Xem ngày tốt xấu tháng 5 năm 2022 [Tháng Tư âm lịch]

Fengshui Master
660

Xem ngày tốt xấu tháng 5 năm 2022, ngày đẹp tháng 5 năm 2022, lịch tháng 5/2022. Tại đây bạn có thể dễ dàng tra cứu trong tháng 5 có những ngày đẹp, ngày tốt, ngày xấu nào. Ngày, giờ xuất hành, khai trương, động thổ,… và nhiều việc tốt khác.

X

Ngày tốt xấu tháng 5 năm 2022 (dương lịch)

Lịch Dương
01
Tháng 05

Lịch Âm
02
Tháng 04

Chủ Nhật ngày 1/5/2022 tức ngày 2/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Giáp Dần, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thiên Lao (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Khai (Tốt)

Điểm đánh giá: 6.3/10 điểm


,

Lịch Dương
02
Tháng 05

Lịch Âm
03
Tháng 04

Thứ Hai ngày 2/5/2022 tức ngày 3/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Ất Mão, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Nguyên Vũ (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Bế (Xấu)

Điểm đánh giá: 3.7/10 điểm


,

Lịch Dương
03
Tháng 05

Lịch Âm
04
Tháng 04

Thứ Ba ngày 3/5/2022 tức ngày 4/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Bính Thìn, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Tư Mệnh (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Kiến (Tốt)

Điểm đánh giá: 9.5/10 điểm


,

Lịch Dương
04
Tháng 05

Lịch Âm
05
Tháng 04

Thứ Tư ngày 4/5/2022 tức ngày 5/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Đinh Tỵ, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Câu Trần (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Thọ Tử (kỵ mọi việc)
 • Ngày Nguyệt Kỵ (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Trừ (Tốt)

Điểm đánh giá: 3.5/10 điểm


,

Lịch Dương
05
Tháng 05

Lịch Âm
06
Tháng 04

Thứ Năm ngày 5/5/2022 tức ngày 6/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Mậu Ngọ, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thanh Long (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Mãn (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 8.0/10 điểm


,

Lịch Dương
06
Tháng 05

Lịch Âm
07
Tháng 04

Thứ Sáu ngày 6/5/2022 tức ngày 7/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Kỷ Mùi, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Minh Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Dương Công Kỵ Nhật (kỵ mọi việc)
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Mãn (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 5.5/10 điểm


,

Lịch Dương
07
Tháng 05

Lịch Âm
08
Tháng 04

Thứ Bẩy ngày 7/5/2022 tức ngày 8/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Canh Thân, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thiên Hình (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Bình (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 6.0/10 điểm


,

Lịch Dương
08
Tháng 05

Lịch Âm
09
Tháng 04

Chủ Nhật ngày 8/5/2022 tức ngày 9/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Tân Dậu, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Chu Tước (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Định (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 6.0/10 điểm


,

Lịch Dương
09
Tháng 05

Lịch Âm
10
Tháng 04

Thứ Hai ngày 9/5/2022 tức ngày 10/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Nhâm Tuất, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Kim Quỹ (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Sát Chủ (kỵ mọi việc, đặc biệt là việc ký kết, giao dịch, đầu tư...).
 • Trực ngày: Chấp (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 5.3/10 điểm


,

Lịch Dương
10
Tháng 05

Lịch Âm
11
Tháng 04

Thứ Ba ngày 10/5/2022 tức ngày 11/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Quý Hợi, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Kim Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Vãng Vong (đại kị cho cưới hỏi, xuất hành hay đi chữa bệnh, khai trương động thổ)
 • Trực ngày: Phá (Xấu)

Điểm đánh giá: 5.5/10 điểm


,

Lịch Dương
11
Tháng 05

Lịch Âm
12
Tháng 04

Thứ Tư ngày 11/5/2022 tức ngày 12/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Giáp Tý, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Bạch Hổ (Ngày hắc đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Trực ngày: Nguy (Xấu)

Điểm đánh giá: 5.0/10 điểm


,

Lịch Dương
12
Tháng 05

Lịch Âm
13
Tháng 04

Thứ Năm ngày 12/5/2022 tức ngày 13/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Ất Sửu, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Ngọc Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Thành (Tốt)

Điểm đánh giá: 5.3/10 điểm


,

Lịch Dương
13
Tháng 05

Lịch Âm
14
Tháng 04

Thứ Sáu ngày 13/5/2022 tức ngày 14/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Bính Dần, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thiên Lao (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Nguyệt Kỵ (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Thu (Không tốt)

Điểm đánh giá: 3.0/10 điểm


,

Lịch Dương
14
Tháng 05

Lịch Âm
15
Tháng 04

Thứ Bẩy ngày 14/5/2022 tức ngày 15/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Đinh Mão, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Nguyên Vũ (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Khai (Tốt)

Điểm đánh giá: 5.8/10 điểm


,

Lịch Dương
15
Tháng 05

Lịch Âm
16
Tháng 04

Chủ Nhật ngày 15/5/2022 tức ngày 16/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Mậu Thìn, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Tư Mệnh (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Bế (Xấu)

Điểm đánh giá: 7.2/10 điểm


,

Lịch Dương
16
Tháng 05

Lịch Âm
17
Tháng 04

Thứ Hai ngày 16/5/2022 tức ngày 17/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Kỷ Tỵ, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Câu Trần (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Kiến (Tốt)

Điểm đánh giá: 6.0/10 điểm


,

Lịch Dương
17
Tháng 05

Lịch Âm
18
Tháng 04

Thứ Ba ngày 17/5/2022 tức ngày 18/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Canh Ngọ, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thanh Long (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Trừ (Tốt)

Điểm đánh giá: 6.0/10 điểm


,

Lịch Dương
18
Tháng 05

Lịch Âm
19
Tháng 04

Thứ Tư ngày 18/5/2022 tức ngày 19/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Tân Mùi, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Minh Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Mãn (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 8.0/10 điểm


,

Lịch Dương
19
Tháng 05

Lịch Âm
20
Tháng 04

Thứ Năm ngày 19/5/2022 tức ngày 20/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Nhâm Thân, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thiên Hình (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Bình (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 5.5/10 điểm


,

Lịch Dương
20
Tháng 05

Lịch Âm
21
Tháng 04

Thứ Sáu ngày 20/5/2022 tức ngày 21/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Quý Dậu, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Chu Tước (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Định (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 5.5/10 điểm


,

Lịch Dương
21
Tháng 05

Lịch Âm
22
Tháng 04

Thứ Bẩy ngày 21/5/2022 tức ngày 22/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Giáp Tuất, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Kim Quỹ (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Ngày Sát Chủ (kỵ mọi việc, đặc biệt là việc ký kết, giao dịch, đầu tư...).
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Chấp (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 4.8/10 điểm


,

Lịch Dương
22
Tháng 05

Lịch Âm
23
Tháng 04

Chủ Nhật ngày 22/5/2022 tức ngày 23/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Ất Hợi, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Kim Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày Vãng Vong (đại kị cho cưới hỏi, xuất hành hay đi chữa bệnh, khai trương động thổ)
 • Ngày Nguyệt Kỵ (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Phá (Xấu)

Điểm đánh giá: 3.5/10 điểm


,

Lịch Dương
23
Tháng 05

Lịch Âm
24
Tháng 04

Thứ Hai ngày 23/5/2022 tức ngày 24/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Bính Tý, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Bạch Hổ (Ngày hắc đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Trực ngày: Nguy (Xấu)

Điểm đánh giá: 3.5/10 điểm


,

Lịch Dương
24
Tháng 05

Lịch Âm
25
Tháng 04

Thứ Ba ngày 24/5/2022 tức ngày 25/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Đinh Sửu, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Ngọc Đường (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Thành (Tốt)

Điểm đánh giá: 9.3/10 điểm


,

Lịch Dương
25
Tháng 05

Lịch Âm
26
Tháng 04

Thứ Tư ngày 25/5/2022 tức ngày 26/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Mậu Dần, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thiên Lao (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Thu (Không tốt)

Điểm đánh giá: 3.0/10 điểm


,

Lịch Dương
26
Tháng 05

Lịch Âm
27
Tháng 04

Thứ Năm ngày 26/5/2022 tức ngày 27/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Kỷ Mão, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Nguyên Vũ (Ngày hắc đạo)
 • Ngày Tam Nương (Kiêng kỵ theo dân gian)
 • Trực ngày: Khai (Tốt)

Điểm đánh giá: 3.3/10 điểm


,

Lịch Dương
27
Tháng 05

Lịch Âm
28
Tháng 04

Thứ Sáu ngày 27/5/2022 tức ngày 28/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Canh Thìn, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Tư Mệnh (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Bế (Xấu)

Điểm đánh giá: 6.7/10 điểm


,

Lịch Dương
28
Tháng 05

Lịch Âm
29
Tháng 04

Thứ Bẩy ngày 28/5/2022 tức ngày 29/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Tân Tỵ, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Câu Trần (Ngày hắc đạo)
 • Trực ngày: Kiến (Tốt)

Điểm đánh giá: 4.5/10 điểm


,

Lịch Dương
29
Tháng 05

Lịch Âm
30
Tháng 04

Chủ Nhật ngày 29/5/2022 tức ngày 30/4/2022 (âm lịch), nhằm ngày Nhâm Ngọ, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thanh Long (Ngày hoàng đạo)
 • Trực ngày: Trừ (Tốt)

Điểm đánh giá: 6.5/10 điểm


,

Lịch Dương
30
Tháng 05

Lịch Âm
01
Tháng 05

Thứ Hai ngày 30/5/2022 tức ngày 1/5/2022 (âm lịch), nhằm ngày Quý Mùi, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Câu Trần (Ngày hắc đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Trực ngày: Mãn (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 5.0/10 điểm


,

Lịch Dương
31
Tháng 05

Lịch Âm
02
Tháng 05

Thứ Ba ngày 31/5/2022 tức ngày 2/5/2022 (âm lịch), nhằm ngày Giáp Thân, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần

 • Ngày Thanh Long (Ngày hoàng đạo)
 • Ngày bất tương (tốt nhất cho cưới hỏi).
 • Trực ngày: Bình (Khá tốt)

Điểm đánh giá: 7.5/10 điểm


Xem ngày tốt xấu tháng 5 năm 2022

Qua bài viết: Xem ngày tốt xấu tháng 5 năm 2022 [Tháng Tư âm lịch] nếu vẫn còn thắc mắc hoặc cần tư vấn, hỗ trợ. Quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Lý khí Việt Nam

Chuyên Phong Thủy Thần số học

Hotline: 0976 067 303
Email: lykhivn@gmail.com

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết. Vui lòng chia sẻ bài viết nếu bạn thấy thông tin ở trên sẽ hữu ích với nhiều người!

Chúc bạn buổi sáng tốt lành!

Bài viết liên quan

Xem hướng nhà Xem tuổi làm nhà Xem tuổi vợ chồng Sinh con hợp tuổi Xem bói theo ngày sinh Giải mã giấc mơ điềm báo Xem Sao chiếu mệnh Xem ngày tốt xấu