Xem ngày tốt xấu tháng 12 năm 2022 [Tháng Mười Một âm lịch]

Fengshui Master
516

Xem ngày tốt xấu tháng 12 năm 2022, ngày đẹp tháng 12 năm 2022, lịch tháng 12/2022. Tại đây bạn có thể dễ dàng tra cứu trong tháng 12 có những ngày đẹp, ngày tốt, ngày xấu nào. Ngày, giờ xuất hành, khai trương, động thổ,… và nhiều việc tốt khác.

X

Ngày tốt xấu tháng 12 năm 2022 (dương lịch)

Lịch Dương
01
Tháng 12

Lịch Âm
09
Tháng 11

Thứ Năm ngày 1/12/2022 tức ngày 9/11/2022 (âm lịch), nhằm ngày Mậu Tý, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

 • Ngày Kim Quỹ (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Trừ (Tốt)

Điểm đánh giá: 6.5/10 điểm


,

Lịch Dương
02
Tháng 12

Lịch Âm
10
Tháng 11

Thứ Sáu ngày 2/12/2022 tức ngày 10/11/2022 (âm lịch), nhằm ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

 • Ngày Kim Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Mãn (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 8.5/10 điểm


,

Lịch Dương
03
Tháng 12

Lịch Âm
11
Tháng 11

Thứ Bẩy ngày 3/12/2022 tức ngày 11/11/2022 (âm lịch), nhằm ngày Canh Dần, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

 • Ngày Bạch Hổ (Ngày hắc đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Trực ngày: Bình (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 4.5/10 điểm


,

Lịch Dương
04
Tháng 12

Lịch Âm
12
Tháng 11

Chủ Nhật ngày 4/12/2022 tức ngày 12/11/2022 (âm lịch), nhằm ngày Tân Mão, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

 • Ngày Ngọc Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Ngày Thọ Tử (kỵ mọi việc)
 • Trực ngày: Định (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 5.5/10 điểm


,

Lịch Dương
05
Tháng 12

Lịch Âm
13
Tháng 11

Thứ Hai ngày 5/12/2022 tức ngày 13/11/2022 (âm lịch), nhằm ngày Nhâm Thìn, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thiên Lao (Ngày hắc đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Chấp (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 4.3/10 điểm


,

Lịch Dương
06
Tháng 12

Lịch Âm
14
Tháng 11

Thứ Ba ngày 6/12/2022 tức ngày 14/11/2022 (âm lịch), nhằm ngày Quý Tỵ, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

 • Ngày Nguyên Vũ (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Nguyệt Kỵ (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Phá (Xấu)

Điểm đánh giá: 1.0/10 điểm


,

Lịch Dương
07
Tháng 12

Lịch Âm
15
Tháng 11

Thứ Tư ngày 7/12/2022 tức ngày 15/11/2022 (âm lịch), nhằm ngày Giáp Ngọ, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

 • Ngày Tư Mệnh (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Phá (Xấu)

Điểm đánh giá: 7.5/10 điểm


,

Lịch Dương
08
Tháng 12

Lịch Âm
16
Tháng 11

Thứ Năm ngày 8/12/2022 tức ngày 16/11/2022 (âm lịch), nhằm ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

 • Ngày Câu Trần (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Sát Chủ (kỵ mọi việc, đặc biệt là việc ký kết, giao dịch, đầu tư...).
 • Trực ngày: Nguy (Xấu)

Điểm đánh giá: 1.0/10 điểm


,

Lịch Dương
09
Tháng 12

Lịch Âm
17
Tháng 11

Thứ Sáu ngày 9/12/2022 tức ngày 17/11/2022 (âm lịch), nhằm ngày Bính Thân, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thanh Long (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Thành (Tốt)

Điểm đánh giá: 6.3/10 điểm


,

Lịch Dương
10
Tháng 12

Lịch Âm
18
Tháng 11

Thứ Bẩy ngày 10/12/2022 tức ngày 18/11/2022 (âm lịch), nhằm ngày Đinh Dậu, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

 • Ngày Minh Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Thu (Không tốt)

Điểm đánh giá: 4.0/10 điểm


,

Lịch Dương
11
Tháng 12

Lịch Âm
19
Tháng 11

Chủ Nhật ngày 11/12/2022 tức ngày 19/11/2022 (âm lịch), nhằm ngày Mậu Tuất, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thiên Hình (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Vãng Vong (đại kị cho cưới hỏi, xuất hành hay đi chữa bệnh, khai trương động thổ)
 • Trực ngày: Khai (Tốt)

Điểm đánh giá: 4.8/10 điểm


,

Lịch Dương
12
Tháng 12

Lịch Âm
20
Tháng 11

Thứ Hai ngày 12/12/2022 tức ngày 20/11/2022 (âm lịch), nhằm ngày Kỷ Hợi, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

 • Ngày Chu Tước (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Bế (Xấu)

Điểm đánh giá: 2.2/10 điểm


,

Lịch Dương
13
Tháng 12

Lịch Âm
21
Tháng 11

Thứ Ba ngày 13/12/2022 tức ngày 21/11/2022 (âm lịch), nhằm ngày Canh Tý, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

 • Ngày Kim Quỹ (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Dương Công Kỵ Nhật (kỵ mọi việc)
 • Trực ngày: Kiến (Tốt)

Điểm đánh giá: 7.5/10 điểm


,

Lịch Dương
14
Tháng 12

Lịch Âm
22
Tháng 11

Thứ Tư ngày 14/12/2022 tức ngày 22/11/2022 (âm lịch), nhằm ngày Tân Sửu, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

 • Ngày Kim Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Trừ (Tốt)

Điểm đánh giá: 8.5/10 điểm


,

Lịch Dương
15
Tháng 12

Lịch Âm
23
Tháng 11

Thứ Năm ngày 15/12/2022 tức ngày 23/11/2022 (âm lịch), nhằm ngày Nhâm Dần, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

 • Ngày Bạch Hổ (Ngày hắc đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Ngày Nguyệt Kỵ (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Mãn (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 6.0/10 điểm


,

Lịch Dương
16
Tháng 12

Lịch Âm
24
Tháng 11

Thứ Sáu ngày 16/12/2022 tức ngày 24/11/2022 (âm lịch), nhằm ngày Quý Mão, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

 • Ngày Ngọc Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Bình (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 9.0/10 điểm


,

Lịch Dương
17
Tháng 12

Lịch Âm
25
Tháng 11

Thứ Bẩy ngày 17/12/2022 tức ngày 25/11/2022 (âm lịch), nhằm ngày Giáp Thìn, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thiên Lao (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Định (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 3.5/10 điểm


,

Lịch Dương
18
Tháng 12

Lịch Âm
26
Tháng 11

Chủ Nhật ngày 18/12/2022 tức ngày 26/11/2022 (âm lịch), nhằm ngày Ất Tỵ, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

 • Ngày Nguyên Vũ (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Chấp (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 6.8/10 điểm


,

Lịch Dương
19
Tháng 12

Lịch Âm
27
Tháng 11

Thứ Hai ngày 19/12/2022 tức ngày 27/11/2022 (âm lịch), nhằm ngày Bính Ngọ, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

 • Ngày Tư Mệnh (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Phá (Xấu)

Điểm đánh giá: 6.0/10 điểm


,

Lịch Dương
20
Tháng 12

Lịch Âm
28
Tháng 11

Thứ Ba ngày 20/12/2022 tức ngày 28/11/2022 (âm lịch), nhằm ngày Đinh Mùi, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

 • Ngày Câu Trần (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Sát Chủ (kỵ mọi việc, đặc biệt là việc ký kết, giao dịch, đầu tư...).
 • Trực ngày: Nguy (Xấu)

Điểm đánh giá: 3.5/10 điểm


,

Lịch Dương
21
Tháng 12

Lịch Âm
29
Tháng 11

Thứ Tư ngày 21/12/2022 tức ngày 29/11/2022 (âm lịch), nhằm ngày Mậu Thân, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thanh Long (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Thành (Tốt)

Điểm đánh giá: 9.3/10 điểm


,

Lịch Dương
22
Tháng 12

Lịch Âm
30
Tháng 11

Thứ Năm ngày 22/12/2022 tức ngày 30/11/2022 (âm lịch), nhằm ngày Kỷ Dậu, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần

 • Ngày Minh Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Thu (Không tốt)

Điểm đánh giá: 8.0/10 điểm


,

Lịch Dương
23
Tháng 12

Lịch Âm
01
Tháng 12

Thứ Sáu ngày 23/12/2022 tức ngày 1/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Canh Tuất, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thanh Long (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Khai (Tốt)

Điểm đánh giá: 8.3/10 điểm


,

Lịch Dương
24
Tháng 12

Lịch Âm
02
Tháng 12

Thứ Bẩy ngày 24/12/2022 tức ngày 2/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Tân Hợi, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Minh Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Bế (Xấu)

Điểm đánh giá: 7.7/10 điểm


,

Lịch Dương
25
Tháng 12

Lịch Âm
03
Tháng 12

Chủ Nhật ngày 25/12/2022 tức ngày 3/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Nhâm Tý, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thiên Hình (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Kiến (Tốt)

Điểm đánh giá: 5.5/10 điểm


,

Lịch Dương
26
Tháng 12

Lịch Âm
04
Tháng 12

Thứ Hai ngày 26/12/2022 tức ngày 4/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Quý Sửu, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Chu Tước (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Vãng Vong (đại kị cho cưới hỏi, xuất hành hay đi chữa bệnh, khai trương động thổ)
 • Trực ngày: Trừ (Tốt)

Điểm đánh giá: 3.0/10 điểm


,

Lịch Dương
27
Tháng 12

Lịch Âm
05
Tháng 12

Thứ Ba ngày 27/12/2022 tức ngày 5/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Giáp Dần, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Kim Quỹ (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Nguyệt Kỵ (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Mãn (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 7.0/10 điểm


,

Lịch Dương
28
Tháng 12

Lịch Âm
06
Tháng 12

Thứ Tư ngày 28/12/2022 tức ngày 6/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Ất Mão, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Kim Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Bình (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 8.5/10 điểm


,

Lịch Dương
29
Tháng 12

Lịch Âm
07
Tháng 12

Thứ Năm ngày 29/12/2022 tức ngày 7/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Bính Thìn, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Bạch Hổ (Ngày hắc đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Ngày Sát Chủ (kỵ mọi việc, đặc biệt là việc ký kết, giao dịch, đầu tư...).
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Định (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 5.0/10 điểm


,

Lịch Dương
30
Tháng 12

Lịch Âm
08
Tháng 12

Thứ Sáu ngày 30/12/2022 tức ngày 8/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Đinh Tỵ, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Ngọc Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Chấp (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 8.8/10 điểm


,

Lịch Dương
31
Tháng 12

Lịch Âm
09
Tháng 12

Thứ Bẩy ngày 31/12/2022 tức ngày 9/12/2022 (âm lịch), nhằm ngày Mậu Ngọ, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thiên Lao (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Phá (Xấu)

Điểm đánh giá: 4.0/10 điểm


ngày tốt xấu tháng 12 năm 2022

Qua bài viết: Xem ngày tốt xấu tháng 12 năm 2022 [Tháng Mười Một âm lịch] nếu vẫn còn thắc mắc hoặc cần tư vấn, hỗ trợ. Quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Lý khí Việt Nam

Chuyên Phong Thủy Thần số học

Hotline: 0976 067 303
Email: lykhivn@gmail.com

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết. Vui lòng chia sẻ bài viết nếu bạn thấy thông tin ở trên sẽ hữu ích với nhiều người!

Chúc bạn buổi sáng tốt lành!

Bài viết liên quan

Xem hướng nhà Xem tuổi làm nhà Xem tuổi vợ chồng Sinh con hợp tuổi Xem bói theo ngày sinh Giải mã giấc mơ điềm báo Xem Sao chiếu mệnh Xem ngày tốt xấu