Bát sát Hoàng Tuyền và Bát quái Quan Quỷ

Fengshui Master
73

Bát sát hoàng Tuyền trong phong thủy luôn được coi là phương vị bất khả xâm phạm. Đây là phương vị cố định và không thay đổi theo thời gian.

Bát quái quan quỷ cũng là pháp quyết quan trọng, bát quái quan quỷ dùng trong thủy pháp, hình pháp … ngoài ra còn dùng để xem ngày động thổ.

Bát sát hoàng tuyền
Bát sát hoàng tuyền

Bát sát Hoàng Tuyền

Hoàng tuyền còn được gọi là suối vàng (hay âm phủ). Phương vị Hoàng Tuyền trong phong thủy luôn được coi là 1 phương vị bất khả xâm phạm. Đây là phương vị cố định, không thay đổi theo thời gian. Khi lập hướng cho âm trạch hay dương trạch, chúng ta phải tránh, không được phạm vào Bát sát Hoàng Tuyền.

Phạm phải Hoàng tuyền thường gây ảnh hưởng đến những người trung niên, người trẻ tuổi trong nhà. Phương vị Hoàng tuyền không nên thấy thủy đặc biệt là thủy chảy nhanh, mạnh, trực cấp; không nên có cột điện, trạm điện, con đường đâm thẳng …

Ca quyết về bát sát hoàng tuyền

 • Canh, Đinh, Khôn thượng thị Hoàng tuyền;
 • Ất, Bính tu phòng Tốn thủy tiên;
 • Giáp, Quý hướng trung ưu kiến Cấn;
 • Tân, Nhâm thủy lộ phạ đương Càn.

Điều này có nghĩa là:

 • Làm nhà lập hướng Canh, Đinh nên cẩn thận với nước phương Khôn.
 • Đinh hướng thì nước phương Khôn nên chảy đi, chảy đến là bị phạm Hoàng Tuyền.
 • Canh hướng thì phương Khôn nên có nước chảy đến, nước chảy đi là phạm Hoàng Tuyền

Các phương còn lại chúng ta cũng suy luận tương tự.

Bát quái quan quỷ

Ca quyết về bát quái quan quỷ

 • Khảm Long, Khôn Thỏ, Chấn sơn Hầu;
 • Tốn Kê, Càn Mã. Đoài Xà đầu;
 • Cấn Hổ, Ly Trư vi diệu sát;
 • Phạm chi Trạch, Mộ nhất thời hưu.

Dịch nghĩa

 • Nhà Tọa KHẢM thì ở phương THÌN không nên trổ Cửa, đào Giếng, kỵ thấy nước…
 • Nhà Tọa KHÔN thì ở phương MÃO là kỵ. Không nên đặt bếp, đào giếng …
 • Nhà Tọa CHẤN thì ở phương THÂN là kỵ.
 • Nhà Tọa TỐN thì ở phương DẬU là kỵ.
 • Nhà Tọa KIỀN thì ở phương NGỌ là kỵ.
 • Nhà Tọa ĐOÀI thì ở phương TỊ là kỵ.
 • Nhà Tọa CẤN thì ở phương DẦN là kỵ.
 • Nhà Tọa LY thì ở phương HỢI là kỵ.
 • Và ngược lại cũng vậy: Tức là nhà tọa THÌN thì phải kỵ phương KHẢM …

BÁT QUÁI QUAN QUỶ là một quyết pháp quan trọng, không chỉ ứng dụng trong việc xem thủy pháp, hình sát … mà trong thuật trạch cát cũng có tác dụng rất lớn. Khi chọn ngày khởi công, chúng ta cũng phải TUYỆT ĐỐI TRÁNH PHẠM PHẢI BÁT QUÁI QUAN QUỶ.

Như vậy, với những ngôi nhà tọa

 • CÀN: ta phải kỵ dùng ngày Bính ngọ, Nhâm ngọ.
 • KHẢM sơn : kỵ ngày Mậu Thìn , Mậu Tuất.
 • CẤN sơn : kỵ ngày Giáp Dần, Bính Dần.
 • CHẤN-TỐN : kỵ ngày Canh Thân, Tân Dậu.
 • LY : kỵ ngày Quý Hợi, Kỷ Hợi.
 • KHÔN : kỵ ngày Ất mẹo.
 • ĐOÀI : kỵ ngày Đinh Tị.

Nếu sửa chữa, tác động … ở một phương vị nào đó, muốn tính quan quỷ thì ta phải dựa vào đường đi trong Lạc Thư để tính.

Xem thêm: Huyền không phi tinh toàn tập

Bài viết liên quan

Xem hướng nhà Xem tuổi làm nhà Xem tuổi vợ chồng Sinh con hợp tuổi Xem bói theo ngày sinh Giải mã giấc mơ điềm báo Xem Sao chiếu mệnh Xem ngày tốt xấu