Ứng dụng xem sao chiếu mệnh và hạn hàng năm

Fengshui Master
13.840 lượt xem

Theo văn hoá Phương Đông thì hàng năm mỗi người sẽ có một sao chiếu mệnh và một Hạn hàng năm tương ứng với số tuổi âm lịch. Trong bài viết này Lý Khí Việt Nam xin chia sẻ với bạn ứng dụng để xem sao chiếu mệnh và hạn hàng năm. Qua đó bạn sẽ dễ dàng biết được sao chiếu mệnh và Hạn của mình từng năm.

Ứng dụng xem sao chiếu mệnh dùng năm sinh âm lịch để luận giải. Nếu bạn không chắc chắn năm sinh âm lịch của mình thì có thể kiểm tra theo form bên dưới đây!

Đổi ngày dương sang ngày âm lịch


Ứng dụng xem sao chiếu mạng và xem hạn hàng năm

Xem thêm:

Bài viết liên quan