Xem ngày tốt xấu tháng 01 năm 2023 [Tháng Chạp – Nhâm Dần]

Fengshui Master
397

Xem ngày tốt xấu tháng 01 năm 2023, ngày đẹp tháng 1 năm 2023, lịch tháng 1/2023. Tại đây bạn có thể dễ dàng tra cứu trong tháng 1 có những ngày đẹp, ngày tốt, ngày xấu nào. Ngày, giờ xuất hành, khai trương, động thổ,… và nhiều việc tốt khác.

Ngày tốt xấu tháng 1 năm 2023 (dương lịch)

Lịch Dương
01
Tháng 01

Lịch Âm
10
Tháng 12

Chủ Nhật ngày 1/1/2023 tức ngày 10/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Kỷ Mùi, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Nguyên Vũ (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Nguy (Xấu)

Điểm đánh giá: 4.5/10 điểm


,

Lịch Dương
02
Tháng 01

Lịch Âm
11
Tháng 12

Thứ Hai ngày 2/1/2023 tức ngày 11/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Canh Thân, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Tư Mệnh (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Thành (Tốt)

Điểm đánh giá: 8.8/10 điểm


,

Lịch Dương
03
Tháng 01

Lịch Âm
12
Tháng 12

Thứ Ba ngày 3/1/2023 tức ngày 12/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Tân Dậu, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Câu Trần (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Thọ Tử (kỵ mọi việc)
 • Trực ngày: Thu (Không tốt)

Điểm đánh giá: 3.5/10 điểm


,

Lịch Dương
04
Tháng 01

Lịch Âm
13
Tháng 12

Thứ Tư ngày 4/1/2023 tức ngày 13/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Nhâm Tuất, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thanh Long (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Khai (Tốt)

Điểm đánh giá: 5.8/10 điểm


,

Lịch Dương
05
Tháng 01

Lịch Âm
14
Tháng 12

Thứ Năm ngày 5/1/2023 tức ngày 14/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Quý Hợi, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Minh Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Nguyệt Kỵ (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Bế (Xấu)

Điểm đánh giá: 5.7/10 điểm


,

Lịch Dương
06
Tháng 01

Lịch Âm
15
Tháng 12

Thứ Sáu ngày 6/1/2023 tức ngày 15/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Giáp Tý, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thiên Hình (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Bế (Xấu)

Điểm đánh giá: 4.2/10 điểm


,

Lịch Dương
07
Tháng 01

Lịch Âm
16
Tháng 12

Thứ Bẩy ngày 7/1/2023 tức ngày 16/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Ất Sửu, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Chu Tước (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Vãng Vong (đại kị cho cưới hỏi, xuất hành hay đi chữa bệnh, khai trương động thổ)
 • Trực ngày: Kiến (Tốt)

Điểm đánh giá: 2.5/10 điểm


,

Lịch Dương
08
Tháng 01

Lịch Âm
17
Tháng 12

Chủ Nhật ngày 8/1/2023 tức ngày 17/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Bính Dần, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Kim Quỹ (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Trực ngày: Trừ (Tốt)

Điểm đánh giá: 9.5/10 điểm


,

Lịch Dương
09
Tháng 01

Lịch Âm
18
Tháng 12

Thứ Hai ngày 9/1/2023 tức ngày 18/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Đinh Mão, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Kim Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Mãn (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 8.0/10 điểm


,

Lịch Dương
10
Tháng 01

Lịch Âm
19
Tháng 12

Thứ Ba ngày 10/1/2023 tức ngày 19/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Mậu Thìn, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Bạch Hổ (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Dương Công Kỵ Nhật (kỵ mọi việc)
 • Ngày Sát Chủ (kỵ mọi việc, đặc biệt là việc ký kết, giao dịch, đầu tư...).
 • Trực ngày: Bình (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 2.5/10 điểm


,

Lịch Dương
11
Tháng 01

Lịch Âm
20
Tháng 12

Thứ Tư ngày 11/1/2023 tức ngày 20/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Kỷ Tỵ, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Ngọc Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Định (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 8.0/10 điểm


,

Lịch Dương
12
Tháng 01

Lịch Âm
21
Tháng 12

Thứ Năm ngày 12/1/2023 tức ngày 21/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Canh Ngọ, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thiên Lao (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Chấp (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 4.3/10 điểm


,

Lịch Dương
13
Tháng 01

Lịch Âm
22
Tháng 12

Thứ Sáu ngày 13/1/2023 tức ngày 22/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Tân Mùi, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Nguyên Vũ (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Phá (Xấu)

Điểm đánh giá: 3.0/10 điểm


,

Lịch Dương
14
Tháng 01

Lịch Âm
23
Tháng 12

Thứ Bẩy ngày 14/1/2023 tức ngày 23/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Nhâm Thân, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Tư Mệnh (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Nguyệt Kỵ (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Nguy (Xấu)

Điểm đánh giá: 5.0/10 điểm


,

Lịch Dương
15
Tháng 01

Lịch Âm
24
Tháng 12

Chủ Nhật ngày 15/1/2023 tức ngày 24/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Quý Dậu, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Câu Trần (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Thành (Tốt)

Điểm đánh giá: 5.8/10 điểm


,

Lịch Dương
16
Tháng 01

Lịch Âm
25
Tháng 12

Thứ Hai ngày 16/1/2023 tức ngày 25/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Giáp Tuất, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thanh Long (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Thu (Không tốt)

Điểm đánh giá: 5.0/10 điểm


,

Lịch Dương
17
Tháng 01

Lịch Âm
26
Tháng 12

Thứ Ba ngày 17/1/2023 tức ngày 26/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Ất Hợi, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Minh Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Khai (Tốt)

Điểm đánh giá: 8.3/10 điểm


,

Lịch Dương
18
Tháng 01

Lịch Âm
27
Tháng 12

Thứ Tư ngày 18/1/2023 tức ngày 27/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Bính Tý, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thiên Hình (Ngày hắc đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Bế (Xấu)

Điểm đánh giá: 2.7/10 điểm


,

Lịch Dương
19
Tháng 01

Lịch Âm
28
Tháng 12

Thứ Năm ngày 19/1/2023 tức ngày 28/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Đinh Sửu, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Chu Tước (Ngày hắc đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Ngày Vãng Vong (đại kị cho cưới hỏi, xuất hành hay đi chữa bệnh, khai trương động thổ)
 • Trực ngày: Kiến (Tốt)

Điểm đánh giá: 6.5/10 điểm


,

Lịch Dương
20
Tháng 01

Lịch Âm
29
Tháng 12

Thứ Sáu ngày 20/1/2023 tức ngày 29/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Mậu Dần, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Kim Quỹ (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Trừ (Tốt)

Điểm đánh giá: 7.0/10 điểm


,

Lịch Dương
21
Tháng 01

Lịch Âm
01
Tháng 01

Thứ Bẩy ngày 21/1/2023 tức ngày 1/1/2023 (âm lịch), nhằm ngày Kỷ Mão, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

 • Ngày Chu Tước (Ngày hắc đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Trực ngày: Mãn (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 5.0/10 điểm


,

Lịch Dương
22
Tháng 01

Lịch Âm
02
Tháng 01

Chủ Nhật ngày 22/1/2023 tức ngày 2/1/2023 (âm lịch), nhằm ngày Canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

 • Ngày Kim Quỹ (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Bình (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 8.0/10 điểm


,

Lịch Dương
23
Tháng 01

Lịch Âm
03
Tháng 01

Thứ Hai ngày 23/1/2023 tức ngày 3/1/2023 (âm lịch), nhằm ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

 • Ngày Kim Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Định (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 5.5/10 điểm


,

Lịch Dương
24
Tháng 01

Lịch Âm
04
Tháng 01

Thứ Ba ngày 24/1/2023 tức ngày 4/1/2023 (âm lịch), nhằm ngày Nhâm Ngọ, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

 • Ngày Bạch Hổ (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Chấp (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 3.8/10 điểm


,

Lịch Dương
25
Tháng 01

Lịch Âm
05
Tháng 01

Thứ Tư ngày 25/1/2023 tức ngày 5/1/2023 (âm lịch), nhằm ngày Quý Mùi, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

 • Ngày Ngọc Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Nguyệt Kỵ (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Phá (Xấu)

Điểm đánh giá: 3.5/10 điểm


,

Lịch Dương
26
Tháng 01

Lịch Âm
06
Tháng 01

Thứ Năm ngày 26/1/2023 tức ngày 6/1/2023 (âm lịch), nhằm ngày Giáp Thân, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

 • Ngày Thiên Lao (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Nguy (Xấu)

Điểm đánh giá: 2.5/10 điểm


,

Lịch Dương
27
Tháng 01

Lịch Âm
07
Tháng 01

Thứ Sáu ngày 27/1/2023 tức ngày 7/1/2023 (âm lịch), nhằm ngày Ất Dậu, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

 • Ngày Nguyên Vũ (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Thành (Tốt)

Điểm đánh giá: 3.3/10 điểm


,

Lịch Dương
28
Tháng 01

Lịch Âm
08
Tháng 01

Thứ Bẩy ngày 28/1/2023 tức ngày 8/1/2023 (âm lịch), nhằm ngày Bính Tuất, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

 • Ngày Tư Mệnh (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Thọ Tử (kỵ mọi việc)
 • Trực ngày: Thu (Không tốt)

Điểm đánh giá: 6.5/10 điểm


,

Lịch Dương
29
Tháng 01

Lịch Âm
09
Tháng 01

Chủ Nhật ngày 29/1/2023 tức ngày 9/1/2023 (âm lịch), nhằm ngày Đinh Hợi, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

 • Ngày Câu Trần (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Khai (Tốt)

Điểm đánh giá: 4.3/10 điểm


,

Lịch Dương
30
Tháng 01

Lịch Âm
10
Tháng 01

Thứ Hai ngày 30/1/2023 tức ngày 10/1/2023 (âm lịch), nhằm ngày Mậu Tý, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

 • Ngày Thanh Long (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Sát Chủ (kỵ mọi việc, đặc biệt là việc ký kết, giao dịch, đầu tư...).
 • Trực ngày: Bế (Xấu)

Điểm đánh giá: 3.2/10 điểm


,

Lịch Dương
31
Tháng 01

Lịch Âm
11
Tháng 01

Thứ Ba ngày 31/1/2023 tức ngày 11/1/2023 (âm lịch), nhằm ngày Kỷ Sửu, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

 • Ngày Minh Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Trực ngày: Kiến (Tốt)

Điểm đánh giá: 9.8/10 điểm


ngày tốt xấu tháng 01 năm 2023

Bài viết liên quan

Xem hướng nhà Xem tuổi làm nhà Xem tuổi vợ chồng Sinh con hợp tuổi Xem bói theo ngày sinh Giải mã giấc mơ điềm báo Xem Sao chiếu mệnh Xem ngày tốt xấu