết cũng mồ hồ lắm thay

Có quắp tướng, duỗi haitay

Như vậy thì cũng nhiều ngày khó khăn

Tiếng co éo, khít hàm răng

Giận rồi mới nói, nói năng châu mày

Ác nhân thêm thắt lắm thay

Độc từ kẻ ở chân tay trong nhà

Mặt thì xem trẻ như già

Lưu ly chi tướng, gian tà lại đeo

Nằm như thỏ, nằm như mèo

Cả đời thì cũng chịu nghèo không xong

Nằm như lân, nằm như hùm

Ngàn năm quới tướng mãnchung chi đời

Thánh hiền truyền hết mọi lời

Biết đời phúc đức biết đời giàu sang

Nói như sấm, cười như ran

Nam nhân vốn thật một trang anh hùng

Nói như sấm, cười như ran

Nữ nhân thế ấy thì hoang cửa nhà

Thánh hiền truyền lấy cho ta

Để xem cho biết mới ra con người.

Trên đây là trọn hai bộ trong bộ Ma y thần tướng diễn ca: Ma y thần tướng và ma y hình tướng. Hy vọng giúp các bạn có thêm sự tham khảo trên con đường tìm hiểu văn hoá tâm linh của người Việt Nam nói riêng và người Á Đông nói chung.

xem thêm: Thơ hay về xem tướng

Qua bài viết: Ma Y Thần Tướng diễn ca toàn tập [Ma Y Hình Tướng + Ma Y Thần Tướng] nếu vẫn còn thắc mắc hoặc cần tư vấn, hỗ trợ. Quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Lý khí Việt Nam

Chuyên Phong Thủy Thần số học

Hotline: 0976 067 303
Email: lykhivn@gmail.com

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết. Vui lòng chia sẻ bài viết nếu bạn thấy thông tin ở trên sẽ hữu ích với nhiều người!

Chúc bạn ngủ ngon!

Bài viết liên quan

Bình luận đã đóng!

Xem hướng nhà Xem tuổi làm nhà Xem tuổi vợ chồng Sinh con hợp tuổi Xem bói theo ngày sinh Giải mã giấc mơ điềm báo Xem Sao chiếu mệnh Xem ngày tốt xấu