Xem ngày tốt xấu tháng 8 năm 2022 [Tháng Bẩy âm lịch]

Fengshui Master
152 lượt xem

Xem ngày tốt xấu tháng 8 năm 2022, ngày đẹp tháng 8 năm 2022, lịch tháng 8/2022. Tại đây bạn có thể dễ dàng tra cứu trong tháng 8 có những ngày đẹp, ngày tốt, ngày xấu nào. Ngày, giờ xuất hành, khai trương, động thổ,… và nhiều việc tốt khác.

Ngày tốt xấu tháng 5 năm 2022 (dương lịch)

Lịch Dương
01
Tháng 05

Lịch Âm
02
Tháng 04

Chủ Nhật ngày 1/5/2022 tức ngày 2/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Giáp Dần, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thiên Lao (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Khai (Tốt)

Điểm đánh giá: 6.3/10 điểm


,

Lịch Dương
02
Tháng 05

Lịch Âm
03
Tháng 04

Thứ Hai ngày 2/5/2022 tức ngày 3/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Ất Mão, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Nguyên Vũ (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Bế (Xấu)

Điểm đánh giá: 3.7/10 điểm


,

Lịch Dương
03
Tháng 05

Lịch Âm
04
Tháng 04

Thứ Ba ngày 3/5/2022 tức ngày 4/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Bính Thìn, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Tư Mệnh (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Kiến (Tốt)

Điểm đánh giá: 9.5/10 điểm


,

Lịch Dương
04
Tháng 05

Lịch Âm
05
Tháng 04

Thứ Tư ngày 4/5/2022 tức ngày 5/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Đinh Tỵ, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Câu Trần (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Thọ Tử (kỵ mọi việc)
 • Ngày Nguyệt Kỵ (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Trừ (Tốt)

Điểm đánh giá: 3.5/10 điểm


,

Lịch Dương
05
Tháng 05

Lịch Âm
06
Tháng 04

Thứ Năm ngày 5/5/2022 tức ngày 6/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Mậu Ngọ, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thanh Long (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Mãn (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 8.0/10 điểm


,

Lịch Dương
06
Tháng 05

Lịch Âm
07
Tháng 04

Thứ Sáu ngày 6/5/2022 tức ngày 7/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Kỷ Mùi, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Minh Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Dương Công Kỵ Nhật (kỵ mọi việc)
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Mãn (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 5.5/10 điểm


,

Lịch Dương
07
Tháng 05

Lịch Âm
08
Tháng 04

Thứ Bẩy ngày 7/5/2022 tức ngày 8/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Canh Thân, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thiên Hình (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Bình (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 6.0/10 điểm


,

Lịch Dương
08
Tháng 05

Lịch Âm
09
Tháng 04

Chủ Nhật ngày 8/5/2022 tức ngày 9/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Tân Dậu, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Chu Tước (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Định (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 6.0/10 điểm


,

Lịch Dương
09
Tháng 05

Lịch Âm
10
Tháng 04

Thứ Hai ngày 9/5/2022 tức ngày 10/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Nhâm Tuất, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Kim Quỹ (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Sát Chủ (kỵ mọi việc, đặc biệt là việc ký kết, giao dịch, đầu tư...).
 • Trực ngày: Chấp (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 5.3/10 điểm


,

Lịch Dương
10
Tháng 05

Lịch Âm
11
Tháng 04

Thứ Ba ngày 10/5/2022 tức ngày 11/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Quý Hợi, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Kim Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Vãng Vong (đại kị cho cưới hỏi, xuất hành hay đi chữa bệnh, khai trương động thổ)
 • Trực ngày: Phá (Xấu)

Điểm đánh giá: 5.5/10 điểm


,

Lịch Dương
11
Tháng 05

Lịch Âm
12
Tháng 04

Thứ Tư ngày 11/5/2022 tức ngày 12/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Giáp Tý, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Bạch Hổ (Ngày hắc đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Trực ngày: Nguy (Xấu)

Điểm đánh giá: 5.0/10 điểm


,

Lịch Dương
12
Tháng 05

Lịch Âm
13
Tháng 04

Thứ Năm ngày 12/5/2022 tức ngày 13/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Ất Sửu, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Ngọc Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Thành (Tốt)

Điểm đánh giá: 5.3/10 điểm


,

Lịch Dương
13
Tháng 05

Lịch Âm
14
Tháng 04

Thứ Sáu ngày 13/5/2022 tức ngày 14/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Bính Dần, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thiên Lao (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Nguyệt Kỵ (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Thu (Không tốt)

Điểm đánh giá: 3.0/10 điểm


,

Lịch Dương
14
Tháng 05

Lịch Âm
15
Tháng 04

Thứ Bẩy ngày 14/5/2022 tức ngày 15/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Đinh Mão, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Nguyên Vũ (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Khai (Tốt)

Điểm đánh giá: 5.8/10 điểm


,

Lịch Dương
15
Tháng 05

Lịch Âm
16
Tháng 04

Chủ Nhật ngày 15/5/2022 tức ngày 16/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Mậu Thìn, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Tư Mệnh (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Bế (Xấu)

Điểm đánh giá: 7.2/10 điểm


,

Lịch Dương
16
Tháng 05

Lịch Âm
17
Tháng 04

Thứ Hai ngày 16/5/2022 tức ngày 17/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Kỷ Tỵ, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Câu Trần (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Kiến (Tốt)

Điểm đánh giá: 6.0/10 điểm


,

Lịch Dương
17
Tháng 05

Lịch Âm
18
Tháng 04

Thứ Ba ngày 17/5/2022 tức ngày 18/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Canh Ngọ, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thanh Long (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Trừ (Tốt)

Điểm đánh giá: 6.0/10 điểm


,

Lịch Dương
18
Tháng 05

Lịch Âm
19
Tháng 04

Thứ Tư ngày 18/5/2022 tức ngày 19/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Tân Mùi, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Minh Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Mãn (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 8.0/10 điểm


,

Lịch Dương
19
Tháng 05

Lịch Âm
20
Tháng 04

Thứ Năm ngày 19/5/2022 tức ngày 20/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Nhâm Thân, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thiên Hình (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Bình (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 5.5/10 điểm


,

Lịch Dương
20
Tháng 05

Lịch Âm
21
Tháng 04

Thứ Sáu ngày 20/5/2022 tức ngày 21/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Quý Dậu, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Chu Tước (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Định (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 5.5/10 điểm


,

Lịch Dương
21
Tháng 05

Lịch Âm
22
Tháng 04

Thứ Bẩy ngày 21/5/2022 tức ngày 22/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Giáp Tuất, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Kim Quỹ (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Ngày Sát Chủ (kỵ mọi việc, đặc biệt là việc ký kết, giao dịch, đầu tư...).
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Chấp (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 4.8/10 điểm


,

Lịch Dương
22
Tháng 05

Lịch Âm
23
Tháng 04

Chủ Nhật ngày 22/5/2022 tức ngày 23/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Ất Hợi, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Kim Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Vãng Vong (đại kị cho cưới hỏi, xuất hành hay đi chữa bệnh, khai trương động thổ)
 • Ngày Nguyệt Kỵ (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Phá (Xấu)

Điểm đánh giá: 3.5/10 điểm


,

Lịch Dương
23
Tháng 05

Lịch Âm
24
Tháng 04

Thứ Hai ngày 23/5/2022 tức ngày 24/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Bính Tý, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Bạch Hổ (Ngày hắc đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Trực ngày: Nguy (Xấu)

Điểm đánh giá: 3.5/10 điểm


,

Lịch Dương
24
Tháng 05

Lịch Âm
25
Tháng 04

Thứ Ba ngày 24/5/2022 tức ngày 25/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Đinh Sửu, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Ngọc Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Thành (Tốt)

Điểm đánh giá: 9.3/10 điểm


,

Lịch Dương
25
Tháng 05

Lịch Âm
26
Tháng 04

Thứ Tư ngày 25/5/2022 tức ngày 26/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Mậu Dần, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thiên Lao (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Thu (Không tốt)

Điểm đánh giá: 3.0/10 điểm


,

Lịch Dương
26
Tháng 05

Lịch Âm
27
Tháng 04

Thứ Năm ngày 26/5/2022 tức ngày 27/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Kỷ Mão, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Nguyên Vũ (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Khai (Tốt)

Điểm đánh giá: 3.3/10 điểm


,

Lịch Dương
27
Tháng 05

Lịch Âm
28
Tháng 04

Thứ Sáu ngày 27/5/2022 tức ngày 28/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Canh Thìn, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Tư Mệnh (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Bế (Xấu)

Điểm đánh giá: 6.7/10 điểm


,

Lịch Dương
28
Tháng 05

Lịch Âm
29
Tháng 04

Thứ Bẩy ngày 28/5/2022 tức ngày 29/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Tân Tỵ, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Câu Trần (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Kiến (Tốt)

Điểm đánh giá: 4.5/10 điểm


,

Lịch Dương
29
Tháng 05

Lịch Âm
30
Tháng 04

Chủ Nhật ngày 29/5/2022 tức ngày 30/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Nhâm Ngọ, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thanh Long (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Trừ (Tốt)

Điểm đánh giá: 6.5/10 điểm


,

Lịch Dương
30
Tháng 05

Lịch Âm
01
Tháng 05

Thứ Hai ngày 30/5/2022 tức ngày 1/5/2022 (âm lịch), nhằm ngày Quý Mùi, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Câu Trần (Ngày hắc đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Trực ngày: Mãn (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 5.0/10 điểm


,

Lịch Dương
31
Tháng 05

Lịch Âm
02
Tháng 05

Thứ Ba ngày 31/5/2022 tức ngày 2/5/2022 (âm lịch), nhằm ngày Giáp Thân, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thanh Long (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Trực ngày: Bình (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 7.5/10 điểm


ngày tốt xấu tháng 8 năm 2022

Bài viết liên quan

Xem hướng nhà Xem tuổi làm nhà Xem tuổi vợ chồng Sinh con hợp tuổi Xem Sao chiếu mệnh Xem ngày tốt xấu