Luận giải cung mệnh trong lá số tử vi

Fengshui Master
7,4K

Cung Mệnh trong Tử vi đẩu số có lẽ là cung được coi trọng và bàn luận nhiều nhất. Hôm nay Lý Khí.com xin tổng hợp lại và chia sẻ cùng quý vị và các bạn tất cả những kiến thức về cung mệnh cũng như kinh nghiệm luận đoán cung mệnh.

Bài viết sẽ khá dài quý vị và các bạn có thể sử dụng mục lục của bài viết để tiện theo dõi. Xin cám ơn

Tổng quát về Cung mệnh trong lá số tử vi

Cung Mệnh trong Tử vi đẩu số là cung được xác định đầu tiên khi lập Lá số tử vi, cách xác định cung Mệnh được căn cứ vào giờ sinh và tháng sinh.

Cách xác định cung Mệnh như sau:

Từ cung Dần là tháng Giêng tính thuận chiều kim đồng hồ đến tháng sinh của đương số, từ cung này đặt là giờ Tý, tính ngược chiều kim đồng hồ đến giờ sinh của đương số, khi dừng lại ở cung nào thì cung Mệnh lập tại đó.

Ví dụ: Lá số có giờ sinh là: 8h (giờ Thìn) sáng ngày 26. 08 âm lịch thì từ cung Dần tính thuận kim đồng hồ đến cung thứ 8 (như vậy sẽ tới cung Dậu), từ cung Dậu kể là giờ Tý tính ngược chiều kim đồng hồ đến giờ Thìn (8h sáng là giờ Thìn), như vậy sẽ đến cung Tị và cung Mệnh của lá số lập tại cung Tị.

Cung Mệnh và cung Thân là hai cung trọng yếu trong quá trình luận đoán Tử Vi. Có câu:

“Nhan Hồi yểu số vì đâu

Để ông Bành Tổ sống lâu ngót nghìn

Cam La sớm đã uy quyền

Tử Nha đầu bạc mới nên tướng tài

Phạm Đan nghèo khổ suốt đời

Thạch Sùng giàu có bởi trời xui nên”

(Trích Thủy Hử – Thi Nại Am)

Cung mệnh cho ta biết

  • Đặc tính về thể chất
  • Đặc tính về tướng mạo.
  • Đặc tính về bệnh trạng.
  • Tính tình (tính tốt, tính xấu).
  • Khả năng chuyên môn, khoa giáp, quyền hành, tài lộc.
  • Tai họa mắc phải, bệnh tật.
  • Sự thọ yểu, sự thăng trầm…

Cần lưu ý khi tìm hiểu cung Mệnh

Cần lưu ý ngay rằng những chi tiết về vận mệnh, tính tình một người không phải chỉ chứa đựng trong các sao tọa thủ ở cung Mệnh và cung Thân. Nó còn được chứa đựng ở các sao trong các cung chiếu Mệnh, chiếu Thân, và cả các sao giáp Mệnh, giáp Thân. Đặc biệt các sao trong 3 cung Quan, Di, Tài có nhiều ảnh hưởng đến Mệnh, có thể xem như sao thủ mệnh mà không ngại sai lầm

Tương quan giữa cung Mệnh và cung Thân

Nếu Mệnh Thân đồng cung, các đặc tính đó ít thay đổi. Ngược lại, nếu Mệnh Thân khác cung, tiên niệm sẽ có nhiều thay đổi từ 30 tuổi trở đi.

  • Mệnh là thời gian niên thiếu, từ lúc lọt lòng cho đến khoảng 30 tuổi, được xem như tuổi thành thân.
  • Thân là thời gian sau 30 tuổi cho đến lúc chết. Tuy nhiên giữa Mệnh và Thân ảnh hưởng hỗ tương hãy còn mật thiết, cho nên, khi xem Thân không thể bỏ qua cung Mệnh.

Tuy các sao trong cung Mệnh hay Thân đều có ý nghĩa đối với con người, nhưng, các chính tinh bao giờ cũng được xem như quan trọng hơn, có hiệu lực mạnh hơn, có thể chế ngự hay quân bình ít nhiều đặc tính của phụ tinh.

Thân cư ở cung nào thì sự quan trọng của cung đó tăng gia.Mệnh và Thân là đôi bạn thânNếu cung Mệnh cát mà cung Thân cũng cát, đương nhiên cuộc đời nhiều thuận lợi toại ý. Nếu cung Mệnh cát nhưng cung Thân không cát, thì giống như khối ngọc đẹp, nhưng lúc điêu khắc đã xảy ra sai sót, do đó làm giảm đẹp.

Nếu cung Mệnh không cát mà cung Thân cũng không cát, thì cũng giống như gỗ xấu không được điêu khắc, đời người đương nhiên giảm sắc, chỉ có thể khéo vận dụng đại hạn và lưu niên (nhân mệnh), lấy nỗ lực hậu thiên để bổ cứu.

Luận giải cung mệnh trong lá số tử vi

1. Tử Vi ở cung mệnh (thân)

Tử Vi độc toạ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu là trường hợp “bách quan triều củng” thì ưa đến đại hạn hay lưu niên được Hoá Lộc, Hoá Quyền, Hoá Khoa. Nếu Tử Vi Hoá Quyền hoặc Hoá Khoa ở nguyên cục mà không có “bách quan triều củng”, thì ưa đến đại hạn hoặc lưu niên có các sao Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật hội hợp.

Nếu nguyên cục vốn là cách cục “tại dã cô quân”, đến niên hạn dù được Hoá Lộc, Hoá Quyền, Hoá Khoa, thì cát lợi cũng nhỏ, e rằng chỉ là nhất thời đắc ý. Nếu nguyên cục vốn là cách cục “vô đạo cô quân”, lại đến niên hạn có các sao sát, kị tụ tập, thường chủ về tai hoạ, mà phần nhiều là tự chuốc lấy.

Phàm là Tử Vi toạ mệnh đều ưa đến cung hạn Thiên Phủ hay Thiên Tướng toạ thủ, ưa nhất là cung hạn Tử Vi độc toạ ở Tí hoặc Ngọ.

Tử Vi độc toạ ở hai cung Tí hoặc Ngọ ưa có Lộc Tồn đồng độ. Có điều, Tử Vi “tại dã cô quân” thì phần nhiều chủ về ích kỷ, hay nghi kỵ. Đến niên hạn có các sao sát, kỵ, hình cùng chiếu, phần nhiều chủ về oán trách, thị phi, thường còn gây nên hoạ kiện tụng.

Phàm là Tử Vi toạ mệnh đều không ưa đến cung hạn Thiên Cơ hay Thiên Lương toạ thủ, có Cự Môn đồng độ, gặp Hoá Kỵ thì càng tệ. Tử Vi độc toạ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp cung hạn Thiên Cơ sẽ chủ về phá tán, nhưng tai ách chỉ là một phen hú vía; gặp cung hạn Cự Môn sẽ chủ về gặp rắc rối khó xử về tình cảm, có cát hoá thì có thể giải quyết, gặp các sao sát, hình thì ứng nghiệm.

“Tử Vi, Phá Quân” thủ mệnh, tối kỵ là cách cục “tại dã cô quân”, đến vận hạn Thiên Cơ, Thiên Lương, hay Cự Môn, thường là vận trình có tính then chốt của cuộc đời. Nếu cung hạn gặp các sao sát, kỵ, hình hội chiếu, chủ về dễ xảy ra sự cố, thường có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời; cũng không nên đến niên hạn Thái Dương Hoá Kỵ, thường dẫn đến thị phi, oán trách.

“Tử Vi, Phá Quân” thủ mệnh, Vũ Khúc Hoá Kỵ ở nguyên cục, đến đại hạn “Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ, lại đến lưu niên Thái Dương Hoá Kỵ hoặc Cự Môn Hoá Kỵ, chủ về vì tiền mà chuốc hoạ.

“Tử Vi, Phá Quân” không ưa đến niên hạn Thiên Phủ là “kho trống”, “kho lộ”, chủ về phá tài; nếu Thiên Phủ có sao lộc, thì chỉ chủ về vì tiền mà mất nghĩa.

“Tử Vi, Phá Quân” đến niên hạn “Thiên Đồng, Thiên Lương” toạ thủ, gặp Thiên Cơ Hoá Kỵ kèm có sát tinh đến xung, chủ về xử sự cần phải thận trọng, có tâm cơ mưu mẹo càng càng nhiều thì phá tán, thất bại càng lớn.

“Tử Vi, Thiên Phủ” thủ mệnh, rất ưa gặp sao lộc, có Lộc Tồn đồng độ, Liêm Trinh Hoá Lộc đến hội, chủ về cự phú. Lấy trường hợp gặp Hoá Lộc, Lộc Tồn của niên hạn làm ứng nghiệm. Ví dụ “Tử Vi, Thiên Phủ” ở cung Dần, người sinh năm Giáp, đến hạn Đinh Mão chủ về kiếm được tiền, hoặc gặp cơ hội làm đại lý mà phát đạt.

“Tử Vi, Thiên Phủ” ưa đến cung hạn Vũ Khúc độc toạ, gặp Lưu Lộc hoặc Tham Lang Hoá Lộc, Liêm Trinh Hoá Lộc, chủ về kiếm được nhiều tiền. Nếu lại có sao phụ, tá cát, không có các sao sát, kỵ, hình hội chiếu, nguyên cục là “Tử Vi, Thiên Phủ” lại có kết cấu cát lợi, tay trắng làm nên mà thành cự phú.

“Tử Vi, Thiên Phủ” không có sao lộc, đến niên hạn gặp sao lộc cũng cát lợi.

“Tử Vi, Thiên Phủ” có sao lộc, đến niên hạn Thái Dương độc toạ ở cung Tị, gặp các sao phụ, tá cát, chủ về địa vị thăng tiến, trường hợp Thái Dương ở cung Hợi là tốt kế đó.

Đối với người “Tử Vi, Thiên Phủ” thủ cung mệnh, đại vận tính theo chiều nghịch, thì đại hạn Thái Dương giữ cung hoặc Vũ Khúc giữ cung, là then chốt của mệnh vận cả đời; đại vận đi thuận, thì đại hạn Tham Lang (Vũ Khúc ở đối cung) hoặc đại hạn Cự Môn (Thái Dương ở đối cung) là then chốt của mệnh vận cả đời. Các đại vận này cát hay hung, có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời.

“Tử Vi, Tham Lang” ở cung mệnh, ưa gặp Hoả Tinh, Linh Tinh, cũng ưa gặp Tham Lang Hoá Lộc, chủ về phát lên một cách đột ngột, mà còn kéo dài. Nếu Tham Lang Hoá Kỵ, thì cuộc đời gặp nhiều vất vả khổ luỵ, mà còn không được như ý. Nếu sát tinh lại nặng, thường thường lúc sắp thành công thì đột nhiên thất bại.

Nữ mệnh “Tử Vi, Tham Lang” không ưa đến niên vận Thái Dương thủ cung phu thê của niên vận, chủ về gặp kẻ bất lương. Nam mệnh “Tử Vi, Tham Lang” không ưa đến niên vận cung phu thê là Thiên Đồng (hoặc Cự Môn) toạ thủ, chủ về rơi vào lưới tình, khó mà thoát ra.

“Tử Vi, Tham Lang” thủ mệnh đến đại hạn “Vũ Khúc, Phá Quân”, mà Vũ Khúc Hoá Kỵ, lại gặp lưu niên Văn Xương Hoá Kỵ hay Văn Khúc Hoá Kỵ, chủ về xảy ra phá tán, thất bại.

“Tử Vi, Tham Lang” thủ mệnh ở cung Mão, đến đại vận hoặc lưu niên Thiên Lương ở cung Ngọ, nếu Thiên Lương Hoá Lộc, thì tham tiền hiếu sắc, đều dể gây ra phiền phức; gặp thêm sát tinh thì có hung hoạ, nhưng cuối cùng hoá giải được.

“Tử Vi, Tham Lang” thủ mệnh, cung hạn Thái Dương, Cự Môn tương hội và cung hạn “Thiên Cơ, Thái Âm” đồng cung, là then chốt của mệnh vận cả đời.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh, gặp lưu niên “Sát, Phá, Lang” đều chủ về biến động thay đổi, là cát hay hung, phải xem xét tính chất các tổ hợp sao mà định.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh, đến đại vận “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung tật ách, phải đề phòng bệnh tim mạch.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh, đến đại vận “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung phu thê, phải đề phòng hôn nhân đổ vỡ.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh, đến đại vận gặp “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, nếu Vũ Khúc Hoá Kỵ, hoặc Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, sẽ chủ về vì tình hình tráo trở, điên đảo mà gây nên phá tán, thất bại (như thất nghiệp, ngừng kinh doanh, vỡ nợ, sập tiệm, v.v…).

“Tử Vi, Thiên Tướng” ở cung mệnh, lại đến lưu niên “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh, trong các tình hình thông thường, không nên hợp tác với người khác, năm kế tiếp hợp tác cũng không được lâu dài.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung mệnh, không ưa cung hạn Tham Lang Hoá Kỵ. Gặp nó ở bất cứ cung viên nào, cũng đều chủ về ứng nghiệm xấu ở cung đó. Ví dụ như đến đại vận hoặc lưu niên gặp Tham Lang Hoá Kỵ thủ cung phụ mẫu, chủ về người cấp trên trọng dụng mệnh tạo lại bị hoán chuyển công tác; đến lưu niên gặp Tham Lang Hoá Kỵ thủ cung phu thê, chủ về xảy ra sự thay đổi trong tình cảm.

Đối với người “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh mà đại vận tính theo chiều nghịch, thì các đại vận Tham Lang, Vũ Khúc, Thiên Phủ thủ cung hạn là những vận hạn có tính then chốt của mệnh vận cả đời. Đối với người “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh mà đại vận tính theo chiều thuận, thì các đại vận Thất Sát, Liêm Trinh thủ cung hạn là những vận hạn có tính then chốt của mệnh vận cả đời.

“Tử Vi, Thất Sát” thủ mệnh, cung tài bạch là “Vũ Khúc, Tham Lang”, nếu gặp Hoả Tinh, Linh Tinh, chủ về hoạch phát hoạch phá, phát lên một cách đột ngột mà suy sụp cụng nhanh chóng. Sau khi phát cần phải khéo giữ gìn, mới có thể duy trì thành tựu đã đạt được.

“Tử Vi, Thất Sát” mà Tử Vi Hoá Quyền, thì “tài khí” trong đời không đủ để giúp cho sự nghiệp.

“Tử Vi, Thất Sát” thủ mệnh, chủ về năng tinh thần trách nhiệm. Người sinh năm Quý, cung sự nghiệp là “Liêm Trinh, Phá Quân”, mà Phá Quân Hoá Lộc, lại chủ về gánh vác trách nhiệm quá mức, việc gì cũng đích thân làm.

“Tử Vi, Thất Sát” ở cung mệnh, cung độ “Thái Dương, Cự Môn” là có tính then chốt. Thái Dương ở cung Dần thì tốt hơn ở cung Thân, nhưng vẫn phải xem xét các sao cát hung ra sao mà định.

Nữ mệnh “Tử Vi, Thất Sát”, hôn nhân phần nhiều không như ý. Nếu cung mệnh và cung phu thê gặp sát tinh, nếu không khéo khắc chế, thì tình cảm rất dể thay đổi.

“Tử Vi, Thất Sát” thủ mệnh, đại hạn Thiên Tướng, Vũ Khúc, hay Tham Lang thủ cung hạn, là có tính then chốt của mệnh vận cả đời.

2. Thiên Cơ ở cung mệnh (thân)

Thiên Cơ độc toạ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, rất ưa Hoá Quyền. Thiên Cơ Hoá Quyền lại ưu hơn Cự Môn Hoá Quyền. Hoá Quyền thì vững vàng, cho nên tốt hơn Hoá Lộc, Hoá Lộc phần nhiều nóng nảy, trôi nổi bất định.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu đối cung là Cự Môn Hoá Quyền, ở thời hiện đại có thể chỉ là người phân phối, nhà phát hành trong giới làm ăn kinh doanh, không chủ về là người vạch kế sách hay quản lý. Thiên Cơ Hoá Quyền, thì có thể là người vạch kế sách phía sau. Một trong một ngoài, tính chất khác nhau.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ, người sinh năm Đinh phần nhiều vất vả khổ luỵ, nếu cung tật ách là Thiên Tướng lại thuộc loại bị “Hình kị giáp ấn”, thì dễ mắc bệnh sỏi mật, sỏi thận.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ rất kỵ đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh; chủ về lúc bé đã rời xa cha mẹ, hoặc cảnh ngộ của cha mẹ bị biến động thay đổi, ảnh hưởng đến phúc ấm của mệnh tạo lúc còn bé.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ đến cung hạn “Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ, gặp Hoá Lộc, Hoá Quyền, Hoá Khoa thì cát; gặp Hoá Kỵ thì hung. Đây là có tính then chốt của mệnh vận cả đời.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ đến cung hạn Thiên Phủ toạ thủ, gặp “kho phủ đầy ắp” thì cát, gặp “kho lộ”, “kho trống” ắt sẽ hung nguy.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ, Thái Âm thủ cung thân, chủ về mệnh tạo ngày đêm bôn ba bận rộn, thường làm việc ban đêm, hoặc đến tối vẫn cần phải suy nghĩ kế hoạch. Không gặp sát tinh, thì kinh doanh làm ăn có thể trở thành giàu có.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ chủ về giỏi nói năng; nếu có Kình Dương, Đà La đồng độ, lại gặp Cự Môn Hoá Kỵ đến hội, thì tài ăn nói hoá thành miệng lưỡi, thích hợp làm những nghề nghiệp dùng lời nói để kiếm tiền.

Thiên Cơ ở cung Mùi, cung phu thê là Thái Dương ở cung Tị, nếu hoá làm Quyền Lộc, chủ về kết hôn với người ngoại quốc (hay người phương xa). Thái Dương ở cung Sửu thì không phải.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Sửu hoặc Mùi, rất ưa Hoá Lộc, thì Thiên Lương đối cung cũng sẽ Hoá Quyền, là nhân tài về kế hoạch, nghiên cứu, lại là mạng không thích hợp tự kinh doanh làm ăn; cung phúc đức là Thái Âm cũng đồng thời Hoá Kỵ, đây là ứng nghiệm lao tâm tổn thần, chẳng phải là điềm hung.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Sửu hoặc Mùi, có Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, chủ về mệnh tạo có tư tưởng đặc biệt; có Thiên Tài đồng độ là trí tuệ cực cao. Nhưng hai tình hình này đều chủ về người ta khó mà hiểu được mệnh tạo; cho nên cung huynh đệ và cung phụ mẫu cần phải gặp cát tinh, mới có thể đứng vững, nếu không cuộc đời dễ chìm nổi.

Đối với Thiên Cơ độc toạ hai cung Sửu hoặc Mùi, cung hạn “Thái Dương, Thái Âm” đồng độ là đại hạn có tính then chốt của mệnh vận cả đời, và cung hạn “Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ là lưu niên có tính then chốt.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, là chính cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương”. Ở cung Thân, Thiên Lương ở cung Tí ưu hơn Thiên Lương ở cung Ngọ, cho nên oán trách, thị phi ít hơn.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân rất ngại Hoá Kỵ, chủ về quyền biến, nhiều thủ đoạn. Ở cung Dần, đặc biệt còn chủ về hí lộng quyền bính.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp Thiên Lương Hoá Lộc, đến đại hạn Cự Môn hoặc Thiên Đồng, thường dễ chuốc hoạ tai, thị phi, cần phải khiêm tốn, ôn hoà, mới có thể bình an vượt qua.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, cung phúc đức là Cự Môn cần phải gặp cát tinh mới tốt; nếu Cự Môn có các sao sát, kị đồng độ, đến lưu niên “Liêm Trinh, Thất Sát” đồng độ, thường dễ gây ra phá tán, thất bại.

“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, cần phải gặp sao lộc mới cát; rất kị có Hoả Tinh, Linh Tinh cùng bay đến, chủ về khinh bạc, phóng đãng, thiếu trang trọng, phá phách.

Đối với “Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, cung hạn “Thái Dương, Thái Âm” đồng độ là lưu niên có tính then chốt; rất kị Thái Dương Hoá Kị, nếu có các sao cát, hình trùng trùng; sao kị của lưu niên lại xung khởi Thái Dương Hoá Kỵ, chủ về vì gây oán thù mà gặp sóng gió nghiêm trọng.

“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu đến đại hạn Thái Âm Hoá Kỵ, thường thường dễ sinh phá tán, thất bại, mà thường vì tự cho thông minh mà gây ra.

“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, nam mệnh Cự Môn Hoá Lộc, chủ về chồng già lấy vợ trẻ; Thiên Cơ Hoá Lộc, thì phần nhiều là tái hôn. Nữ mệnh Cự Môn Hoá Lộc, cũng nên lấy người lớn tuổi; Thiên Cơ Hoá Lộc, phần nhiều đều có khiếm khuyết trong hôn nhân.

“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, nữ mệnh gặp Thiên Đồng đồng độ với Lộc Tồn, đến vận Tham Lang, thường chủ về bị người ta bỏ rơi, hôn nhân gặp sóng gió, trắc trở, vì vậy không nên kết hôn sớm. Ở cung Dậu tuy tốt hơn, nhưng cũng ngại đào hoa quá nặng. Thiên Đồng chủ về tình cảm, nên có ứng nghiệm như trên.

Đối với “Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, cung hạn “Thái Âm, Thái Dương” đồng độ, và cung hạn Thất Sát toạ thủ là hai đại hạn có tính then chốt, cát hung của hai đại hạn này gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời. Cung hạn “Sát Phá Lang” là lưu niên có tính then chốt.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ hai cung Thìn hoặc Tuất, chủ về có tay nghề, ở thời hiện đại cũng có thể định là nhân tài chuyên nghiệp; không thích hợp làm việc trong chính giới hay kinh doanh buôn bán, nếu không, phúc không được lâu dài, vận tốt thường chỉ trong chớp mắt.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ hai cung Thìn hoặc Tuất, là thiên cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương”, cần phải dùng miệng lưỡi để dùng lời nói để kiếm tiền, mới có thể phát triển. Ở thời hiện đại, thường thường là chuyên viên bán hàng, chào hàng, tiếp thị.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ hai cung Thìn hoặc Tuất, có sao không và sát tinh cùng bay đến, cổ nhân định là mạng tăng nhân, đạo sĩ; ở thời hiện đại cũng là người truyền giáo. Nữ mệnh phần nhiều linh đinh.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” ở cung Thìn, mà Thiên Cơ Hoá Kị, cần phải dùng lời nói để kiếm tiền. Không có Hoá Kị, chủ về kết hôn với người ngoại quốc (hay người phương xa).

Đối với “Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ hai cung Thìn hoặc Tuất, cung hạn “Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ là đại hạn có tính then chốt; ba cung hạn “Tử Vi, Thất Sát”, “Liêm Trinh, Phá Quân”, và “Vũ Khúc, Tham Lang” là các lưu niên có tính then chốt.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, cuộc đời gặp nhiều rắc rối khó xử về tình cảm. Nếu cung phu thê là Thái Dương Hoá Lộc, hoặc cung thiên di là Thái Âm Hoá Lộc, thì dục tình rất nặng, gặp thêm sát tinh và các sao đào hoa, thì dễ lạm dâm. Thiên Cơ đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh, là mạng rời xa quê hương; hoặc chủ về làm con nuôi người khác; tuổi trẻ bất lợi về cha. Đến đại hạn Thất sát toạ thủ, nếu có các sao sát, kị, hình cùng chiếu, chủ về có bệnh tật nghiêm trọng ở mắt.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, nữ mệnh không nên Hoá Kị hoặc có sao kị hội chiếu; gặp thêm sát tinh, chủ về hình khắc, sinh ly, hoặc làm nhị phòng, tì thiếp.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp các sao phụ, tá cát, thì có thể phú quý, thích hợp làm những công việc mang tính phục vụ công chúng, đặc biệt về truyền thông hay thông tấn, báo chí.

Đối với Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, hai cung hạn “Thiên Đồng, Cự Môn” và “Liêm Trinh, Thiên Phủ” là hai lưu niên có tính then chốt, “Sát, Phá, Lang” là đại hạn có tính then chốt.

3. Thái Dương ở cung mệnh (thân)

Thái Dương ở cung mệnh nhập miếu hay lạc hãm có liên quan đến việc sinh vào ban ngày hay sinh vào ban đêm. Nếu nhập miếu mà còn là người sinh vào ban ngày thì rất tốt, người sinh vào ban đêm là kế đó; lạc hãm mà còn sinh vào ban đêm thì rất hung, người sinh vào ban ngày hơi giảm hung.

Thái Dương ở cung mệnh, cần phải lưu ý Cự Môn ở cung độ nào, và có sát tinh hay không. Nếu Cự Môn kèm có sát tinh, Thái Dương ở cung miếu vượng thì còn được (lợi nhất là người sinh vào ban ngày), bất quá chỉ hao tổn sức lực mà thôi; nếu Thái Dương ở cung lạc hãm (tệ nhất là người sinh vào ban đêm), ắt sẽ bị Cự Môn “ám”; cần phải xem Cự Môn ở cung độ nào mà luận cát hung.

Ví dụ như Thái Dương lạc hãm ở cung Tí, cung sự nghiệp là Cự Môn ở cung Thìn, có Đà la đồng độ, người sinh ban ngày chủ về làm việc hao tổn tâm lực, nghề nghiệp phải nói năng vất vả; người sinh vào ban đêm thì chủ về cuộc đời hao phí sức lực mà không có hiệu quả, mà còn lo lắng về sự nghiệp.

Thái Dương ở cung mệnh còn cần phải lưu ý Thiên Lương ở cung độ nào. Cự Môn tính “ám”, Thiên Lương tính “cô độc”. hễ Thái Dương nhập mệnh là đã bất lợi về người thân phái nam, nếu Thiên Lương lại có Cô Thần, Quả Tú, Thiên Hình và sát tinh đồng độ (ngại nhất là Hoà Tinh, Linh Tinh), sẽ chủ về hình khắc; nhưng vẫn cần phải xem Thiên Lương ở cung độ nào để luận đoán chi tiết.

Như Thái Dương ở cung Tí lạc hãm, cung thiên di là Thiên Lương đồng độ với Kình Dương ở cung Ngọ, người sinh ban ngày chỉ chủ về rời xa quê hương và xa cách cha; nhưng người sinh vào ban đêm thì có thể từ sinh ly biến thành tử biệt.

Lại như “Thái Dương, Thái Âm” ở cung Sửu, Thiên Lương ở cung Tị là cung sự nghiệp, nếu gặp sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp, người sinh vào ban ngày chỉ chủ về không thừa kế được sự nghiệp của cha, và lúc phát triển sự nghiệp của bản thân không có bậc tôn trưởng nâng đở; nhưng người sinh vào ban đêm, phần nhiều chủ về tổ nghiệp phá tán, thất bại, sau đó mới tự lập.

Thái Dương lạc hãm, Hoá Kị, lại đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh, người sinh vào ban đêm phần nhiều chủ về tuổi trẻ khắc cha, vãn niên mất con. Nếu là người sinh vào ban ngày, lục thân phái ma, cũng bất lợi. Nếu gặp thêm Thiên Hình, thì bất kể là người sinh vào ban ngày hay ban đêm, đều chủ về phạm pháp, kiện tụng phiền phức.

Thái Dương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu Hoá Lộc, lúc trẻ bất lợi, trung niên có thể phát vượt lên; nếu Hoá Kị, thì tuổi trẻ tự lập, đến trung niên vẫn phải đề phòng phá tán, thất bại.

Đối với Thái Dương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, cung hạn “Thiên Cơ, Thái Âm” và cung hạn “Thiên Đồng, Cự Môn” là hai đại vận có tính then chốt; các cung hạn Cự Môn, Thiên Lương, Thiên Đồng, Thiên Tướng là những lưu niên có tính then chốt. Có lúc cung hạn có “Thiên Cơ, Thái Âm” ở đối cung là lưu niên có tính then chốt (cung này ắt sẽ vô chính diệu, mượn “Thiên Cơ, Thái Âm” để an sao).

Thái Dương ở hai cung Sửu hoặc Mùi, cần phải gặp các sao phụ, tá cát tụ tập mới tốt; không gặp các sao phụ, tá, dù không có sát tinh cũng chỉ bình bình; nếu gặp sát tinh mà không có sao cát, thì không ổn định, sự nghiệp không có nền tảng, hoặc không giữ một nghề. Nếu các sao cát hung tụ tập lẫn lộn, thì cũng không tốt, chủ về dễ lên dễ xuống, lúc ở lưu niên hay đại vận không tốt còn dễ có tâm trạng tiêu cực.

Đối với Thái Dương ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn “Tử Vi, Thiên Tướng”, Phá Quân, “Thiên Cơ, Cự Môn” là những lưu niên hay đại vận có tính then chốt. Nếu nguyên cục không có sao lộc thì ưa đến vận hạn có Hoá Lộc. Nếu Thái Dương Hoá Lộc, đến vận hạn Thái Âm Hoá Lộc là tốt nhất.

Thái Dương ở hai cung Dần hoặc Thân, thích hợp làm việc cho công ty, làm việc cho người khác; chỉ trong tình hình có các sao phụ, tá cát tụ tập, mà còn được “bách quan triều củng”, mới chủ về có thể tự mình phát triển, nhưng sự nghiệp vẫn cần phải có sắc thái phục vụ.

Hễ Thái Dương ở hai cung Dần hoặc Thân, phần nhiều chủ về bất lợi trong hôn nhân, nên kết hôn muộn.

Thái Dương thủ mệnh ở hai cung Dần hoặc Thân, dễ mắc bệnh tiểu đường, cổ nhân gọi là bệnh “tiêu khát”, thường có triệu chứng ăn nhiều mà mau đói, còn ưa thức ăn có mỡ; ở cung Dần càng đúng.

Thái Dương ở hai cung Dần hoặc Thân, Cự Môn Hoá Kị, thích hợp với các nghề dùng lời nói để kiếm tiền; nếu Thái Dương Hoá Kị ở cung Thân thì chủ về cuộc đời thường bị người ta gây luỵ. Thái Dương Hoá Kị ở cung Dần, nữ mệnh chủ về lấy chồng không lương thiện.

Đối với Thái Dương thủ mệnh ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn “Tử Vi, Thất Sát”, Thiên Tướng, “Thiên Đồng, Thái Âm” là đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt. Cung hạn này rất ưa gặp Thiên Đồng Hoá Lộc, Thái Âm Hoá Quyền, Tử Vi Hoá Khoa.

Thái Dương ở hai cung Mão hoặc Dậu, trường hợp cấu tạo thành cách cục “Dương Lương Xương Lộc” là tốt nhất, Ở cung Mão thì thanh danh khá lớn; ở cung dậu thì chỉ có thanh danh trong phạm vi nhất định, công chúng ít người biết.

“Thái Dương, Thiên Lương” thủ mệnh là người khéo nói chuyện, suy nghĩ cẩn thận; ở cung Dậu thì cường kí.

“Thái Dương, Thiên Lương” dù gặp cát tinh, cũng chủ về rời xa quê hương mà thành gia nghiệp, nhưng ắt sẽ được cha mẹ che chở.

“Thái Dương, Thiên Lương” ở cung Dậu, nếu là người sinh vào ban đêm sẽ chủ về bất lợi trong hôn nhân; người sinh vào ban ngày phần nhiều thất bại trong mối tình đầu.

Đối với “Thái Dương, Thiên Lương” ở cung Mão, cung hạn có Thái Âm là vận may có tính then chốt; đối với “Thái Dương, Thiên Lương” ở cung Dậu, cung hạn có Thiên Cơ vận trình quan trọng có tính then chốt.

Thái Dương ở cung Thìn, Thái Âm ở cung Tuất, là cục “Nhật Nguyệt toàn bích”. Nếu gặp các sao phụ, tá cát và cát hoá, chủ về phú quý; nhưng nếu Thái Dương ở Tuất, Thái Âm ở cung Thìn, thì đây là “Nhật Nguyệt thất huy” (Thái Dương, Thái Âm mất sáng), chủ về cuộc đời biến thiên bất định.

Thái Dương ở cung mệnh, Thái Âm thủ cung thân ở hai cung Thìn hoặc Tuất, chủ về rời xa quê hương.

Thái Dương Hoá Khoa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối cung là Thái Âm Hoá Quyền, thích hợp làm quan thuế, cũng thích hợp nắm quyền tài chính của công ty, tập đoàn lớn.

Đối với Thái Dương ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn Thái Âm, Thiên Cơ, “Thiên Đồng, Thiên Lương” là những đại hạn hay lưu niên có tính then chốt.

Thái Dương độc toạ ở hai cung Tị hoặc Hợi, ở cung Tị hơn xa cung Hợi. Ở cung Tị có thể được người ngoại quốc (hay người ở phương xa) trợ lực, ở cung Hợi thì chủ về điều tiếng thị phi, rối rắm khó xử.

Thái Dương thủ mệnh ở cung Hợi, nếu cung phúc đức là Thiên Cơ có cao cát hội hợp thì có thể bổ cứu; nếu Thiên Cơ Hoá Kỵ, hoặc hội các sao ác, sát, hình, kị, thì tâm chí bạc nhược, phần nhiều lúc sắp thành công thì đột nhiên thất bại, còn chuốc thị phi, oán trách. cần phải lấy nổ lực hậu thiên để bổ cứu.

Thái Dương thủ mệnh ở cung Tị, nếu có Văn Xương, Văn Khúc ở cung phu thê hội chiếu, chủ về được vợ đẹp, mà còn được nhạc gia nâng đở.

Thái Dương ở cung Hợi dễ bị suy nhược thần kinh, rối loạn nhịp tim.

Thái Dương ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp sát tinh, đều chủ về bệnh tật ở mắt.

Đối với Thái Dương ở cung Tị, các cung hạn Thái Âm, “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, Thất sát là đại hạn hoặc lưu niên có tính then chốt.

Đối với Thái Dương ở cung Hợi, các cung hạn “Tử Vi, Thiên Phủ”, Tham Lang, Thiên Lương là các đại hạn hoặc lưu niên có tính then chốt.

4. Vũ Khúc ở cung mệnh (thân)

Vũ Khúc là sao tiền tài; phân biệt tỉ mỉ là hành động kiếm tiền, khác với Thái Âm là kế hoạch kiếm tiền. Cho nên cổ nhân xếp Thái Âm thuộc văn, còn Vũ Khúc thuộc võ.

Cổ quyết nói: Người sinh năm Thìn, cung mệnh là Vũ Khúc ở cung Thìn; người sinh năm Tuất, cung mệnh là Vũ Khúc ở cung Tuất; người sinh năm Sửu, cung mệnh là “Vũ Khúc, Tham Lang” ở cung Sửu; người sinh năm Mùi, cung mệnh là “Vũ Khúc, Tham Lang” ở Mùi; đều chủ về lập được chiến công, lấy công để khởi nghiệp.

Vũ Khúc là sao cô quả, vì vậy không thích hợp với nữ mệnh. Dù có cuộc sống hôn nhân, cũng chủ về vợ đoạt quyền chồng. Ở thời hiện đại, thường thường là điềm tượng thao túng sự nghiệp của chồng, mà còn chủ về kết hôn muộn.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, ở cung Ngọ tốt hơn. Tuy cổ quyết nói: “Vũ Khúc, Thiên Phủ” đồng cung chủ về sống thọ, nhưng “Vũ Khúc, Thiên Phủ” thủ mệnh ở cung Tí, lại ngại cung phụ mẫu là Thái Dương lạc hãm,e rằng còn nhỏ đã mồ côi, hoặc khó được cha mẹ che chở, vì vậy không bằng cung Ngọ.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” khí rất hoà hoãn, cho nên cổ nhân cho rằng rất thích hợp với nữ mệnh. Ở thời hiện đại, bất kể là nam mệnh hay nữ mệnh, “Vũ Khúc, Thiên Phủ” mà có sao lộc, lại gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, phần nhiều chủ về đắc ý trong giới làm ăn kinh doanh. Nếu không có Thiên Khôi, Thiên Việt, nhưng gặp Tả Phụ, Hữu Bật cũng cát; gặp Văn Xương, Văn Khúc, chỉ chủ về thông minh, không chủ về đắc ý.

Đối với “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, hai cung đại hạn Thiên Đồng, “Thái Âm, Thái Dương” là đại vận có tính then chốt của đời người. Hai cung hạn này ưa gặp cát tinh và cát hoá, được vậy thì tuổi trẻ hưởng thụ, trung niên và vãn niên phúc trạch cũng dầy. Nếu hai cung hạn này gặp các sao sát, kị, hình, thì tuổi trẻ không cát tường, trung niên và vãn niên cũng bị ảnh hưởng.

Đối với “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, các cung hạn Tham Lang, “Tử Vi, Thiên Tướng”, Thất Sát, Phá Quân là các lưu niên có tính then chốt.

“Vũ Khúc, Tham Lang” thủ mệnh ở hai cung Sửu hoặc Mùi, có Hoả Tinh hoặc Linh Tinh đồng độ là rất tốt. Ở cung tài bạch và cung điền trạch cũng cát. Cổ quyết nói: “Vũ Khúc, Tham Lang ở tài trạch vị, hoạnh phát tiền của”. Không có cát tinh mà có sát tinh, sẽ chủ về hoạnh phát hoạnh phá.

“Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh, gặp sao lộc chủ về phú; gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ Hữu Bật chủ về quý, hoặc phú nhờ quý mà có.

“Vũ Khúc, Tham Lang” Hoá Kị (Vũ Khúc Hoá Kị nặng hơn), gặp Hoả Tinh, Linh Tinh, thì luận gặp sát tinh, nhưng còn chủ về thông minh, có nghề đặc biệt để mưu sinh. Ở thời hiện đại cũng có thể theo ngành công nghệ, khoa học kỹ thuật.

Đối với “Vũ Khúc, Tham Lang”, các cung hạn “Thái Dương, Cự Môn”, “Thiên Đồng, Thái Âm” là đại vận có tính then chốt của đời người. Vận trình lúc còn trẻ tốt hay xấu có thể ảnh hưởng suốt cuộc đời.

Đối với “Vũ Khúc, Tham Lang”, các cung hạn Thiên Phủ, “Liêm Trinh, Phá Quân”, “Thiên Cơ, Thiên Lương” là các lưu niên có tính then chốt.

“Vũ Khúc, Tham Lang” ở cung thân không bằng ở cung mệnh. Nếu gặp các sao sát, kị, hình, chủ về cuộc đời nhiều hung hiểm. Nếu đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh, cũng chủ về hoạnh phát liền hoạnh phá.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” thủ mệnh ở hai cung Dần hoặc Thân, phần nhiều chủ về là người làm việc hưởng lương, chỉ nên làm chức phó, không nên một mình cán đáng công việc.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” có Văn Xương, Văn Khúc hội hợp, chủ về thông minh, tay nghề khéo. Cổ quyết nói: “Vũ Khúc, Thiên Tướng gặp Văn Xương, Văn Khúc, thông minh, tay nghề khéo mưu sinh”. Ở thời hiện đại cũng là điềm tượng công nghệ, khoa học kỹ thuật.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” có Văn Khúc đồng độ, lại gặp các sao đào hoa (Thiên Riêu càng nặng), chủ về là người trôi nổi, không yên một nghề. Cần phải lấy nổ lực hậu thiên để khắc chế, mới có thể dựa vào nghị lực mà sáng lập sự nghiệp.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” thủ mệnh cung Dần, Tham Lang thủ cung thân ở cung Tí; nếu cung thân có các sao sát, kị hội hợp, thì gặp năm Tí có nguy cơ về sông nước, lấy năm có lưu sát tinh xung hội làm ứng nghiệm.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” thủ mệnh, nếu cung tài bạch là “Liêm Trinh, Thiên Phủ”, mà Liêm Trinh Hoá Kị, nên làm công việc có tính hung sự để kiếm tiền. Ở thời hiện đại, các ngành nghề như ẩm thực, y dược, ngoại khoa, hoá nghiệm, tang lễ, v.v… đều thuộc “hung sự”; ở thời cổ đại là đồ tể, chăn nuôi, v.v…

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” rất ưa cung thiên di là Phá Quân Hoá Lộc, thì tuy có chức phó nhưng cũng có thanh danh, mà cuộc đời phần nhiều gánh vác toàn trọng trách khó khăn.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” có Văn Khúc đồng độ; đối cung có Thiên Mã, mà không có Hoá Lộc, Lộc Tồn; các sao cát và sát tinh lẫn lộn; cổ nhân cho là mang linh đinh.

Đối với “Vũ Khúc, Thiên Tướng”, các cung hạn “Thái Dương, Thiên Lương”, Thiên Cơ, Thái Âm là các đại vận có tính then chốt; các cung hạn có Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, Tử Vi là những lưu niên có tính then chốt.

“Vũ Khúc, Thất Sát” thủ mệnh ở cung Mão, gặp các sao sát, kị sẽ chủ về nạn tai bất trắc. Cổ quyết nói: “Các sao ác, sát, hao, tù hội hợp ở cung Chấn, chủ về cây đè, sét đánh”. Ở cung Dậu, là điềm tượng vì tranh giành tiền bạc mà động võ. Cổ quyết nói: “Vũ Khúc, Kiếp Sát hội Kình Dương, vì tiền mà cầm đao”. Cổ quyết còn nói: “Vũ Khúc, Kình Dương, Đà La kiêm Hoả Tinh, mất mạng vì tiền”. Đều nói về “Vũ Khúc, Thất Sát” ở hai cung Mão Dậu.

Tóm lại, “Vũ Khúc, Thất Sát” đồng cung, là tổ hợp sao có nguy cơ. “Vũ Khúc, Thất Sát” ở bản cung không có các sao sát, kị, thì thích hợp với võ nghiệp, có thể lập công trạng.

Đối với “Vũ Khúc, Thất Sát”, các cung hạn “Thiên Đồng, Thiên Lương”, Thái Dương, Thái Âm, là những đại vận có tính then chốt; các cung hạn “Liêm Trinh, Tham Lang”, “Tử Vi, Phá Quân” và bản cung “Vũ Khúc, Thất Sát” là các lưu niên có tính then chốt.

Vũ Khúc độc toạ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp cát tinh cũng chủ về nắm quyền tài chính; gặp sát tinh, là tiểu thương, tuyệt đối không nên theo võ nghiệp.

Vũ Khúc ở hai cung Thìn hoặc Tuất, ắt sẽ đối nhau với Tham Lang, tính chất tương tự như “Vũ Khúc, Tham Lang” ở hai cung Sửu hoặc Mùi. Các đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt cũng tương tự.

Vũ Khúc thủ mệnh ở hai cung Thìn hoặc Tuất, cung thiên di là Tham Lang đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh, không chủ về rời xa quê hương, mà chỉ chủ về phát đột ngột. Nếu cung mệnh có Hoả Tinh, Linh Tinh, mới chủ về rời xa quê hương để lập nghiệp.

“Vũ Khúc, Phá Quân” ở hai cung Tị hoặc Hợi, đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh, chủ về phá tổ nghiệp mà tự lập. Được cát hoá và có sao cát, thì cuộc đời phần nhiều gánh vác trọng trách, hoặc thường gánh vác công việc quá mức.

“Vũ Khúc, Phá Quân” ở cung mệnh hay cung thân, phần nhiều ưa hợp tác với người khác. Vì vậy nên xem xét kỹ cát hung của cung huynh đệ.

“Vũ Khúc, Phá Quân” ở cung Hợi, phần nhiều chủ về thị phi, không ổn định. Nếu cung phụ mẫu là Thái Dương lạc hãm ở cung Tí, cuộc đời thiếu sự che chở của cha mẹ, hoặc cấp trên không lấy lòng thành để đối xử với mệnh tạo. Nhưng người sinh năm Nhâm, tuy Vũ Khúc Hoá Kị, nhưng Thái Dương được Thiên Lương Hoá Lộc vây chiếu, mới chủ về được người ta đề bạt, trọng dụng. Cho nên “Vũ Khúc, Phá Quân” Hoá Kị, là cách cục “phản bối” thì chủ về cát tường.

Đối với “Vũ Khúc, Phá Quân”, các cung hạn Thái Dương, “Thiên Cơ, Thái Âm”, Thiên Đồng là những đại vận có tính then chốt; các cung hạn Thái Dương, Thiên Lương, “Tử Vi, Tham Lang”, “Thiên Cơ, Thái Âm” là những lưu niên có tính then chốt.

5. Thiên Đồng ở cung mệnh (thân)

Thiên Đồng ở 12 cung đều có khuyết điểm, cổ nhân nói, “Thiên Đồng vào 12 cung đều là phúc trạch”, đây là nói rốt cuộc nó có thể khắc phục khuyết điểm. Như ở cung mệnh, chủ về tay trắng làm nên, tức là cần phải lưu ý cung phụ mẫu, xem cha mẹ của mệnh tạo có phá tán, thất bại hay không, hay vận trình lúc còn trẻ có phá tán, thất bại hay không.

Thiên Đồng chủ về tâm trạng, cho nên lúc có các sao phụ, tá tụ hội, chưa chắc đã cát lợi, bởi vì có thể xảy ra tính ỷ lại, khiến đời người dễ vì thành tựu nhỏ mà đã an vui không chịu tiến thủ.

Thiên Đồng thuần tuý là sao tinh thần, ưa được kích phát, mới có tinh thần phấn chấn. Vì vậy, gặp sát tinh và Hoá Kỵ, có lúc lại chủ về trải qua gian nguy sau mới có được thu hoạch lợi ích.

Thiên Đồng gặp các sao cát, hình trùng trùng, chủ về tinh thần rối rắm khó xử. Nếu gặp thêm các tạp diệu Thiên Hình, Thiên Hư, Đại Hao, Âm Sát, mà bản thân Thiên Đồng lại hoá làm sao kị, thì nên đề phòng bệnh tinh thần, hay tâm lý mất quân bình mà gây ra bệnh hoạn. Nếu gặp thêm cát tinh cũng chủ về tinh thần bị áp lực.

Do Thiên Đồng ưa được kích phát, trừ phi nguyên cục có các sao sát, kị, hình, hao trùng trùng, nếu không, thông thường nó ưa đến cung hạn Thất Sát tọa thủ. Cung hạn này hơi gặp cát tinh, mà tam phương tứ chính còn có sao lộc, tức là vận mệnh chủ về phát mạnh. Bất kể đại hạn hay lưu niên đều như vậy.

“Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, ở cung Tí thì tốt hơn, vì ở cung Ngọ thì Thái Âm lạc hãm, còn gây ảnh hưởng khiến Thiên Đồng có tâm trạng không ổn định. Nếu lại gặp sát tinh, sẽ chủ về bệnh mang tính thần kinh, âm dương không điều hoà, nội tiết mất quân bình, âm hư, v.v… Không gặp sát tinh cũng chủ về thần kinh quá mẫn cảm.

“Thiên Đồng, Thái Âm” ở cung Ngọ, gặp cát tinh, nhưng có Kình Dương đồng độ, gọi là “Mã đầu đới tiễn”. Người sinh năm Bính, Thiên Đồng Hoá Lộc, tốt hơn người sinh năm Mậu, Thái Âm Hoá Quyền (ắt cũng gặp Thiên Cơ Hoá Kị). Người sinh năm Mậu phải trải qua gian nguy để lập nghiệp, lại thường vì nghi kị mà sinh phá tán, thất bại. Người sinh năm Bính, sau khi lập nghiệp thì nhiều phúc trạch.

“Thiên Đồng, Thái Âm” ở cung Tí tuy không tốt bằng ở cung Ngọ thuộc cách cục “Mã đầu đới tiễn”; nhưng lại hơn xa “Thiên Đồng, Thái Âm” ở cung Ngọ mà không thành cách. Vì có thể mượn “Thái Dương, Cự Môn” của cung Dần, nếu được cát hoá, chủ về được người ngoại quốc (hay người ở phương xa) đề bạt. Nữ mệnh thường kết hôn với người ngoại quốc (hay người phương xa).

Nhất là cung Tí vô chính diệu, mượn “Thiên Đồng, Thái Âm” của cung Ngọ để an sao thì càng đúng; hoặc cung Ngọ vô chính diệu, mượn “Thiên Đồng, Thái Âm” của cung Tí cũng vậy.

“Thiên Đồng, Thái Âm” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, rất kị Thiên Đồng hay Thái Âm Hoá Kị; khi đến cung hạn Thiên Tướng toạ thủ, bất kể lưu niên hay đại hạn đều có khuyết điểm, thông thường là niên hạn chủ về trắc trở.

Nếu người sinh năm Đinh, Thiên Đồng Hoá Quyền, Thái Âm Hoá Lộc, thì cung phúc đức Cự Môn ắt sẽ Hoá Kị, thích hợp với các nghề nghiệp cần đến tài ăn nói. Nữ mệnh đến vận Thiên Tướng, chỉ cần đề phòng trắc trở trong hôn nhân.

Đối với “Thiên Đồng, Thái Âm” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp sát tinh, thì các cung hạn Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang là những niên vận có tính then chốt; không gặp sát tinh mà gặp cát tinh, thì các cung hạn “Tử Vi, Thất Sát”, Thiên Tướng, “Thiên Cơ, Thiên Lương” là các niên vận có tính then chốt.

“Thiên Đồng, Cự Môn” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, Cự Môn là ám tinh, ảnh hưởng đến sắc thái tâm trạng của Thiên Đồng. Cho nên bản thân các tổ hợp sao đã có khuyết điểm. Như Thiên Đồng Hoá Kị, thì tâm chí bạc nhược, hoặc có nỗi đau khổ thầm kín; Cự Môn Hoá Kị sẽ chủ về nỗi đau khổ thầm kín trong đời người thường là do bản thân mệnh tạo chủ động gây ra.

“Thiên Đồng, Cự Môn” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, Hoá Lộc thì tài lộc dồi dào, nhưng vẫn không tránh được, có nỗi đau khổ thầm kín. Cần phải Cự Môn Hoá Quyền, hoặc hội các sao Hoá Khoa, Hoá Quyền mới chủ về tâm trạng ổn định, có thể tránh bị người ngoài gây ra nỗi đau khổ thầm kín.

Tổ hợp “Thiên Đồng, Cự Môn”, nếu Cự Môn Hoá Kị, thì Thiên Đồng ắt sẽ hoá thành sao quyền. Thiên Đồng Hoá Quyền có thể ổn định tâm trạng, Cự Môn Hoá Kỵ thì sinh lực kích phát; nhưng lúc này, nếu ở cung Sửu, thì bị Kình Dương, Đà La chiếu xạ; nếu ở cung Mùi, ắt sẽ có Kình Dương đồng cung, lực kích phát thái quá sẽ thành rối rắm khó xử. Vì vậy không tốt bằng Thiên Đồng ở hai cung Thìn hoặc Tuất đối nhau với Cự Môn.

Đối với “Thiên Đồng, Cự Môn”, ngoài trừ cung hạn Thất Sát là vận hạn có tính then chốt ra, còn có các cung hạn khác là “Thái Dương, Thiên Lương”, Thái Âm, Phá Quân, Thiên Cơ là những hạn có tính then chốt.

Hễ “Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ với Đà La, là chủ về buồn phiền, đời người ắt phải trải qua sóng gió lớn mới phát mạnh. Về vận phát mạnh, nam mệnh nên đến cung hạn Thất Sát, nữ mệnh đến cung hạn “Liêm Trinh, Thiên Phủ”.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, thành cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương”. Kết cấu này ổn định hơn “Thiên Cơ, Thái Âm” thủ mệnh thành cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương”. Có điều, Thiên Đồng chủ về tâm trạng, Thiên Lương chủ về nguyên tắc, hai sao đồng cung, khó tránh mâu thuẩn, xung đột.

Nhưng vẫn lấy trường hợp gặp Hoá Lộc, Hoá Quyền làm cách cục cát lợi; gặp Hoá Khoa thì chỉ sang quý thanh cao, có địa vị xã hội, nhưng không giàu có, thu nhập sẽ tuỳ theo địa vị mà định.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” ở hai cung Dần hoặc Thân, chủ về bất lợi trong hôn nhân, cung phu thê là Cự Môn Hoá Kị thì càng đúng.

Đối với “Thiên Đồng, Thiên Lương” ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn “Vũ Khúc, Thất Sát”, Cự Môn, Thái Âm, Thái Dương là những lưu niên hay đại vận có tính then chốt.

Thiên Đồng độc toạ ở hai cung Mão hoặc Dậu, đối nhau với Thái Âm. Trường hợp Thái Âm ở cung Dậu thì tốt hơn. Nếu người sinh năm Đinh, có tứ hoá diệu tụ hội, do Cự Môn Hoá Kị ở cung tài bạch, nên không chủ về lực kích phát, mà chỉ chủ về dùng lời nói để kiếm tiền, nếu không sẽ thành điều tiếng thị phi.

Thiên Đồng ở cung Dậu, nếu đối cung là Thái Âm Hoá Kị, thì dễ thất chí, hoặc nhiều mặc cảm tự ti. Thiên Đồng ở cung Mão, đối cung là Thái Âm Hoá Kị, sẽ chủ về thủ đoạn.

Thiên Đồng ở hai cung Mão hoặc Dậu, nếu hội Cự Môn Hoá Lộc hoặc Cự Môn Hoá Kị, thì cũng dể sinh nỗi đau khổ thầm kín, nhất là đau khổ vì mối tình không bình thường, giống như “Thiên Đồng, Cự Môn” ở hai cung Sửu hoặc Mùi.

Đối với Thiên Đồng ở hai cung Mão hoặc Dậu, các cung hạn Thiên Cơ, Thất Sát, Thiên Lương, Cự Môn là những niên hạn có tính then chốt.

Thiên Đồng ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối nhau với Cự Môn, cũng có đặc tính của “Thiên Đồng, Cự Môn”. Có điều, Thiên Đồng ở cung Tuất ưa đối cung là Cự Môn Hoá Kị kích phát, gọi là cục “phản bối”, chủ về gian khổ sáng lập sự nghiệp, cần phải chú ý điều hoà quan hệ nhân tế, vì có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp.

Thiên Đồng ở cung Thìn, đối cung là Cự Môn Hoá Kị, cho nên không thành cục “phản bối”, vì hội Thiên Lương có tính “cô kị” ở cung Tí không bằng hội Thiên Lương ở cung Ngọ, cho nên đời người khá thuận lợi toại ý, nhưng lại ít tính chất “qua cơn mưa trời lại sáng” để thành sự nghiệp lớn.

Thiên Đồng ở cung Thìn, thông thường đều độc đoán, có thành kiến. Vì vậy không nên hợp tác làm ăn với người khác.

Đối với Thiên Đồng ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn “Liêm Trinh, Thất Sát”, Thiên Lương, Cự Môn, “Thiên Cơ, Thái Âm” là những niên vận có tính then chốt.

Thiên Đồng ở hai cung Tị hoặc Hợi, ở cung Tị tốt hơn. Ở cung Hợi thì Thiên Lương của đối cung ở cung Tị, dễ mang lại thị phi, kiện tụnh, khắc hại.

Thiên Đồng đối nhau với Thiên Lương, có tính lười biếng. Vì vậy nên thận trọng trong việc kết bạn, dễ giao du với bạn xấu, khiến ảnh hưởng xấu đến cuộc đời.

Thiên Đồng ở hai cung Tị hoặc Hợi, rất ngại Hoá Kị, nhất là ở cung Hợi, chủ về cuộc đời vất vả, rời xa người thân, lưu lạc, không nơi nương tựa; ở cung Tị thì có thể tự lập, chỉ cần giữ ổn định, không được thấy mới nới cũ, mới có thể lập nghiệp.

Thiên Đồng ở hai cung Tị hoặc Hợi, lúc hơi thành tựu, nhất thiết không được hợp tác với người khác, nếu không sẽ có kết cục rất xấu.

Đối với Thiên Đồng ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn “Thiên Cơ, Cự Môn”, Thất Sát, Liêm Trinh là những niên hạn có tính then chốt.

6. Liêm Trinh ở cung mệnh (Thân)

Liêm Trinh chủ về tình cảm, cũng chủ về máu. Liêm Trinh Hoá Kỵ, về phương diện quan hệ nhân tế là tình cảm bị tổn thương, hoạ hại; về phương diện cơ thể là bệnh tật liên quan đến máu.

Vì Liêm Trinh chủ về tình cảm, nên khi có các sao đào hoa hội hợp, bèn chuyển biến thành tình cảm nam nữ, vì vậy gọi nó là sao “đào hoa thứ”. “Đào hoa thứ” là đối nhau với “đào hoa chính” của Tham Lang. Tham Lang chủ về hành động, Liêm Trinh chủ về tư tưởng, nên gọi là “thứ”. Nói cách khác, đào hoa của Tham Lang chủ về theo đuổi sắc tình; còn đào hoa của Liêm Trinh là chủ về ghi lòng tạc dạ.

Liêm Trinh còn là chính trị, hoặc đối với chính trị rất cuồng nhiệt và có lý tưởng. Tinh hệ “Liêm Trinh, Thiên Tướng” đặc biệt có tính chất này. Tính chất này khi nhuyễn hoá sẽ thành quyền biến hay thủ đoạn; khác với khuynh hướng quan hệ giao tế thiên về tửu sắc của Tham Lang.

Liêm Trinh trôi nổi, nóng nảy, thuộc về phương diện tinh thần; Tham Lang lẳng lơ, thuộc về hành vi, cử chỉ. Cho nên Liêm Trinh ưa Thiên Tướng, nhuyễn hoá thành thủ đoạn chính trị linh hoạt và tính chất phục vụ; còn Tham Lang thì ưa Vũ Khúc, nhuyễn hoá thành thủ đoạn kiếm tiền linh động, khéo ăn khéo ở.

Liêm Trinh có thể văn mà cũng có thể võ. Cho nên cổ nhân nói: “Liêm Trinh gặp Văn Xương thì giỏi lễ nhạc, gặp sát tinh võ nghiệp hiển hách.” Vì vậy lúc có Văn Xương, Văn Khúc, các sao đào hoa cùng bay đến, đây là thi tửu phong lưu; đồng độ với Phá Quân, gặp sát tinh, sẽ chủ về võ nghiệp, hoặc làm những nghề nghiệp có tính hung hiểm, hay có công cụ bén nhọn.

Liêm Trình rất ưa đồng độ với Thiên Phủ, hội Tử Vi của cung Ngọ và “Vũ Khúc, Thiên Tướng” của cung Dần, đây là kết cấu tốt. Gặp cát tinh có thể trở thành người hữu dụng. Đây đều là đặc tính văn võ bắt nguồn từ Liêm Trinh.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ rất ngại có Hoả Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về gặp trắc trở nghiêm trọng, hoặc có khuynh hướng tự sát. Nhất là lúc Liêm Trinh Hoá Kị bị Vũ Khúc Hoá Kị xung hội, lại gặp thêm Kình Dương, Đà La, Thiên Hình xung hội, khuynh hướng này càng đúng.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, người sinh năm Bính Liêm Trinh Hoá Kỵ, đến cung hạn Thiên Đồng thì hoạnh phát, đến cung hạn Vũ Khúc thì phải đề phòng hoạnh phá.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ rất ưa “tài ấm giáp ấn”, Liêm trinh Hoá Lộc, hoặc Phá Quân Hoá Lộc ở đối cung, sẽ chủ về phú quý, nhưng vẫn chủ về chỉ nên ở vị trí phụ tá, hay phó, nghề nghiệp có tính chất làm việc hưởng lương.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ngoại trừ người sinh năm Bính lấy hai cung hạn Thiên Đồng, Vũ Khúc làm vận trình có tính then chốt, còn lại là đều lấy các cung hạn “Tử Vi, Thiên Phủ” Vũ Khúc, Cự Môn, Phá Quân làm đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt.

“Liêm Trinh, Thất Sát” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, chỉ có cung Mùi mới có thể cấu thành cách cục “Hùng tú kiền nguyên”. Điều kiện là gặp các sao phụ, tá cát, không có tứ sát tinh và các sao hình, kị, Địa Không, Địa Kiếp xung hội, chủ về trải qua gian khổ mà thành giàu có.

Liêm Trinh ở cung Sửu chỉ có mức sống trung bình. Ở cung Mùi, Liêm Trinh Hoá Lộc, là cách “thanh bạch”, cũng chủ về dư giả, nếu không có Hoà Tinh, Linh Tinh hội chiếu sẽ chủ về phú quý; ở cung Sửu cũng chỉ thành cục trung bình.

“Liêm Trinh, Thất Sát” ở hai cung Sửu hoặc Mùi không ưa có Kình Dương đồng độ, chủ về gặp nhiều thị phi; cũng không ưa có Đà La đồng độ, chủ về gặp nhiều rối ren vô vị; còn không ưa gặp Hoả Tinh, Linh Tinh, chủ về bị trắc trở nghiêm trọng.

“Liêm Trinh, Thất Sát” đồng độ, mà Liêm trinh Hoá Kỵ, lại gặp các sao hình, hao, sát, chủ về chết ở xứ người. Nếu Vũ Khúc Hoá Kỵ, hoặc Văn Khúc hay Văn Xương Hoá Kỵ xung khởi, lại có Hoả Tinh, Linh Tinh hội hợp, chủ về sự cố bấc trắc, nghiêm trọng thì ngầm có ý định tự sát.

Đối với “Liêm Trinh, Thất Sát” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn Thiên Lương, “Vũ Khúc, Phá Quân”, Thiên Đồng là những lưu niên hay đại hạn có tính then chốt.

Liêm Trinh độc toạ ở hai cung Dần hoặc Thân, trường hợp ở cung Thân cũng thành cách cục “Hùng tú kiền nguyên”, có thể tham khảo ở trên. Trường hợp ở cung dần, không thành cách cũng như trên.

Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân, rất kỵ Văn Khúc bay đến cung thiên di, cung mệnh lại hội Văn Xương, còn hội các tạp diệu Âm Sát, Đại Hao, Thiên Hư, Thiên Hình, và Vũ Khúc Hoá Kỵ đến hội; các sao ác sát nặng, chủ về có khuynh hướng trộm cắp, mà còn chủ về quyến luyến tửu sắc, truỵ lạc, mà dẫn đến thất bại.

Cổ quyết nói, “Liêm Trinh, Tham Lang, Thất Sát, Phá Quân gặp nhau, Văn Khúc ở thiên di là làm giặc”.(Liêm Trinh Tham Sát Phá Quân phùng, Văn Khúc thiên di tác bối nhung). Theo Vương Đình Chi, hai chữ “bối nhung” ghép lại là chữ tặc.

Đời nay, có người cho rằng đây là do chép lầm của hai chữ “binh nhung”, giải thích là “võ nghiệp hiển quý”, hoàn toàn trái ngược với kiến giải của Vương Đình Chi.

Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân, cũng ưa Tham Lang ở đối cung thành cách “Hoả Tham” hay cách “Linh Tham”, chủ về phát lên một cách đột ngột, cũng chủ về được tiền của nhờ vợ, hoặc nhờ vợ trợ giúp mà trở nên giàu có.

Đối với Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, Thiên Lương và bản thân Liêm trinh, là những lưu niên có tính then chốt; và các cung hạn Thất Sát, Thiên Lương, “Thiên Cơ, Cự Môn”, Vũ Khúc, Thiên Phủ” là những đại vận có tính then chốt.

“Liêm Trinh, Phá Quân” ở hai cung Mão hoặc Dậu, rất ngại có Hoả Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về suy sụp nhanh chóng; gặp sát tinh nặng, còn gặp thêm Thiên Hình, sẽ chủ về bị phẩu thuật, hoặc xảy ra sự cố bất trắc; Liêm Trinh Hoá Kị ở lưu niên xung khởi là năm ứng nghiệm (cung mệnh của nguyên cục là “Liêm Trinh, Phá Quân”, lúc cung tật ách của lưu niên cũng là “Liêm Trinh, Phá Quân”, có sao kỵ xung phá cũng vậy).

“Liêm Trinh, Phá Quân” ở hai cung Mão hoặc Dậu, có năng lực sáng tạo, gặp Kình Dương đồng độ, không có các sao hình, hao, là chủ về suy nghĩ khéo, có tay nghề khéo.

“Liêm Trinh, Phá Quân” ở hai cung Mão hoặc Dậu, người sinh năm Bính cũng chủ về hoạnh phát, hoạnh phá. Đến đại hạn Thiên Phủ thì hoạnh phát, đề phòng đến cung hạn “Thiên Đồng, Thái Âm” thì hoạnh phá.

Ngoài những điều thuật ở trên, đối với “Liêm Trinh, Phá Quân”, các cung hạn “Vũ Khúc, Tham Lang”, “Thiên Đồng, Thái Âm”, “Thái Dương, Cự Môn” là những niên hạn có tính then chốt.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” ở hai cung Thìn hoặc Tuất, khí rất hoà hoãn, gặp sao lộc thì cát; Thiên Phủ là “kho trống”, “kho lộ” thì hung, nhưng nhẹ hơn các tổ hợp sao khác; có điều, kết hôn sớm thì bất lợi, thường dễ bị tình trạng “ngó đứt mà tơ chưa lìa”, hoặc có một thời kỳ hữu danh vô thực.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” gặp sao lộc, lại có sao phụ, tá cát, có thể làm việc trong giới kinh tế tài chính, hoặc là quan thuế. Gặp thêm Tả Phụ, Hữu Bật thì rất tốt.

Nếu “Liêm Trinh, Thiên Phủ” được Thái Dương và Thái Âm giáp cung, thì ở cung Tuất ưu hơn ở cung Thìn. Nếu hội các sao cát là đại phú đại quý.

Đối với “Liêm Trinh, Thiên Phủ”, các cung hạn Phá Quân, Tham Lang, “Thái Dương, Thiên Lương”, có Văn Xương, Văn Khúc là những đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt.

“Liêm Trinh, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp các sao sát, kị, chủ về phiêu lưu tứ hải, rời xa quê hương. Gặp các sao phụ, tá (không nên chỉ gặp Văn Xương, Văn Khúc), thì khí chất cao thượng, phong lưu nho nhã, làm việc trong chính giới hay quân đội có thể hơn người.

“Liêm Trinh, Tham Lang” ở hai cung Tị hoặc Hợi, phần nhiều bất lợi trong hôn nhân, dễ “ngó đứt mà tơ chưa lìa”. cần phải xem xét kỹ cung phu thê mà định mức độ.

Đối với “Liêm Trinh, Tham Lang” ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn Cự Môn, Thiên Tướng, “Tử Vi, Phá Quân”, “Thiên Đồng, Thiên Lương” là những niên vận có tính then chốt. Cần chú ý, “Liêm Trinh, Tham Lang” ở cung Tị, cuộc đời gặp nhiều nạn tai, nhưng có thể chuyển nguy thành an.

7. Thái Âm ở cung mệnh (thân)

Thái Âm nên nhập miếu, không nên lạc hãm, nên là người sinh vào ban đêm, không nên là người sinh vào ban ngày.

Nếu người sinh vào ban đêm gặp Thái Âm nhập miếu thì rất tốt; người sinh vào ban ngày thì giảm phúc.

Nếu người sinh vào ban đêm gặp Thái Âm lạc hãm, chưa chắc đã hung, vẫn cần phải xem xét các sao phụ, tá, sát, hoá mà định.

Nếu người sinh vào ban ngày gặp Thái Âm lạc hãm, ắt sẽ bất lợi đối với người thân phái nữ. Nữ mệnh cũng bất lợi đối với bản thân, hoặc sớm mồ côi.

Cung mệnh vô chính diệu, cung thân ở cung thiên di là Thái Âm lạc hãm, gặp sát tinh (sợ nhất là Hoả Tinh, Linh Tinh), người sinh vào ban ngày chủ về theo mẹ cải giá, hoặc làm con thừa tự của bác hay chú.

Thái Âm thủ mệnh, lại còn chia ra hai nhóm, nhóm người sinh vào thượng huyền (ngày 1 đến 15) và người sinh vào hạ huyền (ngày 16 đến 30). Sinh vào thượng huyền thì cát, đây là thời kỳ trăng tròn dần; sinh vào hạ huyền thì không cát tường, đây là thời kỳ trăng khuyết dần. Người sinh vào hạ huyền càng đúng với ứng nghiệm “theo mẹ cải giá” thuật ở trên.

Thái Âm nhập miếu, gặp sao cát ở tam phương đến hội, chủ về hưởng thụ, nhất là hưởng thụ tinh thần. Tức không mang toàn bộ tinh thần tập trung vào việc kiếm tiền và theo đuổi sinh hoạt vật chất.

Còn gặp Văn Xương, Văn Khúc thì thiên về văn chương; gặp Thiên Đồng thì ưa thích âm nhạc, dù gặp Thiên Cơ cũng chủ về có hứng thú nhiều lãnh vực, lấy đó để tiêu khiển. Chỉ đồng độ với Thái Dương là thiếu sinh hoạt tinh thần.

Hễ Thái Âm ở cung mệnh, lúc luận đoán cần phải xem kèm cung phúc đức, mà cung phúc đức ắt sẽ là Cự Môn toạ thủ, cát hung của nó có thể ảnh hưởng đến Thái Âm của cung mệnh, nhất là về phương diện hưởng thụ tinh thần.

Thái Âm chủ về phú, nên ưa có Lộc Tồn hoặc Hoá Lộc đồng độ hoặc vây chiếu; trường hợp Lộc Tồn hoặc Hoá Lộc ở cung tam hợp là kế đó. Gặp Hoá Quyền, Hoá Khoa mà không gặp sao lộc, sẽ chủ về tài lộc do địa vị xã hội và học lực quyết định.

Cho nên cần phải cực lực tranh thủ tiến bộ; gặp Văn Xương, Văn Khúc là chủ về thông minh; gặp Tả Phụ, Hữu Bật mới có thể làm tăng địa vị.

Thái Âm có bản tính hướng nội, nhưng nếu hướng nội thái quá sẽ chủ về tiêu trầm. Nó không ưa các sao Đà La, Linh Tinh, Hoá Kị, Âm Sát, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình. Nếu có các sao hình, hao tụ tập, sẽ chủ về chứng tự kỷ, thiểu năng trí tuệ, hoặc có tâm lý mặc cảm; nhất là ở bốn cung Dần, Thân, Mão, Dậu thì càng đúng.

Cổ quyết: “Thái Dương ở cung Tị, Thái Âm ở cung Dậu, an mệnh ở cung Sửu là chủ về phú, bước lên cung Hằng” (Nhật Tị Nguyệt dậu, an mệnh Sửu phú, bộ thiềm cung); “Thái Dương ở cung Mão, Thái Âm ở cung Hợi, an mệnh ở cung Mùi, phần nhiều đỗ đạt” (Nhật Mão Nguyệt Hợi, an mệnh Mùi cung, đa chiết quế).

Đây là Thái Dương, Thái Âm miếu vượng, hội chiếu cung mệnh. Còn nói: “Thái Dương, Thái Âm cùng ở cung Mùi, an mệnh ở cung Sửu, là tài đến bậc hầu bá” (Nhật Nguyệt đồng Mùi, an mệnh Sửu, hầu bá chi tài).

Đây là mệnh vô chính diệu, mượn “Thái Âm, Thái Dương” của cung Mùi để an sao, cũng bằng Thái Dương, Thái Âm hội chiếu. Hễ Thái Dương, Thái Âm hội chiếu, trong các tình hình thông thường thì tốt hơn Thái Dương, Thái Âm đồng cung. Vì tính chất của Thái Dương, Thái Âm đồng cung không hợp nhau, dễ sinh khuyết điểm.

Cung mệnh được Thái Dương, Thái Âm giáp, nếu Thái Dương và Thái Âm miếu vượng thì cũng chủ về phú quý. Giáp Thiên Phủ Hoá Khoa, hoặc Thiên Phủ đối nhau với Liêm Trinh Hoá Lộc là cát lợi; giáp Vũ Khúc, Tham Lang Hoá Lộc là kế đó.

Thái Dương ở cung Hợi, Thái Âm ở cung Mão, không phải là cách cục “phản bối”, các sách thường lầm. “Phản bối” là Thái Dương ở Tuất, Thái Âm ở cung Thìn. Cách cục “phản bối” chủ về rời xa quê hương, hay làm con nuôi người khác, nếu có Hoả Tinh, Linh Tinh đồng cung, thì còn bé đã rời xa cha mẹ, sát tinh nặng chủ về bị bỏ rơi. Nếu lại gặp các sao phụ, tá cát, thì rời xa quê hương mà phát phúc.

Thái Âm không ưa có Kình Dương, Đà La cùng ở cung mệnh, chủ về gian khổ. Nếu Thái Âm Hoá Kị (hoặc hội sao kị, hoặc Thái Âm Hoá Kị bị Kình Dương, Đà La giáp cung), đều chủ về không có duyên với lục thân, cô quả linh đinh, còn chủ về dễ đầu tư sai lầm.

Thái Âm chủ về ẩn tàng, vì vậy cũng không nên có Địa Không, Địa Kiếp, Thiên không đồng độ. Mức độ không cát tường lớn hơn so với Thái Dương.

Thái Âm chủ về phú, cho nên rất ưa gặp sao lộc. Hoá Lộc là rất tốt, Lộc Tồn là kế đó. Thái Âm Hoá Quyền chỉ chủ về quản lý tài chính, hoặc nắm quyền tài chính, dù có thể phú cũng nhờ đó mà ra.

Thái Âm độc toạ ở hai cung Mão hoặc Dậu, ở cung dậu ưu hơn ở cung Mão rất nhiều. Có điều, nếu ở cung Mão gặp các sao phụ, tá cát mà không gặp sát tinh, lại được cát hoá, đây là cách cục “phản bối”, chủ về đại phú.

Đối với Thái Âm độc toạ ở hai cung Mão hoặc Dậu, các cung hạn Cự Môn, “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, Thất Sát, Thiên Cơ là những đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt. Cách cục “phản bối” thì không luận Thiên Cơ.

Thái Âm độc toạ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, Thái Dương và Thái Âm đều sáng, là thượng cách. Có điều, cần phải được cát hoá mới chủ về phú quý. Nếu không có sao cát, mà gặp sát tinh, sẽ chủ về danh lợi đều trống rỗng, hôn nhân cũng bất lợi.

Đối với Thái Âm độc toạ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn “Liêm Trinh, Tham Lang”, Cự Môn, “Vũ Khúc, Thất Sát”, Thiên Cơ là đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt.

Thái Âm độc toạ ở hai cung Tị hoặc Hợi, ở cung Tị phần nhiều dễ có những khuyết khuyết đáng tiếc; nữ mệnh chủ về chồng là người tính toán cho người khác nhiều hơn là tính toán cho mình; nam mệnh phần nhiều trôi dạt. Đây là do Thái Âm lạc hãm phát tán thái quá. Ở cung Hợi, gọi là “Nguyệt lãng thiên môn”, gặp sao lộc thì chủ về kiếm được tiền một cách bất ngờ mà thành đại phú.

Thái Âm độc toạ ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp các sao đào hoa và các sao sát, hình, kị, hao, chủ về nhiều âm mưu mà còn ham tửu sắc.

Đối với Thái Âm độc toạ ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn “Thiên Đồng, Cự Môn”, Thất Sát, “Liêm Trinh, Thiên Phủ”, “Thái Dương, Thiên Lương” là những đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt.

8. Tham Lang ở cung mệnh (thân)

Tham Lang chủ về vật dục lẫn sắc dục. Cho nên ưa Hoá Lộc, Hoá Quyền, không cần có Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật cũng có thể phú quý. Gặp Văn Xương, Văn Khúc, trái lại còn biến thành vật dục có ý vị phấn son bề ngoài, còn có ý vị xảo trá lừa dối. Tức là nói, ham muốn vật chất lợi về tranh thủ một cách đường đường chính chính, mà không ưa giấu giấu diếm diếm, che lấp lỗi lầm.

Ở phương diện sinh hoạt tinh thần, Tham Lang thích sự vật thần bí, nhất là tôn giáo, vu thuật. Ở thời cổ đại thường có biểu hiện là tu tiên, luyện đan; ở thời hiện đại, thì có sắc thái thần bí của tôn giáo.

Do Tham Lang có biểu hiện tranh thủ ham muốn vật chất, cho nên giỏi giao tế thù tạc, mà những cuộc giao tế này ắt sẽ có khuynh hướng tửu sắc. Có Liêm Trinh và Văn Xương, Văn Khúc hội hợp, có thể diễn hoá thành thi tửu cầm kỳ.

Tham Lang toạ mệnh, không ưa Thất Sát thủ cung thân, cũng không ưa Phá Quân thủ cung thân; nếu hội sát tinh, thì chủ về trôi nổi, hiếu động, hiếu sắc, hoặc chủ về có thú vui không lành mạnh.

Tham Lang đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh, chủ về phát đột ngột. Ở thời cổ đại chỉ có võ nghiệp mới dễ có công trạng một cách đột ngột. Cho nên cổ nhân nói “Tham Lang, Hoả Tinh ở cung miếu vượng, danh chấn các nước” (Tham Lang, Hoả Tinh cư miếu vượng, danh chấn chư bang). Ở thời hiện đại có thể luận đoán là phát một cách đột ngột.

Tham Lang Hoá Kị có Hoả Tinh, Linh Tinh đồng độ, sẽ chủ về bạo phát bạo bại. Không có Hoả Tinh, Linh Tinh, thì đây là thành công bất ngờ, tức là nói “vô tình cắm liễu, liễu xanh um”.

Tham Lang Hoá Kị, lưu diệu Hoá Lộc, cũng chủ về “vô tình cắm liễu, liễu xanh um”. Nếu Tham Lang Hoá Lộc, lưu diệu Hoá Kị, sẽ chủ về bị người ta chiếm đoạt lợi ích.

Tham Lang ở cung Tứ Mộ là nhập miếu. Cho nên cách cục “Hoả Tham”, “Linh Tham”, đều lấy trường hợp cung Tứ Mộ là tốt. Trường hợp Tham Lang độc toạ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối cung là Vũ Khúc, và trường hợp “Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, đều là thượng cách. Các trường hợp còn lại là kế đó.

Tham Lang ưa Hoả Tinh, Linh Tinh, lại không sợ sao không, cũng không sợ Thiên Hình. Tham Lang có sao không và Thiên Hình cùng bay đến, lại chủ về đoan chính. Thiên Hình chủ về tự kềm chế, nhưng vẫn không ưa có Địa Kiếp cùng bay đến, sẽ chủ về trắc trở.

Trong các sát tinh, Tham Lang chỉ không ưa Kình Dương, Đà La, sẽ chủ về tửu sắc. Tham Lang ở cung Tí thì đồng cung với Kình Dương; Tham Lang ở cung Hợi thì đồng cung với Đà La, đây gọi là “Phiếm thuỷ đào hoa”; Tham Lang ở cung Dần thì đồng cung với Đà La, gọi là “Phong lưu thái trượng”, đều chủ về vì sắc mà thất bại. Hai cách cục này nếu hội Thiên Hình, thì Thiên Hình không còn chủ về tự kềm chế, mà chủ về tai hoạ lao ngục.

Cách “Hoả Tham”, “Linh Tham” cũng không ưa gặp Kình Dương, Đà La, gặp chúng là “phá cục”. Dù lúc này Tham Lang Hoá Lộc, cũng chủ về sau khi hoạnh phát lập tức hoạnh phá. Nếu lại gặp các sao phụ, tá, sẽ chủ về trải qua nguy cơ, khốn khó mới lập được công danh.

Tham Lang độc toạ cung Thân, là ở chổ bị kềm chế. Nếu có các sao sát, kị và các sao phụ, tá tụ tập lẫn lộn, sẽ chủ về lúc đầu nghèo khổ, trải qua nguy khó mới phát đột ngột, nhưng sau khi phát đạt thì vì thú vui không lành mạnh mà phá tán, thất bại.

Nếu chỉ gặp sát tinh, thì dễ đi vào con đường tà, đời người cũng vì vậy mà gặp nhiều khốn khó. Nếu chỉ gặp cát tinh, có thể phú quý, nhưng vẫn phải chú ý duy trì thành tựu đã đạt được. Cách cục “Hoả Tham”, “Linh Tham” ở cung Thân, tính chất bạo phát, bạo bại càng nặng.

Tham Lang độc toạ ở Dần cung, không có Kình Dương và Thiên Hình hội chiếu (nếu có sẽ chủ về bị hình phạt), thì lại không thành cách “phong lưu thái trượng”; nếu có cát tinh, cũng có thể thành quý cục, nhưng cuộc đời gặp sóng gió không ít; có sát tinh, thì sự nghiệp hưng thịnh, nhưng kiện tụng, phạm pháp cũng theo đó mà đến. Có điều, Tham Lang Hoá Kị thì chỉ chủ về làm các ngành nghề về công nghệ, khoa học kĩ thuật để mưu sinh.

Tham Lang độc toạ ở cung Tí, nếu không nhập cách “Phiếm thuỷ đào hoa”, mà có cát tinh, hoặc có Thiên Hình tương chế, cũng là phú cục, chủ về trung niên sẽ phát đạt.

Tham Lang ở cung Ngọ, gọi là “Mộc hoả thông minh”, không có các sao sát, kị, mà gặp cát tinh, đây là cách cự phú, hoặc là nhân vật quan trọng trong giới kinh tế tài chính. Gặp sát tinh thì bình thường, chỉ tiểu phú, nhưng tuyệt đối không nên đầu cơ.

Tham Lang độc toạ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, sau trung niên mới có thể phát đạt. Nếu có các sao sát, kị cùng đến, sẽ chủ về lúc trẻ nhiều nạn tai, bệnh tật. Khác với “Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, “Vũ Khúc, Tham Lang” chủ về tuổi trẻ hưởng thụ (Xin xem lại tiết “Vũ Khúc ở cung mệnh”).

Người sinh năm Thân, Tí, Thìn, Tham Lang thủ mệnh ở cung Tí; người sinh năm Dần, Ngọ, Tuất, Tham Lang thủ mệnh ở cung Ngọ; người sinh năm Tị, Dậu, Sửu, “Vũ Khúc, Tham Lang” thủ mệnh ở cung Sửu; người sinh năm Hợi, Mão, Mùi, “Tử Vi, Tham Lang” thủ mệnh ở cung Mão; đều chủ về tham lợi nhỏ, có thị hiếu, thú vui không lành mạnh.

Cổ nhân cho rằng đây là mạng “trộm cắp”. Thực ra đây là do tính chất ham muốn vật chất quá nặng. Nếu có các sao đào hoa bay đến, thì dục tình cũng sâu. Ưa gặp cát tinh, tính chất không lành sẽ giảm nhẹ; cũng ưa gặp Thiên Hình và sao không, gặp Thiên Hình thì có thể tự kềm chế, gặp sao không thì chủ về thanh bạch.

Hễ Tham Lang thủ mệnh, thì các cung hạn Thất Sát, Phá Quân, Thái Âm, Thái Dương, Cự Môn, Tử Vi là những đại vận hay lưu niên có tính then chốt.

Cách “Hoả Tham”, “Linh Tham”, phải đề phòng lưu niên có Hoá Kị trùng điệp xung khởi. Nếu lại gặp lưu sát tinh xung khởi, đây là điềm ứng nghiệm suy sụp nhanh chóng, nếu không cũng là năm dẫn đến suy sụp nhanh chóng.

Tham Lang rất kỵ đến cung hạn “Thái Dương, Cự Môn” giao thoa với Hoá Kỵ của niên vận, chủ về tai nạn, kiện tụng.

9. Thiên Tướng ở cung mệnh (thân)

Người xưa luận Thiên Tướng, thường nhấn mạnh quá đáng phương tiện “tường hoà”. Thiên Tướng gặp thiện thì thành thiện, gặp ác thì thành ác. Ví dụ như “Tử Vi, Thiên Tướng” đồng độ, nếu có “bách quan triều củng”, thì Thiên Tướng sẽ phát huy lực tương trợ; nhưng nếu Tử Vi là “tại dã cô quân”, thì Thiên Tướng cũng có thể giúp Trụ phò ác.

Trong 14 chính diệu của Đẩu Số, chỉ có Thiên Tướng là rất xem trọng việc giáp cung. Bị các sao như Kình Dương, Đà La giáp cung; Hoả Tinh, Linh Tinh giáp cung; Địa Không, Địa Kiếp giáp cung; đều không cát tường. Phần nhiều chủ về thị phi, rối rắm, vất vả, bôn ba, đột nhiên xảy ra trắc trở. Xấu nhất là “Hình kị giáp ấn”, tức Cự Môn Hoá Kị và Thiên Lương giáp cung, chủ về phạm pháp, hình phạt (theo Vương Đình Chi, người xưa lầm là “Hình tù giáp ấn”, nên cho là Kình Dương và Liêm Trinh giáp cung). Nếu Văn Xương, Văn Khúc giáp cung; Tả Phụ, Hữu Bật giáp cung; Thiên Khôi, Thiên Việt giáp cung; đều là điềm cát. Rất ưa “Tài ấm giáp ấn”, tức là Cự Môn Hoá Lộc đến giáp cung.

Người xưa nhấn mạnh “Thiên Tướng có thể hoá giải cái ác của Liêm Trinh”. Ở đây không phải nói tổ hợp tinh hệ “Liêm Trinh, Thiên Tướng”. Thiên Tướng toạ mệnh, đến cung hạn Liêm trinh toạ thủ, gặp sao cát thì cát, gặp sao hung thì giảm hung, cũng là điềm hoá giải cái ác.

Cục “Hình kị giáp ấn”, rất ngại Thiên Lương đồng độ với Kình Dương, là cách “Hình kị giáp ấn” khá hung. Vì đồng thời sẽ bị Kình Dương và Đà La giáp cung. Lúc này Thiên Tướng tuy đồng độ với Lộc Tồn, nhưng chủ về tiền bạc phá tán, khó tụ, mà còn dễ vì tiền bạc mà sinh điều tiếng thị phi, kiện tụng.

Thiên Tướng đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh, lại gặp Kình Dương, Đà La giáp cung, hoặc “Hình kị giáp ấn”, chủ về lúc nhỏ bất lợi chủ về cha mẹ, hoặc làm con nuôi của người khác. Nếu cung phúc đức là Thất Sát lại hội các sao sát, hình, kị, hao, thì chủ về tàn tật.

Hễ Thiên Tướng toạ mệnh, nên xem kèm cát tinh của cung phụ mẫu. Vì Thiên Tướng cần được người phù trợ, cung phụ mẫu là cấp trên phù trợ. Lúc này cung phụ mẫu ắt là Thiên Lương, tối kị Thiên Lương đồng độ với Lộc Tồn, lại có Hoả Tinh, Linh Tinh đồng cung, chủ về suốt đời không có hậu trường để nương dựa, mà bản thân lại khó tự sáng lập sự nghiệp. Có tài mà không gặp thời, thường thường là cách cục này.

Thiên Tướng gặp Văn Xương, Văn Khúc, thì không được gặp Hoá Kị và Kình Dương, Đà La mới cát. Nếu không, thì thông minh nhưng mệnh bạc, cũng là điềm có tài mà không gặp thời. Cổ nhân cho rằng, nếu là nữ mệnh là mạng tì thiếp, cũng có ý vị thông minh mà mệnh bạc.

Cổ nhân cho rằng, (Thiên Tướng) Tham Lang, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân Kình Dương, Đà La mà gặp nhau thì chủ về nhờ tay nghề khéo mà yên thân. Cổ quyết này trọng điểm là ở Liêm Trinh. Liêm Trinh gặp Thiên Tướng chủ về thông minh mẫn tiệp, lại có ý vị phục vụ. Cho nên gặp cát tinh thì thích hợp làm việc trong chính giới; nếu gặp Kình Dương, Đà La thì không nên làm việc trong chính giới, mà thích hợp làm việc hưởng lương, có thể theo ngành nghề công nghệ, khoa học kỹ thuật.

Chỉ trường hợp Thiên Tướng ở hai cung Mão hoặc Dậu mới có cách cục này.

Thiên Tướng ở cung mệnh của lưu niên, cũng mẫn cảm đối với các sao cát, hung. Vì vậy không nên gặp các lưu diệu như Tang Môn, Điếu Khách, Bạch Hổ, Đại Hao, Quan Phù; ưa gặp các sao cát như Thanh Long, Tấu Thư, Long Đức, Thiên Đức.

“Thiên Tướng, Vũ Khúc” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, xin tham khảo đoạn “Vũ Khúc, Thiên Tướng” thuật ở trước.

Thiên Tướng độc toạ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, rất ưa có Tả Phụ, Hữu Bật đồng độ; nếu cung kế cận là Thiên Đồng Hoá Kị, tuy không thành cách “Hình kị giáp ấn”, nhưng cũng không tốt, chủ về tuy có hậu trường để dựa dẫm, nhưng thường thường vào lúc quan trọng thì lại không được trợ lực, cũng là điềm tượng có tài mà không gặp thời. Lúc này nếu có Tả Phụ, Hữu Bật đồng độ, sẽ chủ về tuy không được bậc trên trước nâng đỡ, trợ lực, nhưng lại được bạn bè chi viện.

Thiên Tướng cũng ưa “bách quan triều củng”, đây là ý tể tướng chỉ dưới một người mà trên vạn người. Nhưng rốt cuộc thì bị cấp trên gây trắc trở.

Thiên Tướng ở hai cung Sửu hoặc Mùi, có “Tử Vi, Phá Quân” vây chiếu, cho nên cũng chủ về nặng thành kiến, chủ quan. Nếu có Hoả Tinh, Linh Tinh đồng độ, thường vì thành kiến chủ quan mà chuốc thất bại.

Thiên Tướng độc toạ hai cung Mão hoặc Dậu, gặp các sao sát, kị thì chỉ nên theo ngành công nghệ hay kỹ thuật để mưu sinh. Được cát hoá và có sao cát, chủ về dùng kỹ năng chuyên môn để khởi nghiệp.

Thiên Tướng độc toạ hai cung mão hoặc Dậu, ưa gặp các sao tài nghệ, như Thiên Tài, Long Trì, Phượng Các; gặp Tấu Thư cũng cát. Nếu đồng thời lại gặp sát tinh và Văn Xương, Văn Khúc Hoá Kỵ, thì đây là thanh khách của nhà giàu thời cổ đại.

Trong các tình huống thông thường, Thiên Tướng độc toạ hai cung Mão hoặc Dậu thì nên gặp sao lộc, thì tài cao nghề giỏi, có thể lập thân, trở nên giàu có. Nhưng cuối cùng dễ bị người ta gây trắc trở hoặc điều khiển.

Thiên Tướng độc toạ hai cung Tị hoặc Hợi, đối cung là “Vũ Khúc, Phá Quân” cần phải gặp sao lộc hoặc Hoá Lộc, mới cát; nếu không, là bất ổn, tiêu cực; rất ưa Vũ Khúc Hoá Lộc vây chiếu.

Thiên Tướng ở cung Hợi, nếu đối cung là Vũ Khúc Hoá Kị, thì Thiên Tướng ắt sẽ bị Kình Dương và Đà La giáp cung. Trong các tình huống thông thường, Thiên Tướng không sợ Kình Dương, Đà La giáp cung. Nhưng trong tình hình này thì lại đại bất lợi, phần nhiều chủ về sắp thành lại hỏng, tài lực không đủ để chi lúc khẩn cấp.

Nữ mệnh Thiên Tướng độc toạ, chủ về nên lấy chồng lớn tuổi; nếu không, nhỏ hơn một hai tuổi cũng thích hợp.

Nữ mệnh Thiên Tướng, cũng là “phu xướng phụ tuỳ”, nên giúp chồng sáng lập sự nghiệp.

Hễ Thiên Tướng độc toạ, các cung hạn có Hoá Lộc, Hoá Quyền, Hoá Kỵ là những đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt. Đến các cung hạn bị “Hình kị giáp ấn”; Kình Dương, Đà La giáp cung; Hoả Tinh, Linh Tinh giáp cung; Địa Không, Địa Kiếp giáp cung; Thiên Thương, Thiên Sứ giáp cung; hoặc Văn Xương, Văn Khúc giáp cung; Thiên Khôi, Thiên Việt giáp cung; hay các cung hạn có Hoá Lộc, Hoá Quyền, Hoá Khoa bị ác hoá; ứng nghiệm cát hung đều rất mẫn cảm.

10. Thất Sát ở cung mệnh (thân)

Thất Sát đồng cung với Tử Vi hay đối nhau với Tử Vi, đều hoá làm sao quyền. Nếu gặp Tử Vi Hoá Quyền, thì quyền quá nặng, chưa chắc có lợi. Đến các đại hạn hay lưu niên này ắt không cát tường, cần đề phòng xảy ra thất bại. Rất ghét gặp cung hạn Vũ Khúc Hoá Kị.

Thiên Lương chủ về “phong tục, luật pháp”, Thất Sát cũng chủ về “phong tục, luật pháp”, nên cũng chủ về “hình pháp, kỉ luật”. Có điều, Thiên Lương thuộc văn, Thất Sát thuộc võ; Thiên Lương có thể lui về hậu trường, Thất Sát thì bước lên phía trước. Cho nên Thiên Lương có thể nhuyễn hoá thành “giám sát”, Thất Sát thì nhuyễn hoá thành “quản lý”.

Cổ nhân nói: “Hai cung mà gặp nó, định phải trải qua gian khổ”. (Nhị cung phùng chi, định lịch gian tân.), tức là hai cung mệnh và thân mà gặp Thất Sát, đời người ắt sẽ có một thời kỳ gian khổ. Đại khái là, Thất Sát rất kỵ đến hai cung hạn Thiên Cơ, Cự Môn toạ thủ; cần phải có hành động thiết thực để qua giai đoạn này, mới có thể hởi lòng hởi dạ.

Thất Sát ắt sẽ đối nhau với Thiên Phủ, Thất Sát chủ về công, Thiên Phủ chủ về thủ, hai sao kềm chế lẫn nhau, cần phải xem ảnh hưởng của hai bên như thế nào. Ví dụ như Thất Sát ở hai cung Dần hoặc Thân có Lộc Tồn đồng độ, đối cung là “Tử Vi, Thiên Phủ”, mà Thiên Phủ được Lộc Tồn vây chiếu, cho nên lợi về thủ, mà bất lợi về công. Lúc này Thất Sát tuy chịu ảnh hưởng của Tử Vi ở đối cung, quyền lực của nó cũng nên có khuynh hướng bảo thủ, rất nên phát triển trong cục diện hiện có, mà không nên lập ra cục diện mới, cũng không nên có nhiều thay đổi.

Thất Sát kỵ Hoả Tinh, Linh Tinh, kỵ nhất là tổ hợp “Kình Dương, Hoả Tinh”, hay “Kình Dương, Linh Tinh”. Trong hai nhóm, “Kình Dương, Linh Tinh” là rất xấu; nếu có Thiên Hình đồng độ, gặp các sao Âm Sát, Đại Hao, Thiên Hư, sẽ chủ về phạm pháp hình sự.

Thất Sát ở cung miếu vượng, gặp “Kình Dương, Hoả Tinh” thì còn được, chỉ chủ về lực kích phát, đời người không ngừng trắc trở nhưng có thể nhờ đó mà tiến bộ. Nếu gặp “Kình Dương, Linh Tinh”, thì có ý vị lụn bại dần dần, ở hãm địa thì càng nặng, còn chủ về không có duyên với lục thân, cuộc đời ít được trợ lực.

Thất Sát không nên chỉ hội Văn Xương, Văn Khúc, mà không hội các sao phú, tá cát khác. Nếu không, thì càng thông minh càng độc đoán, không chịu nghe ý kiến của người khác, thường là do mệnh tạo gây ra trắc trở.

Thất Sát rất ưa gặp Thiên Khôi, Thiên Việt; thậm chí đến các cung hạn có Lưu Khôi, Lưu Việt vây chiếu hay hội hợp, thường thường đây cũng là cơ hội chuyển biến theo hướng tốt.

Thất Sát cũng ưa gặp sao lộc, ưa nhất là gặp Phá Quân Hoá Lộc, chủ về đời người trải qua một lần chuyển biến quan trọng mà được phú quý; kế đến là Tham Lang Hoá Lộc, cũng có thể được vinh hoa, nhưng đề phòng phú quý không lâu dài; Vũ Khúc Hoá Lộc cũng tốt, nhưng cách cục kém hơn.

Thất Sát đối nhau với Thiên Phủ, là đã có hàm nghĩa gây trở ngại lẫn nhau, là mâu thuẫn về tính chất. Cho nên lúc Thất sát có các sao sát, hình, không, hao đồng độ, thường dễ vì gặp trắc trở mà cảm thấy đời người là hư ảo, phần nhiều vì vậy mà có khuynh hướng tôn giáo, bước vào cửa Phật, Đạo. Có điều, nếu Thiên Phủ gặp sao lộc, thì trước sau vẫn tham luyến duyên trần.

Thất Sát ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có “Vũ Khúc, Thiên Phủ” vây chiếu, gặp sao lộc thì “tài tinh” Vũ Khúc có gốc rễ, có thể điều hoà khí chất của Thất Sát. Cho nên có thể nhuyễn hoá thành người trong giới làm ăn kinh doanh. Nếu là người nắm quyền về kinh tế tài chính mà không có sao lộc, chỉ cần không có các sao sát, kị, hình, cũng chủ về được bậc trưởng thượng dùng tài lực giúp đở, đây là được dư khí che chở.

Bởi vì liên quan đến “sự che chở”, cho nên Thất Sát ở hai cung Tí hoặc Ngọ đặc biệt ưa gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật. Nếu đến đại vận hoặc lưu niên có Lưu Khôi, Lưu Việt xung khởi Thiên Khôi, Thiên Việt của nguyên cục, thì vận hạn hay niên hạn này, đại khái có thể xem là cát lợi, chủ về được người tri ngộ; nhưng nếu có các sao sát, kị, hình hội hợp thì thuộc ngoại lệ.

Nếu Thất sát ở cung Ngọ, thành cách “Hùng tú kiền nguyên”, thì đại kỵ có Hoả Tinh, Linh Tinh đồng độ. Cách cục này là hoả luyện âm kim, gặp Hoả Tinh, Linh Tinh thì hoả hầu quá lớn, không những đời người gian khổ, mà e rằng còn bị tàn tật. Trường hợp thành cách, cũng ưa đến các đại vận hoặc lưu niên có Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt.

Thất Sát ở cung Tí không thành cách “Hùng tú kiền nguyên”, vì Tí là phương Bắc thuộc thuỷ, thuỷ có thể khắc hoả. Dù có Hoả Tinh, Linh Tinh đồng độ, cũng chỉ chủ về bôn ba vất vả, nhưng không đến nỗi phá cách.

Trường hợp thành cách “Hùng tú kiền nguyên”, rất ưa Liêm Trinh Hoá Lộc, là thượng cách. Chủ về sức sống mạnh, mà còn kiên nghị trác tuyệt, trải qua phấn đấu mà thành đại nghiệp. Vận phát đạt ắt sẽ ở cung hạn Phá Quân toạ thủ. Năm phát đạt ắt sẽ ở cung hạn Liêm Trinh hoặc Tham Lang toạ thủ.

Thất Sát ở hai cung Tí hoặc Ngọ, không thành cách hoặc phá cách, lại không nên đến cung hạn Liêm Trinh, chủ về hôn nhân gặp nhiều sóng gió, trắc trở; cũng không nên đến cung hạn “Thiên Cơ, Cự Môn” toạ thủ, thường thường là giai đoạn thất bại.

Thất Sát ở hai cung Dần hoặc Thân, đối nhau với “Tử Vi, Thiên Phủ”, không ưa Tử Vi Hoá Quyền, mà rất ưa Tử Vi Hoá Khoa, Thiên Phủ Hoá Khoa. Tử Vi Hoá Khoa chủ về công, Thiên Phủ Hoá Khoa chủ về thủ.

Thất Sát ở hai cung Dần hoặc Thân, là người độc đoán; gặp Văn Xương, Văn Khúc thì vì thông minh mà phạm sai lầm; gặp Lộc Tồn đồng độ, khí mà hoà hoãn thì thành cách cục tốt, nhưng tính độc đoán càng nặng. Lúc luận đoán phải chú ý điểm này, cần phải xem xét kỹ cung phúc đức và cung phu thê, để xác định phẩm tính của mệnh cục. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hậu vận.

Thất Sát ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp Hoả Tinh, Linh Tinh thì nóng nảy, bộp chộp.

Đối với Thất Sát ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, Cự Môn, Phá Quân, Thái Dương là những đại hạn hoặc lưu niên có tính then chốt.

Thất sát ở cung Thân, “Liêm Trinh, Thiên Tướng” ở cung Ngọ dù không thành cách “Hùng tú kiền nguyên” (vì Thất sát thuộc kim, cung Thân cũng thuộc kim; Liêm Trinh thuộc hoả, cung Ngọ cũng thuộc hoả, hai khí kim hoả về gốc, thành mỗi bên một khí, không có tác dụng hổ tương), nhưng vẫn ưa hai cung hạn Liêm Trinh Hoá Lộc và Phá Quân Hoá Lộc, đây là giai đoạn phát đạt.

Thất sát ở hai cung Thìn hoặc Tuất, có “Liêm Trinh, Thiên Phủ” vây chiếu, thì nặng lý trí hơn “Liêm Trinh, Thất Sát” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, nhưng phần nhiều đều có tư tưởng đặc biệt. Cho nên rất kị có Địa Không, Địa Kiếp hội hợp, nếu không, người ta sẽ khó mà hiểu được họ, vì cảm thấy đời người thiếu tri kỷ, nên thành người cô độc, thậm chí nhiều không tưởng, thiếu thực tế.

Thất sát ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp Văn Xương, Văn Khúc còn được, nhưng cần phải gặp Thiên Khôi, Thiên Việt hoặc Tả Phụ, Hữu Bật, mới có thể phú quý. Nhưng nếu Tham Lang Hoá Lộc đến hội hợp (chú ý, Tham Lang cũng ảnh hưởng cung phúc đức), e rằng dục vọng khó thoả mãn, thế là, tuy phú quý nhưng cũng nhiều vất vả.

Đối với Thất sát ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn “Vũ Khúc, Thiên Tướng”, “Thiên Đồng, Cự Môn”, Tham Lang, hoặc cung hạn có tinh hệ vây chiếu thuật ở trên, là những đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt.

Thất Sát ở hai cung Thìn hoặc Tuất, nếu cung phúc đức là Tử Vi Hoá Quyền, ắt sẽ bất lợi trong hôn nhân, nhất là nữ mệnh, thường chủ về không có sinh hoạt hôn nhân, hay thiếu lạc thú vợ chồng (vì bận rộn, hoặc vì người bạn đời bệnh tật, cần phải xem tổ hợp sao thực tế mà định).

Đại khái là, Thất Sát ở hai cung Tí hoặc Ngọ thiết thực hơn Thất Sát ở hai cung Dần hoặc Thân, hay Thất Sát ở hai cung Thìn hoặc Tuất. Phân biệt các tính chất nhiều dục vọng hay giữ nguyên tắc của các nhóm tinh hệ liên quan đến Thất Sát thủ mệnh, cũng giúp ích cho việc luận đoán. Cho nên, ảnh hưởng của tổ hợp tinh hệ Tham Lang đối với Thất Sát như thế nào, thường thường có quan hệ rất lớn, gặp “Hoả Tham”, “Linh Tham”, càng chủ về dễ phát dễ phá.

11. Phá Quân ở cung mệnh (thân)

Phá Quân có sao lộc rất tốt, là có gốc rễ, có thể tiêu trừ khuyết điểm hao tổn, phá tán của Phá Quân, làm tăng năng lực sáng tạo. Phá Quân Hoá Quyền ở cung Dần, có Lộc Tồn đồng độ cũng cát, có điều, tuy phú quý nhưng đời người ắt sẽ có khiếm khuyết. Ví dụ như bản thân sức khoẻ không tốt…Phá Quân Hoá Quyền ở cung Thân, có Lộc Tồn vây chiếu, cũng có cùng tình huống.

Phá Quân gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, chủ về phú quý, nhưng quý lớn hơn phú, tức tiền bạc nhờ địa vị mà có. Nhưng nếu có tứ sát lẫn lộn trong đó, thì thích hợp làm việc trong ngành công thương nghiệp; nếu gặp Văn Xương, Văn Khúc mà có sát tinh, người này là hàn sĩ mang tâm trạng có tài mà không gặp thời. Nếu gặp sát tinh nặng mà cát tinh nhẹ, thì nên theo ngành công nghệ, hoặc làm công nhân chuyên nghiệp.

Phá Quân ở ba cung Hợi, Tí, Sửu, đều không nên có Văn Khúc đồng độ, ngại nhất là Văn Khúc Hoá Kỵ, chủ về tuổi trẻ rời xa quê hương, hoặc bị tàn tật, hoặc trắc trở nghiêm trọng. Cổ nhân nói: “Cùng với Văn KHúc vào thuỷ vực, thì tàn tật rời xa quê hương.” (Dữ Văn Khúc nhập vu thuỷ vực, tàn tật ly hương.), là nói lý luận này, “thuỷ vực” là nói 3 cung Hợi, Tí, Sửu, thuộc hành thuỷ.

Phá Quân sợ Kình Dương, Đà La hơn là sợ Hoả Tinh, Linh Tinh. Gặp Hoả Tinh, Linh Tinh chủ về vất vả, bôn ba mà thôi; gặp Kình Dương, Đà La thì có hoạ tai, cũng chủ về cuối mang tật, hoặc nhiễm thú vui không lành mạnh.

Phá Quân có đặc tính thừa kế cái cũ mà đổi mới, cho nên phần nhiều đều làm kiêm nghề, hay kiêm nhiều chức vụ khác nhau. Hoá Lộc sẽ chủ về nhờ sự nghiệp cũ mà có sự nghiệp mới, mà còn đồng thời kinh doanh cả hai, mới lẫn cũ.

Lực phá hoại của Phá Quân tuy lớn, nhưng lại khác với Thất Sát, lực phá hoại của Phá Quân chủ về xảy ra thay đổi lập tức, biểu hiện chủ yếu là “thà là ngọc nát, chứ không chịu là gạch ngói nguyên vẹn”, cho nên có tính chất hao tán. Nếu đồng độ với Kình Dương, tức là “hình hao”, thường thường làm mạnh thêm ý vị “thà là ngọc nát”.

Phá Quân cũng ưa đồng độ với Tử Vi, hoặc có Tử Vi vây chiếu, chủ về có quyền, nhưng khác quyền của “Tử Vi, Thất Sát”. Quyền của “Tử Vi, Phá Quân” là ở phương diện lớn, mở rộng; còn quyền của “Tử Vi, Thất Sát” chỉ thuộc phạm vi nhỏ, nội bộ, như quản đốc công xưởng. Một công, một tư, một lớn, một nhỏ; cần phân biệt tỉ mỉ.

Hễ Phá Quân ở cung mệnh hay cung thân, bất kể cát tinh hội hợp như thế nào, ắt cũng không toàn mỹ. Phú thì không quý, hoặc quý thì không phú, hoặc vợ (chồng) bất toàn, hoặc mắc bệnh mạn tính, phá tướng.

Phá Quân Hoá Lộc mà gặp các sao sát, hình; nữ mệnh chủ về giải phẩu thẩm mỹ, nam mệnh chủ về bị tổn thương làm phá tướng phải giải phẩu thẩm mỹ.

Phá Quân thủ mệnh, chủ về tay trắng lập nên sự nghiệp, nhưng khác với Thiên Đồng là phá sạch tổ nghiệp rồi mới lập nên sự nghiệp. Phá Quân có thể nhờ sự che chở, giúp đỡ của cha mẹ, rồi tự khai sáng, cải cách mà tạo sự nghiệp.

Phá Quân ắt sẽ đối nhau với Thiên Tướng, Thiên Tướng ngoại trừ bị ảnh hưởng của các sao Tả Phụ, Hữu Bật giáp cung ra, còn bị ảnh hưởng của Phá Quân cũng khá lớn. Do người Phá Quân thủ mệnh phần nhiều đều rời xa quê hương, vì vậy cát hung của Phá Quân có thể ảnh hưởng đến cát hung của Thiên Tướng ở cung thiên di. Mức độ chịu ảnh hưởng của Thiên Tướng cũng quan hệ rất lớn đến đời người, cho nên không thể xem thường cung thiên di.

Phá Quân ở hai cung Tí hoặc Ngọ, đối cung là “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, Liêm Trinh có thể hoà với khí của Phá Quân, vì vậy nếu được cát hoá và có sao cát thì có thể phú quý. Có điều, nếu Liêm Trinh Hoá Kị, hoặc Thiên Tướng bị “Hình kỵ giáp ấn” thì thành bại cục.

Phá Quân ở hai cung Tí hoặc Ngọ, được cát hoá, gọi là cách “Anh tinh nhập miếu”, rất ưa đối cung là Thiên Tướng gặp sao lộc, ở thời cổ đại chủ về lập công ở biên cương, hoặc là trọng thần quân lữ. Ở thời hiện đại thì chủ về đột nhiên hưng phát sự nghiệp, cho nên cũng có thể thành nhân tài lãnh đạo công ty.

Cách cục “Anh tinh nhập miếu” bắt đầu phát đạt ở vận Thái Âm hoặc vận Thiên Đồng; nhưng không nên đến lưu niên Phá Quân, cũng không ưa đến cung hạn Vũ Khúc Hoá Kị, hoặc Liêm Trinh Hoá Kị, cung hạn chỉ hơi có chút sát tinh, thì không toàn mỹ. Vì vậy nên xem xét kỹ những khiếm khuyết ở 12 cung.

Phá Quân ở hai cung Tí hoặc Ngọ mà không thành cách “Anh tinh nhập miếu” thì không có duyên với lục thân, việc gì cũng phải đích thân làm, mà còn dễ mắc bệnh.

Đối với Phá Quân ở hai cung Tí hoặc Ngọ, các cung hạn “Tử Vi, Thiên Phủ”, Cự Môn, Vũ Khúc, Thiên Lương toạ thủ, là những lưu niên có tính then chốt. Đại vận thì xem các cung hạn Vũ Khúc, hoặc “Tử Vi, Thiên Phủ” là có tính then chốt. Vũ Khúc và Thiên Phủ là hai sao tiền tài, nếu Phá Quân của nguyên cục không có sao lộc, mà gặp sát tinh, thì cũng có thể bổ cứu; nếu không gặp sao lộc mà gặp sát tinh, thì vận trình cuộc đời nhiều trắc trở.

Phá Quân ở hai cung Dần hoặc Thân, hội “Hoả Tham”, “Linh Tham”, chủ về cuộc đời gặp nhiều sóng gió, trắc trở rất lớn, bạo phát bạo bại, hoạnh phát hoạnh phá. Nguyên do gây ra thất bại thường là vì quá chủ quan, lại cố xuất đầu lộ diện, hoặc không tự lượng sức đi cạnh tranh người khác.

Đối với Phá Quân ở hai cung Dần hoặc Thân, hai cung hạn Thiên Cơ, “Liêm Trinh, Thiên Phủ” là có tính then chốt. Nếu cung hạn cát thì hậu vận cũng khá thuận lợi toại ý. Nếu không, năm cung hạn hội hợp Vũ Khúc Hoá Kỵ, hoặc Thiên Tướng bị “Hình kị giáp ấn” thì sẽ suy sụp nhanh chóng, mà có thể từ đó không còn đứng lên được.

Phá Quân và Tham Lang mà gặp Lộc Tồn, Thiên Mã, cổ nhân cho rằng, nam phần nhiều phóng đãng, nữ phần nhiều đa dâm, tức là nói Phá Quân ở hai cung Dần hoặc Thân, hội Tham Lang. Rất kỵ có Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, sẽ chủ về cuộc đời cô độc, nếu đối cung là “Vũ Khúc, Thiên Tướng” hội Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc mà còn kèm sát tinh, ở thời cổ đại là mạng lang thang khắp nơi.

Đối với Phá Quân ở hai cung Dần hoặc Thân, đại khái các cung hạn “Vũ Khúc, Thiên Tướng”, “Thái Dương, Thiên Lương”, “Thiên Đồng, Cự Môn”, “Liêm Trinh, Thiên Phủ” là lưu niên hay đại hạn có tính then chốt.

Phá Quân ở hai cung Thìn hoặc Tuất, chịu ảnh hưởng của đối cung là “Tử Vi, Thiên Tướng”, cho nên danh lớn hơn lợi. Cổ nhân nói: “Gặp Tử Vi thì mất uy quyền” (Phùng Tử Vi tắc thất uy quyền.), tức là nói trường hợp này. Vì vậy, tuy có danh vọng, cũng chỉ thuộc hư danh, chẳng có thực quyền, thực chức.

Phá Quân ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp các sao sát, hình, hao, thì phần nhiều đều có cuộc đời cô độc, mà hôn nhân cũng không cát tường, sinh ly hay tử biệt, còn chủ về thân mang bệnh tật. Trường hợp chỉ có Văn Xương, Văn Khúc đồng độ, mà không có các sao phụ, tá cát khác, thì cuộc đời bần hàn. Phá Quân cần phải được Hoá Lộc, Hoá Quyền mới là cát lợi, Thất sát kèm sao lộc đến hội cũng cát, có thể giàu có.

Phá Quân ở hai cung Thìn hoặc Tuất, nữ mệnh, nếu Liêm trinh Hoá Kỵ hoặc Tham Lang Hoá Kỵ ở cung phu thê, chủ về tái giá.

Đối với Phá Quân ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn Thất Sát, Tham Lang, “Tử Vi, Thiên Tướng”, “Thiên Cơ, Cự Môn” là những lưu niên hay đại hạn có tính then chốt.

Phá Quân ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp “Hoả Tham”, “Linh Tham”, phát cũng chỉ chủ về danh mà không chủ về lợi.

12. Thiên Phủ ở cung Mệnh (Thân)

Thiên Phủ ưa tương hội Tử Vi ở tam phương, mà lại không ưa đồng độ, hễ đồng độ ắt sẽ có khuyết điểm. Cần xem xét các sao ở cung phúc đức, cung sự nghiệp và cung phu thê mà định tính chất.

Thiên Phủ ở cung mệnh, gặp sao lộc, là điều kiện cơ bản để thu hoạch lợi ích; sau đó mới xem tính chất của Thiên Tướng để định cách cục cao thấp.

Thiên Phủ ưa đến cung hạn Thiên Lương, Thái Dương; nếu có các sao cát, sẽ chủ về địa vị thăng tiến. Ưa đến cung hạn có Lộc Tồn, Hoá Lộc, hội hợp sao cát, chủ về tài phú tăng nhiều.

Thiên Phủ hội Thiên Tướng là “Tài ấm giáp ấn”, thì Thiên Phủ cũng chủ về phú quý, sự nghiệp không từ tay trắng làm nên. Nếu là “Hình kị giáp ấn”, sẽ chủ về bị cô lập, không có cứu viện, tinh thần bị áp lực, vật chất thì bị tranh đoạt.

Đối cung của Thiên Phủ ắt là Thất Sát, đây là một cách bố trí các sao rất xảo diệu. Thiên Phủ chỉ sở trường phòng thủ, không giỏi khai sáng, cũng không giỏi chỉ huy. Năng lực khai sáng và quyền lực có vận dụng được tự nhiên hay không, cần phải xem các sao hội hợp cung Thất Sát mà định. Cho nên gọi là “phùng Phủ khán Tướng” (gặp Thiên Phủ thì phải xem Thiên Tướng), thực ra cũng là “phùng Tướng khán Phủ” (gặp Thiên Tướng thì phải xem Thiên Phủ).

Thiên Phủ không có sao lộc, là “kho trống”, hội Địa Không, Địa Kiếp, cũng là “kho trống”, hễ kho trống mà Thất Sát ở đối cung hội hợp các sao cát, mới chủ về tạo dựng sự nghiệp từ “hư không”.

Thiên Phủ có tứ sát hội hợp, đây là “kho lộ”. Hễ kho lộ thì Thiên Tướng cần phải có sao lộc, hoặc thành cách “Tài ấm giáp ấn”, mới chủ về giỏi cạch tranh, và nhờ đó mà giàu có.

Thiên Phủ có các sao khác đồng độ, trường hợp “Liêm Trinh, Thiên Phủ” đồng độ ở cung Tuất là tốt nhất, cổ nhân nói “Thiên Phủ đến cung Tuất có sao phù trợ, là đai vàng áo tía” (Liêm Phủ lâm Tuất hữu tinh phù, yêu kim y tử). Trường hợp Liêm Trinh Hoá Lộc, hoặc hội Vũ Khúc Hoá Lộc là thượng cách; hội Tử Vi Hoá Khoa là quý mà không phú; còn ưa Tả Phụ, Hữu Bật đến hội; Thiên Khôi, Thiên Việt giáp cung, sẽ chủ về địa vị rất cao.

Nếu “Tử Vi, Thiên Phủ” đồng độ, thì Tử Vi là chủ, Thiên Phủ là phụ. Cho nên cũng ưa Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt hội hợp. Không có sao phụ, tá, thì tinh hệ này có những khiếm khuyết đáng tiếc, chủ về tiến thoái thiếu quyết đoán; nếu có Lộc Tồn đồng độ, thì Thiên Phủ sẽ thành vai chủ, luận đoán cát hung cũng nặng về tính chất của Thiên Phủ.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” đồng độ hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp Lộc Tồn ở cung tài bạch tốt hơn ở cung mệnh; gặp Vũ Khúc Hoá Lộc, thì gặp ở cung mệnh tốt hơn. Trường hợp trước, gặp ở cung mệnh thì chủ về bủn xỉn, keo kiệt, tham lam; gặp ở cung tài bạch thì chủ về giỏi quản lý tài chính, giỏi kiếm tiền. Trường hợp sau, gặp ở cung mệnh thì chủ về độ lượng, còn có năng lực quyết đoán và quản lý tài chính.

Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, có Văn Xương, Văn Khúc giáp cung thì lợi về cầu danh, tiền của thì xem địa vị xã hội mà định; được Tả Phụ, Hữu Bật giáp cung thì lợi về tiền của, địa vị xã hội thì xem tiền của nhiều ít mà định. Do đó có thể định mục tiêu nỗ lực của Thiên Phủ.

Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, trường hợp ở cung Mùi tốt hơn; vì ở cung Sửu sẽ hội Thiên Tướng ở Tị, mà Thiên Lương cung Ngọ giáp Thiên Tướng, khí “hình sát” khá nặng, gián tiếp gây ảnh hưởng khiến Thiên Phủ bị áp lực khá nặng.

Đối với Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn “Tử Vi, Tham Lang”, Thiên Lương, “Liêm Trinh, Thất Sát”, “Vũ Khúc, Phá Quân”, có Lộc Tồn và Hoá Lộc là những lưu niên, đại vận có tính then chốt.

Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Mão hoặc Dậu, là nhược địa, nếu có hai sao Địa Không, Địa Kiếp, một sao bay đến cung mệnh, một sao bay đến cung sự nghiệp, thì Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, lại gặp thêm sát tinh, chủ về cơ mưu cỡ nào thì cũng chẳng được gì.

Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Mão hoặc Dậu, ưa Tả Phụ đồng cung, hội Hữu Bật, sẽ chủ về có địa vị rất cao, hoặc có sự nghiệp hiện có đang phát triển. Có điều rất sợ đến niên hạn Thái Dương Hoá Kỵ, bị “Hình kị giáp ấn” là điềm tượng đổ vỡ, gặp trắc trở nghiêm trọng.

Đối với Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Tị hoặc Hợi, đối cung là “Tử Vi, Thất Sát”, là tinh hệ quyền lực. Cho nên chủ về nữ mệnh thao túng chồng, ở thời hiện đại, còn chủ về phụ nữ có sự nghiệp riêng.

Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Tị hoặc Hợi gặp các sao phụ, tá, bất quả chỉ làm tăng trợ lực, nhưng vì đối nhau với “Tử Vi, Thất Sát”, nên chẳng cần thiết. Không bằng gặp Lộc Tồn và Thiên Tướng thuộc loại “Tài ấm giáp ấn”, hoặc hội Vũ Khúc Hoá Lộc (mượn sao an cung) và Tham Lang Hoá Lộc là tốt, có thể phú quý song toàn.

Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Tị hoặc Hợi, nếu Thiên Tướng được “Tài ấm giáp ấn”, ở thời hiện đại phần nhiều chủ về được người ngoại quốc (hay người phương xa) đề bạt. Nếu không, cần phải gặp Thiên Khôi, Thiên Việt mới chủ về được quý nhân đề bạt.

Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Tị hoặc Hợi rất ưa đến cung hạn “Thiên khôi, Thiên Việt trùng điệp” (tức Lưu Khôi và Lưu Việt trùng điệp với Thiên Khôi, Thiên Việt của nguyên cục, xung khởi nhau, chủ về phát đột ngột.)

Đối với Thiên Phủ độc toạ ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn “Vũ Khúc, Tham Lang”, Thiên Tướng, “Tử Vi, Thất Sát” là những đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt.

13. Sao Cự Môn cư mệnh (Thân)

Thuộc tính âm dương ngũ hành của sao Cự môn thuộc âm thủy. Tại Đẩu là ngôi sao thứ hai thuộc chòm Bắc Đẩu, tại Số là ngôi sao thứ tư theo phép định cục an sao Thiên bàn thuộc chòm Nam Đẩu. Hóa khí là ám, chủ về thị phi, đa nghi, hiềm khích.

Cự môn là ngôi sao về nói năng, nên chủ về có tài ăn nói, phù hợp với những ngành nghề cần giao tiếp, năng nói, có sở trường xử lý các mối quan hệ công cộng, nên có khả năng trở thành nhà ngoại giao. Nhưng, cũng vì nói nhiều, dễ rước lấy điều tiếng thị phi, lại khó tránh được đố kị, hiềm khích, cạnh tranh, nên không hợp với mệnh nữ. Trừ khi theo những nghề như giáo viên, biểu diễn, ngoại giao, quảng cáo marketing, nếu không rất dễ trở thành ngôi lê đôi mách, buôn chuyện thị phi.

Sao Cự môn hóa ám, chủ về lo lắng buồn phiền, cũng chủ về vất vả. Nằm tại bất lỳ cung vị nào, bất kể có Cát tinh ở tam phương hiệp trợ hay không, đều chủ về tuổi trẻ vất vả, phải phấn đấu gian khổ rất nhiều mới có được thành tựu.

Sao Cự môn ưa gặp Hóa Lộc, tăng cường lý tính và mức độ hoạt ngôn, lại có thêm uy quyền. Nếu sao Cự môn miếu, vượng gặp Hóa Quyền, lại gặp lục Cát tinh, phần nhiều đều trở thành các nhà ngoại giao có tài hùng biện, đảm đương những chức vụ quan trọng. Nếu sao Cự môn không ở cung miếu, vượng mà gặp được Hóa Quyền, sẽ trở thành bậc thầy nổi tiếng, nhiều học trò đệ tử.

Sao Cự môn cũng nên Hóa Lộc tại cung miếu, vượng, chủ về có khẩu phúc (được ăn ngon), đồng thời tăng cường phần cảm tính và tài hùng biện. Nếu như lại gặp thêm Cát tinh, chắc chắn sẽ thành tựu về sự nghiệp. Nếu như Hóa lộc lại gặp Hồng loan, Thiên hỷ, Văn xương, Văn khúc, Thiên diêu, Hàm trì, Hóa Khoa, nên phát triển trong lĩnh vực biểu diễn, diễn xuất, khả năng trở thành nghệ sỹ có danh tiếng. Sao Hóa lộc, Hóa quyền của Cự môn có tửu lượng tốt, được hưởng khẩu phúc.

Sao Cự môn không có khả năng kháng cự với lục Sát tinh và sao Hóa Kị, nhất là khi gặp Kình dương và Đà la, sẽ khiến cho đường tình duyên gặp nhiều sóng gió trắc trở. Nếu gặp Hỏa tinh, Linh tinh, Địa không, Địa kiếp chủ về vất vả trắc trở. Khi sao Cự môn Hóa Kị thì ăn nói khó nghe nhưng lại nói quá nhiều gây phản cảm cho người khác, tự chuốc lấy điều tiếng thị phi, có khuynh hướng bất mãn với hiện thực, dễ gây nên vạ miệng mà bị kiện tụng.

Sao Cự môn nếu gặp Thái dương thì cát hung lẫn lộn. Gặp sao Thất sát chủ về bị sát thương. Gặp Tham lang, Phá quân dễ bị tù tội lưu đầy. Gặp Tử vi sẽ khắc chế được tính cách ngoan cố của Cự môn. Gặp Lộc tồn sẽ giải trừ được tai ách. Gặp Kình Đà trai làm giặc cướp gái dâm tà. Nếu tại cung đối xung có Hỏa tinh, Linh tinh, Bạch hổ, mà không có sao Tử vi trấn áp hay Lộc tồn hóa giải, dễ bị đầy ải hoặc xung quân đến phương xa. Tam phương hội Sát trùng điệp ức hiếp, là thần hà khắc, dễ trở thành số cô độc, dễ gặp hỏa hoạn. Nếu theo nghiệp cửu lưu sẽ tránh được vất vả. Hai hạn gặp hung tinh tai họa không nhẹ.

Sao Cự môn và sao Thái dương trấn mệnh tại Dần hoặc Thân, là cách “Cự Nhật đồng cung“, có tài ăn nói hùng biện, vất vả trước thành công sau. Sao Cự môn trấn mệnh tại Tý hoặc Ngọ, cung vị tam phương tứ chính có thêm hóa Lộc, hóa Quyền hoặc hóa Khoa hiệp trợ, là cách “Thạch trung ẩn ngọc” (Ngọc ẩn trong đá), bất khuất kiên cường, khi trẻ vất vả trung niên sẽ có thành tựu. Sao Cự môn nhập Thân cung lạc hãm tại Thìn hoặc Tuất, lại gặp bốn Sát tinh Kình Đà Hỏa Linh tại cung mệnh, là cách “Cự phùng tứ sát“, nếu không có Cát tinh ứng cứu, dễ vì trốn tội mà lưu lạc tha hương. Sao Cự môn và Thiên cơ cùng trấn mệnh tại Dậu, tại Dậu hoặc cung vị tam phương tứ chính gặp Hóa Kị, là cách “Cự Cơ hóa dậu“, làm việc gì cũng không thành tựu, mệnh nữ ắt phá bại, phiêu đãng vô định.

SAO CỰ MÔN TỌA THỦ CUNG MỆNH

Dung mạo và tính cách

Người có sao Cự môn tọa thủ cung Mệnh, thường ánh mắt nhìn đoan chính, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói cao mà thanh, hành động nhanh nhẹn. Nhập miếu thì cơ thể cao đậm, nhìn vẻ bề ngoài toát ra hình thức là người phúc hậu lương thiện, lạc hãm thì thân thể cao gầy.

Ngay thẳng bộc trực, tính đa nghi, có khuôn mặt thánh thiện khả ái, cũng có vẻ mặt hiền lành ít nói. Lục thân thiếu hòa hợp, là người chủ quan lại tự tin, thường hay tỏ thái độ bất mãn với hiện tạinên thích gây chuyện thị phi, lúc thiện lúc ác thường không biểu hiện lộ ra ngoài mặt. Học nhiều nhưng ít tinh thông, phong cách làm việc thường tỏ ra khó khăn vất vả nên khó có được sự thanh nhàn thảnh thơi.

Tính tình đa nghi, kết bạn với mọi người ban đầu thì tốt nhưng cuối cùng lại ác. Tư duy lãnh đạm, trong lòng nhỏ nhen hiếm khi rộng lượng, làm việc lớn thường quá chú trọng tới hình thức mà bỏ qua khả năng phân tích, khả năng quan sát, khả năng phán đoán tình huống, khả năng ghi nhớ, và khả năng liên tưởng.

Tuy nhiên, là người giầu khả năng nghiên cứu, nên thường có tầm hiểu biết rộng, có sáng kiến, dù không giao tiếp nhưng khả năng biểu đạt lại rất tốt, biện luận sắc sảo. Có xu hướng sống cuộc đời thanh bạch, ít thiên về thú vui của cuộc sống, lấy công việc là mục đích hành đầu.

Phụ nữ cung mệnh có sao Cự môn thường có lòng tự tôn rất cao, bụng thẳng dạ ngay, sức sống mạnh mẽ, đa nghi, thường hay tự so bì với người khác mà tự chuốc lấy phiền muộn trong lòng. Khi can thiệp vào chuyên gia đình hay công việc của chồng, thường thiếu thận trọng trong ngôn ngữ, lời nói phản cảm thường gây tổn thương bầu không khí hạnh phúc, ấm cúng. Làm việc chăm chỉ cần mẫn, xử lý mọi việc trong gia đình chu đáo, công việc và gia đình đều đảm nhiệm tốt.

Suy đoán vận mệnh

Cự môn + 3Cự môn + 3Cự môn – 1Thiên đồng – 1Cự môn + 4Thái dương + 2
Cự môn – 2  Cự môn + 4Thiên cơ + 3
Cự môn + 4Thiên cơ + 3  Cự môn – 2
Cự môn + 4Thái dương + 3Cự môn – 1Thiên đồng – 1Cự môn + 3Cự môn + 3

Độ sáng của sao Cự môn tọa thủ 12 cung

Chữ số trong bảng biểu thị độ sáng của sao Cự môn.

Mối quan hệ của chúng như sau:

– Miếu = + 4

– Vượng = + 3

– Địa = + 2

– Lợi = + 1

– Bình hòa = 0

– Không đắc địa = – 1

– Hãm địa = – 2

Cự môn là miệng, cho nên sao Cự môn tượng trưng cho “miệng”, nói chung không thể tách rời khỏi “miệng”, có “khẩu phúc”, giỏi quan hệ công chúng, phần nhiều là những người gây dựng sự nghiệp bằng “miệng”, như giáo sư, quan tòa, luật sư, nhà ngoại giao, người dẫn chương trình, người làm việc kinh doanh đối ngoại, nhân viên kinh doanh, ca sỹ, diễn viên, nghề dịch vụ công hay tư,… đồng thời còn thiên về việc xử lý các mối quan hệ chung.

Sao Cự môn phần nhiều là nói về “miệng”, cho nên ngay thẳng bộc trực là ở “miệng”, nhưng “ngôn đa tất thất” là nói về người phụ nữ thị phi, cho nên sao Cự môn không nên xuất hiện trong mệnh của nữ giới.

“Thị phi” của sao Cự môn không phải là có ý gây chuyện “thị phi”, người mệnh sao Cự môn có khả năng phân tích rất tốt, rõ ràng là rất “thị phi”, cố gắng không nên gây những chuyện “thị phi”, nhưng cũng khó có thể thoát khỏi những chuyện “thị phi”.

Ba sao Cự môn, Tham lang và Thiên cơ, đều thuộc kiểu giao tiếp hướng ngoại, nhưng tính chất của chúng lại có sự khác biệt. Sao Tham lang đa tài đa nghệ, tính chất giao tiếp của nó thiên về trường phái lãng mạn: tửu, sắc, tài, khí; Sự giao tiếp của sao Thiên cơ thiên về liên lạc giao thiệp, vì người mà bôn tẩu vất vả; Sao Cự môn thì dùng “miệng” là chính, thiên về diễn giảng biện thuyết đúng sai, phải trái.

Sao Cự môn và sao Văn khúc đều thiên về tài biện luận ăn nói, nhưng tài biện luận ăn nói của sao Văn khúc phần nhiều thuộc về kỹ xảo biện luận, chú trọng tu từ mà lời nói hướng thiện, cũng mang hàm nghĩa “tài” và “đào hoa”. Tài biện luận ăn nói của sao Cự môn thì lại chú trọng đến thực tế, gồm có phân tích và liên tưởng, cũng có nội dung nhưng “tài khí” thì lại tương đối ít.

Khí hóa của sao Cự môn là ám, trong bóng tối có thể thấy được ánh sáng bên ngoài, cố nhiên sao Cự môn với khả năng quan sát sự vật một cách thấu đáo hơn người, phần nhiều có những biểu hiện như sau:

1. Bất luận ở hoàn cảnh khó khăn nào, phần lớn đều có thể tháo gỡ được trở ngại khó khăn bước đầu, biết hy vọng vào tương lai.

2. Khoan dung độ lượng, biết khoan dung hơn nữa còn hiểu đạo lý.

3. Có khả năng hội nhập được cuộc sống đa dạng muôn mầu, và có biểu hiện cụ thể bằng ngôn ngữ, hành động, dễ được mọi người chấp nhận và hoan nghênh.

4. Có thể hiểu được sự việc và truyền đạt thông tin, hóa giải khúc mắc.

5. Nằm giữa ranh giới thị phi và chính trực, nhưng không bị mất đi bản tính lương thiện, mà còn giữ được đạo trung dung.

6. Có chuyện thầm kín trong lòng không thể bày tỏ với người khác, hoặc là dấu đầu hở đuôi.

7. Thường rơi vào ảo tưởng mà tự chuốc lấy phiền muội, thậm chí còn tự hủy hoại mình.

8. Nhàn rỗi, càng nói càng sai, thường khổ tại miệng, bị người khác hiểu lầm oán trách.

9. Trước khi được xã hội công nhận, phải trải qua nhiều vất vả, chỉ cần giữ vững ý chí, cuối cùng cũng thành công.

10. Mạnh bạo hơn người, thường làm những chuyện mà mọi người không ngờ tới, hoặc những việc mà không được mọi người tán thành, khiến mọi người bàn tán.

11. Cơ hội sự dụng ngôn ngữ hơn người, cũng thường vận dụng tài ăn nói của mình mà đạt được lợi ích.

12. Cuộc đời có nhiều cơ hội phải đấu tranh.

Người có sao Cự môn thủ mệnh, nên theo những nghề dùng miệng là chính, có thể nên học và tinh thông nhiều thứ tiếng ngoại ngữ, để có cơ hội làm việc theo phương thức chính phái, qua đó, bản tính thị phi dễ bị “phê bình” thường sẽ chuyển biến sang xu hướng “giám sát đúng sai”, “đánh giá sự hoàn thiện”, phát huy khả năng phân tích có tính thực tiễn của sao Cự môn. Ngoài ra, người có sao Cự môn thủ mệnh, cuối đời phần lớn đều nhận được sự chăm sóc của con cháu.

Sao Cự môn cũng là sao đơn độc, duy có sao Lộc tồn mới có thể hóa giải được. Sao Cự môn thâm nhập vào các cung Lục thân, chủ về phần lớn người đó bạc duyên với lục thân, nếu không kết hợp với sao Lộc tồn, hoặc đồng cung với sao Hóa Lộc, thì tâm thức thường thường dễ bất an, hoặc có hiện tượng cô đơn.

Sao Cự môn được tam cát hóa Lộc Quyền Khoa, chủ về bổng lộc dồi dào, tài diễn thuyết hùng biện được trọng dụng phát huy. Song tính chất lại có sự khác biệt: Hóa Lộc mà lại mang cảm tính, hiền lành không cưỡng bức, quan sát tình cảnh nói chuyện. Hóa Quyền giảng lý mà mang tính quyền uy, trật tự rõ ràng, tăng thêm trọng lượng lời nói, hơn nữa còn tăng thêm lòng tin và độ tin cậy vào người khác mà giảm bớt chuyện thị phi. Hóa Khoa là lời nói nho nhã, mang phong thái của người quân tử.

Sao Cự môn thích nhất là Hóa Quyền, khi miếu vương Hóa Quyền, lại kết hợp thêm lục Cát tinh, thì phần nhiều là người làm quan lớn gánh vác trách nhiệm ngoại giao. Nếu không thuộc miếu vượng mà gặp sao Hóa Quyền, thì cũng là người gánh vác trọng trách. Khi sao Cự môn nhập miếu vượng Hóa Lộc, có thêm cát tinh hội chiếu, chủ về sự nghiệp sẽ được thể hiện thấy rõ, nếu Hóa Lộc lại gặp Hồng loan, Thiên hỷ, Văn xương, Văn khúc, Hàm trì, thì nên phát triển theo hướng văn hóa nghệ thuật, biểu diễn giải trí, phần nhiều sẽ thành danh trên con đường này.

Sao Cự môn không thích gặp Hóa Kị, ngôn từ sắc bén, nói chuyện khó nghe, lại thích nói chuyện, dễ khiến cho người phản cảm, đắc tội với người mà không biết. Nếu sao Hóa Kị lại gặp phải Sát tinh, thì nên chú ý chuyện thị phi nơi quan trường.

Sao Cự môn kỵ nhất gặp sao Kình dương và sao Đà la, chủ về chuyện tình cảm gặp nhiều sóng gió, một lời không thể nói hết được, phần lớn là những chuyện thị phi mang tới. Sao Cự môn gặp phải Hỏa tinh, Linh tinh thường tăng thêm phần khó khăn. Cự môn đồng độ cùng Địa không, Địa kiếp tọa thủ cung mệnh, chủ về một đời vất vả, thậm chí thời thơ ấu còn bị bỏ rơi.

Sao Cự môn – Lục Bân Triệu

Sao Cự môn trong thuyết Ngũ hành vừa thuộc âm thổ, vừa thuộc âm kim, đây là Thổ yên tĩnh chôn Kim, cho nên hóa khí là “ám tinh” (sao u ám). Ở trên trời thuộc chòm sao Bắc Đẩu, ở trong mệnh bàn chủ về lời qua tiếng lại, tranh chấp ra mặt hay ngấm ngầm đấu nhau.

Nếu sao Cự môn hóa Quyền thì làm thầy người ta, thanh danh vang xa. Có Thái dương hội chiếu thì quang minh lỗi lạc, vừa phú vừa quý. Cự môn ở Tý hoặc Ngọ, gọi là cách “Thạch trung ẩn ngọc“, lấy Cự môn hóa Quyền hoặc hóa Lộc làm thượng cách, lấy Lộc tồn đồng cung làm thứ cách, lấy không có Lộc làm cho tốt lên làm kế đó, chủ về phú quý song toàn, một đời chức vị cao lộc hậu. Nhưng không thể lên tới đỉnh tối cao, nếu lên tới đỉnh sẽ có hậu quả không tốt, hoặc bị mọi người chỉ trích, dẫn đến thân bại danh liệt.

Cự môn ở Dần hoặc Thân, đều chủ về danh lợi song thu, có thể thành đại phú, thanh danh lừng lẫy ở tha hương. Có điều lấy Dần làm Thượng cách, kế đến là tới Thân. Ở Dần lấy thân thể phát mập là hợp cách.

Cự môn ở Tị không lợi cho Phụ tinh (cha), hoặc tuổi còn nhỏ đã làm con thừa tự của người khác, nếu không sẽ tổn hại cha, hay còn nhỏ nhiều bệnh tật, chủ về vất vả tất bật, nên theo học một nghề chuyên môn. Nếu được Lộc tồn đồng độ, thì phúc dày lộc trọng, song tính tình mộc mạc giản dị mà cẩn thận, chủ về giầu có. Nếu có Hóa Quyền, Hóa Lộc thì khí phách cực lớn, giỏi sáng lập sự nghiệp, chủ về sang quý.

Cự môn ở Hợi, có Hóa Quyền, Hóa Lộc hoặc Lộc tồn đồng độ, chủ về đã phú lại quý, lừng danh ở tha hương, song tài năng quá lộ, chí cao mà khí ngạo, nên dễ bị người chỉ trích.

Cự môn ở Thìn, nếu hóa Quyền hoặc hóa Lộc chủ về phú cách, gặp thêm Lộc tồn chủ về đại phú. Nếu Cự môn và Văn xương cùng đến tọa tại Thìn, mà Cự môn Hóa Lộc, còn Văn Xương Hóa Kị, là cách rất đặc biệt, chủ về đại phú đại quý. Bởi vì sao Thiên đồng ở Tuất có thể hóa cái xấu của sao Kị thành hữu dụng.

Cự môn và Thiên cơ ở tại Mão, có Hóa Lộc hay Hóa Quyền, hoặc Lộc tồn đồng độ, và có Tả phụ, Hữu bật, Thiên khôi, Thiên việt hội chiếu, là chủ về cực quý.

Cự môn và Thiên cơ ở tại Dậu, tuy có cát tinh Hóa Lộc, Hóa Quyền, hoặc Lộc tồn đồng độ, nhưng vẫn chủ về quý mà không hiển, phú mà không bền.

Các cung vị trên đều lấy tiêu chuẩn tam phương tứ chính không gặp Kình dương, Đà la, Hỏa tinh, Linh tinh là nhập cách.

Sao Cự môn đồng độ với sao Thiên đồng ở Sửu hoặc ở Mùi, chủ về hình khắc, khổ cực, nhiều thị phi, có gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền tuy tốt nhưng không được lâu dài. Cự môn ở Tuất Hóa Quyền hoặc Hóa Lộc là cách đặc biệt (kỳ cách), bởi vì Thái dương ở cung Ngọ là mặt trời giữa trời hội chiếu Cự môn, thì khí u ám tan hết.

Cự môn ở cung Mệnh viên

Sao Cự môn đến cung Mệnh, chủ về người sắc mặt xanh vàng, có Thái dương đồng độ hoặc hội chiếu thì chủ về sắc mặt hồng trắng hoặc hồng vàng. Khuôn mặt hình chữ nhật dài hoặc tròn dài. Nhập miếu hoặc có Thái dương ở Tị Ngọ thì chủ về béo mập, thân hình trung bình cao, nếu không sẽ chủ về thân hình trung bình, hoặc gầy nhỏ. Tính tình trung hậu, mặt mày thanh tú, có nghề chuyên môn, khéo ăn nói, hay hùng biện. Có lòng chính nghĩa, không có việc gì nhưng lại thường thể hiện bận rộn tất bật, học nhiều mà ít tinh, có theo học về pháp luật, cơ giới, y học, và tinh tướng tạp nghệ, hoặc làm thầy mọi người, lãnh đạo bang hội. Ưa nhất là Hóa Quyền, Hóa Lộc, và Lộc tồn, chủ về vừa quý vừa phú. Nếu Hóa Kị thì lời qua tiếng lại liên miên, tai họa tơi bời. Phàm làm việc gì cũng nhiều nghi ngờ mà ít quyết đoán, tiến thoái bất định. Có Đà la đồng cung thì trong mình có nốt ruồi lạ. Có Kình dương, Đà la, Hỏa tinh, Linh tinh, Kiếp sát, Thiên hình, Âm sát, mà không có Lộc tồn, Hóa Lộc, Hóa Quyền hóa giải, thì xảy ra tình hình xem nhẹ mạng sống, như tự tử, đâm đầu xuống sông, uống thuốc độc, hoặc gặp hỏa tai, bị điều ra tiền tuyến, bôn ba ngàn dặm, làm việc điên đảo, hoàn toàn không có chủ trương.

Nữ mệnh có sao Cự môn lâm mệnh cung, nhập miếu hoặc có Lộc tồn, Hóa Lộc, hoặc Hóa Quyền, thì chủ về vừa phú vừa quý, hơn nữa, thọ mệnh rất dài. Nếu lạc hãm, hoặc Hóa Kị thì mang tiếng người ghét, nhiều thị phi. Nếu có Kình dương, Đà la, Hỏa tinh, Linh tinh, Thiên hình hội chiếu thì chủ về hình khắc, thọ yểu, lấy kế thất, vợ lẻ là thích hợp, song vẫn nhiều tranh giành đấu đá.

Lưu niên đại hạn có sao Cự môn, đồng độ với Hóa Quyền, Hóa Lộc, hoặc Lộc tồn thì chủ về phát triển sự nghiệp, có thể sáng lập đại nghiệp, thành đại sự, mọi việc thấy hung mà thực ra là cát, danh lợi song thu. Nếu Hóa Kị, hoặc hội chiếu Kình dương, Đà la, Hỏa tinh, Linh tinh, thì chủ về tai họa kiện tụng lao ngục, hình khắc, hoặc gặp hỏa tai, binh lửa, trộm cướp, nhiều tai họa vô vọng.

14. Thiên Lương thủ mệnh (thân)

Thiên Lương là”ấm tinh”. Trong Đẩu Số, chữ”ấm” có nhiều ý nghĩa, như:”Tiêu tai giải ách”,”kéo dài tuổi thọ”,”là trợ lực của cấp trên hay cha mẹ”,”có sinh hoạt tinh thần phong phú về tôn giáo, tín ngưỡng”. Tất cả, đều có ý vị”che chở”. Cần lưu ý, những lực”che chở” này đều thuộc về”tinh thần”, mà không thuộc về”vật chất”. Từ đó có thể biết đặc tính của Thiên Lương.

Tính chất”tiêu tai giải ách” của Thiên Lương, bao hàm ý vị có nạn tai trước, sau rồi mới có hóa giải. Cho nên, ắt sẽ phải trải qua nguy khó rồi mới được bình an; bị bệnh hoạn rồi mới khỏi bệnh; không có chỗ nhờ cậy rồi mới được người ta phù trợ; cảm thấy tinh thần”trống rỗng” (ý vị cuộc đời có kích thích khá lớn) sau rồi mới ký thác, ẩn nấp nơi tôn giáo, những thứ đại loại như vậy không thể nào liệt kê ra hết được.

Do sao Thiên Lương thiên nặng về”tinh thần”, mà không thiên nặng về”vật chất”, cho nên Thiên Lương ưa Hóa Khoa mà không ưa Hóa Lộc. Khi Thiên lương hóa thành sao Lộc, chủ về mang lại những rắc rối thị phi, thường thường bị người oán hận. Thiên Lương cũng rất ghét Hóa Quyền, lúc hóa thành sao Quyền, chủ về người lộng quyền, gặp thêm Hỏa tinh Linh tinh thì càng đúng.

Do ý nghĩa”che chở”, mà có thể mở rộng thành tính chất”hình pháp, kỷ luật”. Bởi vì,”hình pháp” có thể giữ cho mọi người được thiện lương. Vì vậy, Thiên Lương có thể biểu trưng cho vị quan thanh liêm”vì dân trừ hại”, ví như Bao Chửng trong truyền thuyết dân gian. Lúc luận đoán cần phải lưu ý luận điểm này. Do hàm nghĩa mở rộng này, Thiên Lương còn mang thêm chức vị”giám sát”. Phần nhiều là người theo ngành kiểm toán viên, quan đốc, thanh tra, hay chuyên viên nghiên cứu thị trường, chuyên viên kế hoạch tài vụ… thì phần nhiều cung Mệnh hay cung Sự nghiệp hay gặp sao Thiên lương. Hàm nghĩa”giám sát” của Thiên Lương cũng có thể diễn hóa thành ý vị”lui về hậu trường”.

Do”che chở” có thể mở rộng”phục vụ người khác”, cho nên tinh bàn của những người là bác sỹ, thầy thuốc, luật sư, cũng thường thường có quan hệ mật thiết với Thiên Lương. Có thể dựa vào tiêu chuẩn này để định Thiên lương là nhân tài chuyên nghiệp, hay là chuyên viên.

Thiên lương có Thái dương đồng độ hoặc vây chiếu, gặp Thiên hình, thích hợp làm nhân viên ngành tư pháp; nếu gặp Kình dương thì không phải là bác sỹ ngoại khoa (bao gồm cả khoa phụ sản), còn thêm Thiên Nguyệt, phần nhiều là người trong giới y học.

Hệ”Thiên cơ Thiên lương” đồng độ, chủ về vạch”kế sách quản lý”, gặp Thiên mã thì làm những nghề nghiệp có tính lưu động, như hàng hải, hàng không, điện tử… (một ví dụ đáng để tham khảo, Vương Đình Chi kể, ông từng đoán mệnh cho một người làm thuê, chuyên sao chép băng hình. Nghề nghiệp này nếu không nói ra thì rất khó đoán, nhưng nói ra rồi, thì biết được nghề nghiệp có tính phục vụ và tính lưu động. So với tinh bàn thì không có chỗ nào là không hợp lý, do đó có thể thấy nghề nghiệp thời hiện đại, thường rất khó luận đoán một cách chi tiết cụ thể).

Thiên Lương có Văn xương, Văn khúc, Tấu thư đồng độ, có thể xem là nhân tài trong ngành pháp luật, sở trường văn thư án lệ, cũng có lúc chỉ là thư ký văn thư của công ty lớn, hoặc là người trong giới văn hóa, xuất bản.

Thiên lương có Bạch hổ đồng độ, có thể xem là điềm tượng chủ về”hình pháp kỷ luật”, cũng có thể là bác sỹ phẫu thuật ngoại khoa.

Cổ nhân nói”Thiên lương và Thiên mã ở hãm địa, cuộc đời nhất định trôi dạt” (Thiên lương Thiên mã hãm, phiêu đãng vô nghi). Đây là nói Thiên lương ở Tị và ở Hợi, chủ về rời xa quê hương, tâm chí phiêu bồng. Ở thời hiện đại người ta thường rời bỏ quê hương để phát triển, vì vậy không nên luận đoán là”trôi dạt”, chỉ ở trường hợp gặp sao Không hay sao Hao đồng cung với Hỏa tinh Linh tinh, mới có thể luận đoán là không giữ một nghề, rời bỏ quê hương mà không có nền tảng. Còn khi gặp các loại sao”khoa văn” là người cuồng ngạo phóng túng.

Cổ nhân nói”Thiên lương ở hãm địa gặp Kình dương Đà la, là trái thuần phong mỹ tục” (Thiên lương hãm địa kiến Dương Đà, thương phong bại tục). Đây là nói nữ mệnh có Thiên lương ở Tị hoặc ở Hợi. Thời đại này nay, có thể luận đoán cuộc đời mệnh tạo gặp nhiều đau khổ về tình cảm. Rất ngại Thiên lương đồng độ với Hỏa tinh Linh tinh mà Thiên đồng ở cung đối diện Hóa Kị, hoặc hội Thiên cơ Hóa Kị mà Kình dương Đà la giáp Thiên lương, càng gặp nhiều tình huống rắc rối khó xử và đau khổ về tình cảm.

Thiên lương đến nhập cung Tị hoặc cung Hợi, gặp các sao Sát Hình Không Hao, chủ về cuộc đời nhiều tai họa, hoặc nhiều hung hiểm, thường xảy ra ứng nghiệm ở niên hạn vận trình đến cung có”Thiên cơ Cự môn”, hay”Thái âm Thái dương”. Gặp niên hạn Hóa Kị cũng thường ngầm chứa nguy cơ họa hoạn. Ngoài ra các cung hạn Tham lang, Thiên đồng tọa thủ là những niên hạn có tính chất then chốt.

Thiên lương ở Tý hoặc ở Ngọ, không gặp Văn xương Văn khúc là đã thông minh, nhưng thông minh quá lộ, nhìn sự việc quá rõ, nên cơ duyên với người thường không tốt, nhất là phương hại đến hôn nhân. Thiên lương ở Tý tốt hơn ở Ngọ.

Thiên lương ở Tý hoặc ở Ngọ, không cần gặp những sao đào hoa, cũng đã chủ về loại người”dễ thay đổi tình cảm”. Ở xã hội thời cổ đại, đàn ông nạp nhiều thiếp, nên cũng chủ về đau khổ mà ít người biết trong quan hệ hôn nhân.

Thiên lương ở Tý hoặc ở Ngọ, nếu gặp các sao Lộc, rất kị là người thông minh nhưng lạnh lùng nghiêm khắc. Cần phải có thái độ đối đãi với người chân thành nhân hậu, thì mới có thể xoay chuyển được vận mệnh của chính mình, nếu không, phần nhiều vào đại vận thứ ba, sẽ xảy ra trắc trở gây ảnh hưởng rất sâu xa và lâu dài. Nhưng, thường thường mệnh tạo lại không tự biết nguy cơ là do chính mình, nên lúc vận trình đến hậu vận chủ về cảnh ngộ gập gềnh, bất đắc chí, thì lại sinh ra oán trời hận người, mà không biết rằng”họa căn” đã tiềm phục từ lâu.

Thiên lương ở Ngọ thì không cát tường, là do hội với Thái âm và Thái dương đều ở cung hãm nhược. Nếu cung Tài bạch là hệ”Thiên cơ Thái âm”, gặp các sao Sát Hao và Thiên mã, chủ về mệnh cách có lối suy nghĩ kỳ lạ, đặc biệt, không hợp quần, ít qua lại giao lưu với người, và cũng thuộc loại người khó gần gũi. Những tính chất này gây ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp, khiến cho thu nhập không ổn định. Ví dụ như đột nhiên bị cách chức, hoặc bỗng nhiên khách hàng thường xuyên lại bỏ đi sang chọn lựa chỗ khác, hoặc thường phải thay đổi cương vị công tác… 

Thiên lương ở Tý hoặc ở Ngọ cần phải có Tả phụ, Hữu bật, Thiên khôi, Thiên việt hội hợp, lại không nên gặp các sao Sát Kị Hình Hao, thì mới có thể bàn tới phú và quý, hơn nữa, phú cũng vẫn phải nhờ quý mà có. 

Đối với Thiên lương ở Tý hoặc ở Ngọ, các cung hạn”Thiên cơ Thái âm”, Cự môn, Thái dương, Thiên đồng, thảy là những niên hạn có tính then chốt.

Thiên lương ở Sửu hoặc ở Mùi, vì Thiên cơ vây chiếu, nên tinh hệ này chủ về”kế hoạch mưu lược”, còn chủ về tính cơ động, không ổn định. Khi gặp các sao Sát Không Hao, cổ nhân cho rằng đây là mệnh cách xuất gia làm tăng nhân, đạo sỹ. Thời đại ngày nay, phần nhiều chủ về loại người có nhân sinh quan kỳ lạ đặc biệt (khác với lỗi suy nghĩ đặc biệt của Thiên lương ở Ngọ, ở đây cần phải phân biệt, một bên là nhân sinh quan còn một bên là tác phong xử sự). Cho nên nếu có các sao Văn xương, Văn khúc, Thiên tài bay đến, chủ về mệnh cách thuộc loại thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại không yên thân ở một nghề nào, khiến về già không có thành tựu.

Thiên lương ở Mùi hội Thái dương ở Hợi, động lực thúc đẩy không thể bằng Thiên lương ở Sửu, hễ Thiên lương hội Thái dương ở cung hãm nhược, đều chủ về chuốc lấy oán trách. Nhưng nếu gặp sao Hình và các sao Văn xương, Văn khúc, Long trì, Phượng các, Thanh long, Tấu thư, Quan phù, mà không gặp Hỏa tinh, Linh tinh, Kình dương, Đà la, Địa không, Địa kiếp, thì có thể thích hợp với công tác pháp luật, hoặc liên quan đến tính chất”hình pháp kỷ luật”.

Thiên lương ở Sửu, nếu cung Phu thê là Cự môn được Cát hóa (ưa nhất là Hóa Lộc), chủ về có thể kết hôn với người ngoại quốc.

Thiên lương ở Sửu hoặc ở Mùi, ưa Thiên Vu đồng độ với Thái dương, chủ về được bậc trưởng bối đề bạt, nâng đỡ trong sự nghiệp.

Thiên lương ở Sửu hoặc ở Mùi, rất ngại đến đại vận Tham lang Hóa Kị, theo bí truyền của phái Trung Châu, đây là hạn vì sắc mà gây họa, hoặc là một vận gặp nhiều tranh chấp. Cần xem hội các sao nào mà định cảnh ngộ.

Thiên lương ở Sửu hoặc ở Mùi, không gặp các sao”khoa văn”, cũng đã có khí chất nghệ thuật, nhưng thường có biểu hiện cuồng ngạo, phóng túng.

Đối với Thiên lương ở Sửu hoặc ở Mùi, các cung hạn Tham lang, Cự môn, Thái dương, Thiên đồng, là những lưu niên hay đại vận có tính then chốt. 

15. Mệnh vô chính diệu

Trong nhiều sách Tử Vi đã bàn về “ MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU”; nhưng vì đề tài này rất rộng vì vậy nên tôi xin đưa ra những một số chi tiết và kinh nghiệm để qúy bạn tham khảo thêm về Mệnh Vô Chính Diệu.

Thực vậy, từ trước đến nay, mỗi khi gặp trường hợp Mệnh Vô Chính Diệu, chúng ta thường thường chỉ biết căn cứ vào những câu phú quen thuộc như:

– Mệnh Vô Chính Diệu phi yểu tắc bàn.

– Mệnh Vô Chính Diệu đắc tam không nhi phú qúy khả kỳ.

-Tam không độc thủ phú qúy nan toàn.

-Xét xem phú qúy mấy người, Mệnh Vô Chính Diệu trong ngoài tam không …

Chứ làm gì có một hệ thống hoặc tài liệu chi tiết nào về trường hợp trên, đành rằng có những nhà tử-vi rất thông suốt về Mệnh Vô Chính Diệu nhưng rất tiếc các vị đó lại không chịu đem ra cống hiến. Vì vậy tôi mạo muội gom góp những chi tiết đã thâu lượm được và tạm chia làm hai phần:

– Những ưu khuyết điểm về Mệnh Vô Chính Diệu.

– Những điều phức tạp về Mệnh Vô Chính Diệu.

1. NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM VỀ MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU

Hầu hết các nhà tử-vi đều không khen những lá số có cách Vô Chính Diệu tại Mệnh vì cho rằng những cách này có nhiều khuyết điểm hơn là ưu điểm. Những khuyết điểm chính như sau:

1- Căn bản không vững

Căn bản ở đây không có nghĩa là khả năng hoặc tài năng mà chỉ có nghĩa là môi trường của mình. Mệnh Vô Chính Diệu (tức là không có chính tinh thủ mạng) bao giờ cũng phải tuỳ thuộc vào chính tinh ở cung xung chiếu, và khi đã phải tuỳ thuộc tức là không có căn bản vững, hoặc nói nôm na là không có gốc.

Nếu không được cung xung chiếu có sao tốt lại phải hướng sang hai cung hợp chiếu (Tài và Quan) mà ảnh hưởng sẽ yếu hơn nhiều và do đó môi trường của Mệnh lại càng bấp bênh hơn nữa. Vì vậy, dù cho người Mệnh Vô Chính Diệu có tài năng, thông minh (do các yếu tố tử-vi khác cho hưởng) rất dễ bị thăng trầm về sự nghiệp khi gặp Đại tiểu hạn giao động mạnh, không khác gì căn nhà không có cửa bị cơn gió lốc thổi thốc vào làm tan tác cả căn nhà, trừ trường hợp có Tuần Triệt án ngữ thì đỡ hơn nhiều.

2- Khó đóng vai trò chính

Như trên đã nói, Mệnh Vô Chính Diệu không khác gì căn nhà không có cửa dễ bị ảnh hưởng của thời tiết cũng như ngoại cảnh. Do đó người Mệnh Vô Chính Diệu (dù Đắc Tam Không) không thể và không nên giữ vai trò chính trong bất cứ lĩnh vực, cảnh ngộ nào, từ xã hội, gia đình cho đến hôn nhân.

Chính cụ Hoàng Hạc cũng đã nêu trên KHHB trước kia là gặp trường hợp này nên cam phận làm “phó” thì yên thân, nếu làm chính dễ bị mất chức. Riêng tôi, tôi còn nói thêm rằng ngay trong gia đình cũng vậy, người Mệnh Vô Chính Diệu cần phải là con thứ hoặc nếu chẳng may là con trưởng thì cần phải là con bà vợ sau của cha mình (tức là bà vợ chính không có con trai).

Như thế mới có thể sống lâu hoặc mới có công danh khá được. Thậm chí đến vấn đề hôn nhân, người Mệnh Vô Chính Diệu nên chịu làm “kẻ đến sau” thì cuộc sống dễ thịnh vượng hơn, còn trường hợp vợ mình là chính chuyên thì đương nhiên bị thiệt thòi về sự nghiệp. Đó là một điểm “hận” lớn lao cho người Mệnh Vô Chính Diệu.

Kể ra cũng chẳng có gì khó hiểu, vì khi căn nhà trống (vô chính diệu) thì ta cần có một cái vật gì đó che bớt cho khuất gió, tuy hơi trở ngại nhưng đỡ bị tan tác khi có gió mưa lớn. Về người cũng vậy, nếu có người khác “đứng mũi chịu sào” thì khi gặp trách nhiệm lớn lao mình làm phó đâu có chịu lỗi nhiều hoặc gánh vác nhiều, dù cho mình có nhiều khả năng chăng nữa. Còn về hôn nhân tuy không đặt vấn đề trách nhiệm nhưng phải có cái gì đó “án ngữ“ gián tiếp, ví như Tuần, Triệt vậy.

3-Khó phát sớm

Trừ một vài trường hợp đặc biệt, tôi nghiệm thấy các người mệnh vô chính diệu đều không phát khi còn trẻ, không khác gì một cái cây non khi mới nẩy mầm nơi đất xấu, phải trông cậy vào phân bón hoặc mưa nắng thuận hòa mới dần dần vươn cao, có hoa có lá.

Vì vậy, nếu qúy bạn có Mệnh Vô Chính Diệu cũng đừng bao giờ qúa thất vọng khi thấy sự nghiệp, công danh của mình phát chậm, miễn là những đại vận từ trung vận trở đi không quá tệ. Nếu qúy bạn nào phát sớm trong trường hợp này tưởng cũng không nên qúa mừng và tự tin vì không khác gì “hoa sớm nở tối tàn” về công danh cũng như về tuổi thọ.

Để cho dễ hiểu, tôi xin đơn cử một thí dụ: một đứa bé sơ sinh nếu ra đời non hoặc qúa yếu đuối ngay từ lúc lọt lòng mẹ, nếu cứ cho uống đủ các thứ thuốc bổ để mau mập mạp, khoẻ mạnh không thể đúng cách bằng nuôi nấng một cách điều độ cho khoẻ mạnh lần lần.

So với Tử vi cũng vậy, nếu Mệnh Vô Chính Diệu mà gặp ngay Đại Hạn kế tiếp thật tốt rồi những đại hạn sau xấu thì không thể nào hay bằng đại hạn kế kém nhưng những đại hạn sau tốt đẹp, để cho mệnh đủ thời gian hấp thụ các sao thuộc các cung xung chiếu và hợp chiếu, như thế mới đủ khả năng sử dụng các đại hạn tốt một cách vững bền.

4-Nghị lực kém:

Khuyết điểm sau chót của người Vô Chính Diệu tại Mệnh là khó lòng họ có can trường hoặc tinh thần dũng mãnh cương nghị, dù có tài ba lỗi lạc đến đâu cũng vậy. Điều này cũng rất dể hiểu vì khi mình nhờ vả ai (tức là Mệnh nhờ các cung chiếu) thì mình phải chịu ảnh hưởng của người đó, nếu không muốn nói là lệ thuộc và khi đã ở cảnh ngộ như thế thì làm sao giữ vững được lập trường.

Tuy nhiên, nếu Mệnh chịu ảnh hưởng của cung Tài Quan nhiều hơn thì việc lệ thuộc cũng nhẹ hơn nhiều, vì Tài Quan là các cung của cá nhân mình, thì chỉ ngại cung Thiên Di, nếu có các chính tinh dùng cho Mệnh được nhiều thì sự lệ thuộc vào ngoại giới sẽ mạnh mẽ hơn vì cung Thiên di tiêu biểu cho giới giao thiệp, bạn bè trong xã hội (Tôi sẽ bàn về cung Thiên Di trong một bài riêng biệt). Vậy quý bạn cần chú ý đến điểm này khi cân nhắc về nghị lực của người Mệnh Vô Chính Diệu.

2. NHỮNG ƯU ĐIỂM VỀ MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU

Chắc qúy bạn nào có Mệnh Vô Chính Diệu sau khi đọc những điểm trên đây đều thất vọng cho số phận của mình, nhưng thực ra con người Mệnh Vô Chình Diệu lại có những điểm độc đáo khác mà những người khác ít khi có.

1) Đa năng mẫn tiệp

Khi Mệnh đã “bỏ ngõ” tuy dể bị ảnh hưởng của các sao xấu bên ngoài nhưng cũng tiếp nhận dễ dàng những tinh hoa của các cách tốt chiếu về, nếu có. Do đó, người Mệnh Vô Chính Diệu (khi lớn tuổi) thành công dễ dàng nhưng tuần tự trong mọi lãnh vực do khả năng tìm hiểu, tò mò, kiên nhẫn của mình, mức độ thành công tùy theo các cách tốt trong tử vi.

Vì thế, trong nhiều sách như cuốn Tử-Vi Đầu Số Tân Biên của Vân Đằng Thái Thứ Lang đều nói rằng người Mệnh Vô Chính Diệu khôn ngoan sắc sảo là thế. Nếu qúy bạn là Chủ nhân hay Giám đốc thì nên dùng người Mệnh Vô Chính Diệu vì họ rất chịu khó học hỏi, có lương tâm nhà nghề, có óc cầu tiến, nhưng đừng bao giờ dùng họ trong vai trò chủ chốt như đã nói trên để cho họ khỏi bị mất chức.

Đến như Khổng Minh kia (cung Mệnh Vô Chính Diệu) tuy tài ba phi-thường như thế mà cũng đành phải chịu làm cố vấn, quân sư cho kẻ khác, chứ đâu có xưng vương đồ bá gì nổi …

2) Ít bị tai nạn

Tôi xin nói ngay là người Mệnh Vô Chính Diệu bớt được nhiều tai nạn chứ không phải là chẳng bao giờ bị tai nạn. Sở dĩ họ được điểm may như vậy là vì Mệnh Vô Chính Diệu khi gặp Đại tiểu hạn Sát Phá Liêm Tham và hung tinh đắc địa lại phát mạnh, trong khi Mệnh có chính tinh lại không hợp và có khi còn bị nguy hại. Như vậy là Mệnh VCD đã bớt đi một số yếu tố tai hại vì đã quen với hung tinh.

Vì theo nguyên tắc chỉ có hung tinh mới gây ra tai ương nhiều hơn các sao khác, vì các bại tinh chỉ gây thất bại hoặc bịnh hoạn chứ ít khi đem đến tai nạn như hung tinh. Như vậy kể ra cũng công bằng vì người Mệnh Vô Chính Diệu thường hay khổ về tinh thần thì ít ra cũng phải bớt được tai ương nhiều.

3) Dễ thích ứng với hoàn cảnh

Mệnh Vô Chính Diệu chẳng khác gì Mệnh trung lập, gặp đại vận nào cũng thích ứng được không bị cảnh “chéo cẳng ngỗng” như Mệnh có chính tinh, do đó đỡ bị gặp bước đường cùng (Đây tôi không nói về thọ yểu mà chỉ bàn đến công danh, sự nghiệp, vì lẽ tất nhiên gặp hạn xấu qúa thì phải chết).

Thí dụ như hạn gặp Tuần, Triệt hoặc Thiên Không đối với Mệnh có chính tinh (nhất là sao Tử-Phủ) thì rất tai hại, bất lợi nhưng đối với Mệnh Vô Chính Diệu lại hay vì không khác gì nhà cửa đang trống trải bị gió thốc vào nay lại được lắp cửa ngõ đàng hoàng (tức là Tuần Triệt, Thiên Không) thì căn nhà yên ổn biết bao.

Tôi đã được xem nhiều Lá số vô chính diệu, có người bị thăng trầm luôn luôn nhưng gặp hoàn cảnh nào cũng thích ứng được rồi dần dần ổn định.

3. NHỮNG ĐIỂM ĐẶC BIỆT VỀ MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU

Tôi có thâu thập được khá nhiều điểm phức tạp về cách giải đoán Mệnh Vô Chính Diệu, nhưng chỉ xin nêu ra những điểm chính và quan trọng (tôi không nhắc lại những điểm đã bàn tới trên KHHB) để qúy bạn đỡ bị lúng túng khi quyết đoán:

1) Đắc Tam Không

Thường thường các nhà tử vi đều chê rằng Mệnh Vô chính diệu chỉ tốt khi đắc tam Không (tức là có Tuần, Triệt, Địa không hoặc Thiên không tôi không bàn chứ “Không” ứng cho những sao nào kể trên vì có vị không công nhận Tuần là “Không”, có vị lại bảo rằng Thiên Không mới không phải là “Không” nhưng chưa có ai chứng minh được hợp lý), và cụ Song An Đỗ Văn Lưu (tác giả cuốn Tử vi chỉ nam) có nêu ra thêm là mạng Hỏa và Kim mới hợp với cách này nhất. Điểm này chỉ đúng khi đương số là con một, mà tôi đã bàn trên KHHB rồi.

Ngoài ra, quý bạn còn phải phân biệt như sau:

-Nếu mạng có nhiều trung tinh rực rỡ quần tụ mà có một Không án ngữ và hai Không chiếu về thì đừng nên ham cách “Đắc tam không” nữa vì các trung tinh bị mất hiệu lực. Trong trường hợp này chỉ nên có Tam không ở 3 phương chiếu về là hơn, nếu không thì chẳng cần đủ 3 Không mới khỏi tai hại cho Mệnh.

-Khi nào Mệnh không chính tinh mà chỉ có toàn bại tinh hoặc bàng tinh không quan trọng mới cần có một “Không” án ngữ, nhưng lại có điểm thiệt thòi là các cách hay ở bên ngoài khó bổ túc cho Mệnh vì bị “Không” ngăn trở, thành ra chưa hẳn là hoàn toàn có lợi. Về trường hợp này nhiều vị cho rằng nên có Thiên không hoặc Địa không hơn là Tuần, Triệt vì hai sao Thiên Địa Không không ngăn trở sự xâm nhập hoặc ảnh hưởng của các sao bên ngoài.

2) Không đắc Tam Không

-Trường hợp Mệnh Vô Chính Diệu không đắc Tam Không, tức là chỉ có Nhất, Nhị Không (ít khi không đắc Không nào) chưa hẳn là kém Tam Không và cũng không ngại “phi yểu tắc bần”, vì còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa.

Chỉ có điểm cần nhất là cung Phúc Đức không được xấu vì Mệnh yếu sẵn rồi phải nhờ vào cung “gốc” là cung Phúc Đức để tránh vấn đề kém thọ trước đã rồi mới tính đến công danh, sự nghiệp qua các cung hợp chiếu và đại hạn. Tôi đã được xem nhiều lá số Mệnh Vô Chính Diệu chỉ có đắc Nhất Không mà vẫn phú quý và chẳng hề chết non, nhưng những lá số này không có cái nào có cung Phúc Đức xấu.

3) Nhật Nguyệt tịnh minh chiếu hư không chi địa

Cách này chắc nhiều bạn đã biết và nhiều nhà tử vi cho rằng rất hay, nhưng chúng ta cũng cần phân biệt một vài trường hợp như sau để khỏi sai lạc nhiều :

– Khi Mạng vô chính diệu có nhiều sao xấu (như: Địa Kiếp, Hỏa Linh, Phục Binh…) thực ra không nên có Nhật Nguyệt sáng sủa chiếu vì như thế không khác gì “vạch áo cho người xem lưng” bao nhiêu sự xấu xa trong nhà mình đem phô ra hết, tuy vẫn thành công, phú qúy nhưng mọi người đều thấy rõ bộ mặt thực của mình, như vậy tưởng cũng chẳng lấy gì là hay. Trong trường hợp này thà đừng có Nhật Nguyệt hoặc nếu có thì hãm địa (tức là không sáng sủa) còn hay hơn để đỡ bị chê cười, nhục nhã.

– Nếu mạng vô chính diệu có Tuần hoặc Triệt án ngữ mà có Nhật Nguyệt tịnh minh chiếu thì không còn được hưởng cách này nữa, hoặc nếu có được hưởng cũng chỉ là cái vỏ phú quý, đó là “giả cách” mà thôi.

– Nếu được đúng cách Nhật Nguyệt (tức là Mệnh không có Tuần, Triệt và cũng không có các sao xấu) thì nên có thêm Thiên Không hoặc Thiên Hư để khoảng chân không được thăm thẳm cho có nhiều chiều sâu cho mặt trời, mặt trăng chiếu, như thế công danh, phú qúy mới phi thường và óc thông minh mới siêu việt, nhưng vẫn phải đóng vai trò “phó” mới lâu bền được.

4) Đại tiểu hạn

Đối với Mệnh Vô chính diệu, việc giải đoán Đại tiểu hạn khác hẳn đối với Mệnh có chính tinh thủ Mệnh. Vì Mệnh vô chính diệu có khả năng hấp thụ đủ mọi cách, từ cách Tử Phủ Vũ Tướng, Cơ Nguyệt Đồng lương cho đến cách Sát Phá Liêm Tham cùng với hung tinh đắc địa, chẳng bao giờ không ”ăn khớp” với các cách này.

Tuy nhiên, chỉ ngại đi đến Đại tiểu hạn cũng Vô chính diệu lại không có Không nào thì khác nào một cái nhà trống, không cửa ngõ lại ở trên một khu vực “đồng không mông quạnh”, làm sao chống lại được mưa gió hoặc bị ảnh hưởng của bên ngoài, như thế tức là làm ăn thất bại dễ dàng, sự nghiệp suy sụp mạnh mẽ.

Qua những điểm tôi trình bày trên đây, chắc hẳn qúy bạn đều nhận thấy rằng dù sao người có Mệnh Vô chính diệu vẫn chịu nhiều thiệt thòi, bất lợi, nhất là đối với ai ham công danh, quyền chức lớn, mặc dù họ có nhiều tài năng đôi khi xuất chúng, nhưng tài để phục vụ cho kẻ khác (nhiều khi kém mình) thì tưởng cũng là điều không hấp dẫn.

Chỉ đối với ai có đầu óc triết lý, ưa sống về tinh thần, ưa nghiên cứu về lý số, biết an phận thời may ra mới hợp cách Mệnh Vô chính diệu, dù đắc Tam Không hay Không.

16. Mệnh gặp tuần triệt.

Đầu tiên là mệnh VCD và sau đó là mệnh có Chính Diệu. Bởi xét cho cùng thì người mệnh VCD là quan tâm hơn cả vấn đề này. Bởi có câu mệnh VCD không yểu cũng bầnMệnh VCD đã được nhiều nhà Tử vi nghiên cứu và nghiệm lý, có người thì nói là nhà không nóc, nhưng có lẽ ít ai hiểu được bản chất thật sự của nó là như thế nào.

Đầu tiên nói đến lý thuyết kinh điển về Chủ Khách, lấy Cung Mệnh làm Chủ, Tam phương Tứ chính làm Khách, mệnh Chủ cường hơn Khách thì thuận lợi, ngược lại mệnh Chủ nhược khách cường là gian nan. Khi mệnh VCD thì thiên di luôn có chính diệu, điều dễ dàng nhận thấy là Chủ nhược và Khách cường, khi Chủ nhược thì khả năng chống đỡ Sát Khí từ Tam Phương Tứ chính là kém đi rất nhiều, đó là yếu tố gây nên tai họa cho Mệnh VCD.

Hãy lấy ví dụ : Một người khỏe mạnh, cường tráng ( Chủ cường ) thì không sợ phong ba bão gió của xã hội ( Khách ), đi ngoài đường gặp cơn gió thấy cảm giác mát mẻ dễ chịu, khác với một người ốm yếu ( Chủ yếu ) vì sự biến động của xã hội thường cảm thấy mệt mỏi, đi ngoài đường gặp cơn gió bị cảm mạo, sinh bệnh chết ( Khách mạnh hơn Chủ ), cho nên nói mệnh VCD dễ yểu bởi vì Sát Khí từ Khách xung phá Mệnh quá nhiều.

Đó là yếu tố quyết định có yểu hay không, nếu mệnh VCD mà Tam phương Tứ chính cát tinh hột tụ không bị sát tinh xâm phạm thì ta xét đến Cung Mệnh làm Chủ và Cung Đại vận làm Khách, ta lại dễ dàng nhận thấy nếu Tam phương Tứ chính cung Mệnh không có Sát tinh thì tất yếu sẽ hội tụ sát tinh ở Đại vận, Chủ Nhược Khách Cường và lại vẫn bị Sát Khí xâm phạm mạnh mẽ, nên dễ yểu khi vận đi qua Cung sát tinh hội tụ được Hóa Kỵ dẫn động.

Đó là nói đến cái yểu của người mệnh VCD, bây giờ xét đến cái bần của người VCD. Mệnh VCD Chủ nhược Khách cường thì Mệnh sẽ không làm Chủ được Tài Quan, dẫn đến bị động trong hoàn cảnh, gặp một vấn đề dù biết bản chất của nó là gì, nhưng không biết phải giải quyết thế nào, kinh doanh thì không hoạch tài, làm quan thì dễ bị chèn ép, ý chí thì kém, lại hay thay đổi cũng bởi Chủ nhược.

Tất nhiên sẽ có người lý luận tôi không yểu cũng chả bần, nhưng ở đây yểu và bần là xét trung bình cho người mệnh VCD trong xã hội.Qua những vấn đề được nói ở trên thì rõ ràng mệnh VCD cần Tuần Triệt để ngăn chặn Sát khí từ các cung Khách để tăng thọ, Đối với giàu hay nghèo thì lại phải xem những yếu tố khác nữa. bởi có câu mệnh VCD hội tam không phú quý khả kỳ.

Nhưng với Tuần Triệt đã giúp cho bản cung được vững vàng hơn qua việc đánh chặn nguy hại từ bên ngoài. Đặc biệt mệnh VCD quan trọng xét Tứ hóa, và Chủ khách xem có được cát hay không, Khách đa cát tinh hội tụ và Tam hóa thì vẫn có thuận lợi. vì sao mệnh VCD cần hung tinh đắc địa ( kình, đà, hỏa, linh, không, kiếp, hình, hổ ) là bởi vì Hung tinh đắc địa có thể lấy lại sự cân bằng giữa Chủ và Khách. Cát tinh hay hao bại tinh quá yếu không đủ lực.

Nhưng mệnh VCD có Tuần khác với mệnh VCD có triệt, điều này sẽ được nói ở phần sau.Bây giờ ta xét đến người Mệnh có Chính Diệu. Một điều hiển nhiên đó là không có một Chính tinh nào đứng riêng lẽ với nhau, và thay vào đó là đi theo một tổ hợp. Ta lấy Ví dụ : người có mệnh Tử vi. Tử vi luôn tam hợp với Liêm Trinh và Vũ khúc. Theo lý thì Liêm Trinh hỏa ==> Tử vi Thổ ==> Vũ khúc Kim.

Đó là sự lý sinh của Ngũ hành, Liêm trinh là Nguyên thần của Tử vi, khi Tử vi bị Tuần Triệt vì Nguyên thần Liêm trinh không sinh trợ được Tử vi, Tử vi hỏa tương thông mà sinh được Vũ khúc Kim, đẫn đến Khí Thổ ứ đọng, bế tắc.

Vì vậy mệnh Tử vi Tuần Triệt là kém theo lý ngũ hành. Nhưng Tử vi gặp Tuần thì đỡ hơn gặp Triệt, bởi cái lý Âm Dương. theo Tượng thì ví Tử vi như là vua, Liêm Trinh và Vũ khúc là cận thần, Tử vi gặp Tuần Triệt được ví như Vua bị cô lập, không được trợ giúp của Quần thần, giống vua bù nhìn lẽ dĩ nhiên là kém.

Tuần là được hiểu là Thời Thiên chưa tới, nơi có Địa mà không có Thiên, thiên chưa tới thì sao Địa hóa thành. Cho nên gọi là Không vong. Cũng vì có Địa mà không có Thiên nên Tuần bản chất mang tính Âm. Đối nghịch với Triệt mang tính Dương, điều dễ thấy là nhiều người luận Triệt là chặt chém, Tướng Triệt là tướng mất đầu, Mã triệt là Mã què, âu cũng là do tính Dương của Triệt.

Tử vi Dương ngại gặp Tuần hơn Triệt. Tuần tác dụng mạnh lên Tứ hóa, vòng lộc tồn, xét theo Toàn không cách thì Tuần đắc cách hơn là Triệt. Triệt tác dụng mạnh lên sao an theo giờ, ngày, tháng và vòng Thái Tuế. Tuần chế Địa kiếp mạnh hơn Triệt, ngược lại Triệt chế Địa không mạnh hơn Tuần. Tuần chế địa kiếp và Triệt chế Địa không kém hơn vì cái lý cộng hưởng. và cũng bởi cái lý Địa không mang tính Âm, Địa kiếp mang tính Dương.

Cụ Thiên Lương cho rằng, Tuần Triệt hóa giải nhau ở Đại vận, tức là mệnh Tuần đến vận gặp Triệt thì sẽ được hóa giải. Điều này là có lý của Cụ. Xét Tuần Âm và Triệt Dương, thì Tuần Triệt sẽ kìm chế nhau ở Vận, do đó khả năng của Tuần Triệt ở Đại vận đã giảm đi nhiều. Nhưng không phải là sẽ mất đi Tuần Triệt, giống như Không Kiếp gặp nhau ở Tứ góc thành Âm Dương hợp nhất mà đắc địa, đắc địa thì ít hại hơn là hãm.Lý Xuất Không Điền Thật.

Tuần Triệt được hiểu là Thời chưa tới, khi có Lưu Thái Tuế đến thì đó chính là Thời tới, mà thời tới thì Không Vong sẽ không còn, thời tới khi Lưu Thái tuế xung cung Tuần Triệt hoặc ở ngay cung có Tuần Triệt. Xuất không được hiểu là Không vong đã mất, nếu mệnh có Tuần Triệt thì Lưu Thái Tuế đến mệnh hoặc ở Di xung mệnh, khi Không vong đã mất thì những gì còn lại ở Cung mệnh chính là bản chất thực sự vốn có của nó, như tổ hợp sao phá hay hợp cách…từ đó sẽ thấy được sự thật giả về giàu nghèo, thọ yểu…( Điền Thật ).

Do vậy đối với mệnh VCD rất cần chú ý đến vận có Lưu thái tuế xung mệnh, vì khi đó đã mất Không vong, nếu hạn nhập năm đó cũng bị kỵ xung thì quyết là năm đại họa. Đối với người có Chính diệu mà tổ hợp sao đi hợp cách và tốt thì năm đó là năm thăng tiến tài lộc.Lý giải thêm về Thiên tướng sợ gặp Tuần Triệt, Thiên tướng và Phá quân luôn ở thế Đối Xung ( không phải Đối Cung ). Tương và Phá kìm hãm lẫn nhau, lực tương tác của Phá lên Tướng ngang bằng với lực của Tướng lên Phá.

Nhưng khi có Tuần Triệt thì điều đó đã bị phá vỡ, đầu tiên phải nói đến Phùng Phủ khán Tướng, xem Thiên Tướng phải xét đến thiên Phủ, khi Thiên tướng bị Tuần Triệt thì Phủ không thể giúp được Tướng. Đó là đặt Tướng vào thế yếu khi so sánh với Phá, do vậy cấu trúc Đối xung bị phá vỡ, đặt Thiên tướng vào thế yếu.

Lại xét phân đối cung lưu chi thể dụngng ), nguời mệnh Thiên tướng thì lấy Thiên Tướng làm Thể, Phá Quân làm Dụng, Tướng ở thế yếu thì Thể bị Dụng khắc theo lý đối xung, vì vậy mà nói Thiên tướng sợ gặp Tuần Triệt, vì lý Thiên tướng mang tính Âm nên sợ gặp Triệt hơn Tuần. Có lẽ vậy mà Tướng Triệt là tướng mất đầu chăng? lẽ Triệt chặt chém âu cũng rất có lý ( tính Dương )

Đầu tiên là phải xác định ngay là Tuần Triệt chỉ ảnh hưởng nên các Cung nó đóng, không có hiệu lực trong tam hợp hay xung chiếu nhưng vì các sao có sự liên kết với nhau thành nhóm, như:

Tử Liêm Vũ, Sát Phá tham, Thái Âm Thiên lương tam hợp, Thiên Cơ Thiên Đồng tam hợp, Phủ Tướng tam hợp…cho nên khi Tuần Triệt đóng tại 1 cung, như đóng tại cung có sao Tử vi, thì nhất định Vũ Khúc và Liêm trinh sẽ bị ảnh hưởng theo, đó là nguyên lý tam hợp chứ không phải là Tuần Triệt đóng tại 1 Cung rồi tam hợp của nó cũng bị Tuần Triệt ảnh hưởng, điều đó không phải, ảnh hưởng là do tuần triệt tác động lên nhóm sao.

Ta có thể hình dung, 1 đội bóng có 11 người (nhóm sao), nhưng 1 người bị sa sút phong độ mạnh do chấn thương (1 sao ở cung bị tuần triệt) kéo theo trận đó đội bóng bị thua, thì Tuần triệt cũng tương như vậy.

Tuần Triệt tác dụng mạnh lên các sao chung xung chiếu khi sao cung nó đóng và sao cung xung chiếu tạo thành cặp Âm Dương, như Tướng Quân và Phục Binh luôn xung chiếu, Thất Sát và Thiên Phủ thì Tuần Triệt đóng vào cung Tướng Quân nó sẽ ảnh hưởng lên cả Phục binh, còn nếu các sao không có tính xung chiếu thì không ảnh hưởng nhiều.

Từ đó sẽ hiểu được cách vận hành của Tuần Triệtcung VCD mượn chính tinh cung đối an cung, thì khi bị Tuần Triệt nó sẽ làm gián đoạn cái sự mượn sao an cung này, khi đó cung VCD không mượn được và trở thành “vô khí”, nếu mệnh đóng cung VCD mà không có cứu giải rất dễ yểu.

Triệt khác Tuần ở chổ Tuần chủ về hư không, làm các sao trong cung nó đóng mất đi lực tác dụng, làm mọi thứ trong cung như ngừng lại, vô lực cho nên Tử vi sợ nhất Tuần giống như Vua không còn lực gì, bị giam cầm và mất đi quyền hành vậy. ngược lại triệt thì có tính chất gián đoạn, chia rẽ cho nên có câu “hung sát tinh nhất triệt nhi khả bằng” nói về sự chia cắt của Triệt làm cho Sát tinh không còn liên kết với nhau thành cách cục nguy hiểm, giống như một nhóm tội phạm (hung sát tinh tụ hợp) mà bị công an (triệt) chia cắt, vây băt thì chúng mất đi hiệu lực và không thể liên kết thành băng đảng nguy hiểm.

Nhưng các sao trong Cung Triệt đóng vẫn có lực, giống Tử vi vua bị chia cắt với Quần Thần nhưng nó vẫn có lực, chứ không mất lực nên nó vẫn có quyền của Vua.Xét câu “Tuần Triệt đương đầu thiếu niên tân khổ”. Thiếu niên ở đây là chỉ lúc tuổi còn trẻ, ít tuổi. Chứ không phải dùng để phân biệt thiếu nhi, thiếu niên hay thanh niên.

Mệnh có Tuần triệt thì tối đa số năm Đại vận chịu ảnh hưởng của Tuần Triệt là 26t, tương ứng với Hỏa lục Cục và Đại vận ở Huynh đệ hay Phụ Mẫu. Tuần Triệt là Không vong, nó ở Mệnh sẽ ngăn cách sự thông khí của Mệnh Tài quan, làm các Sao trong Cung “mất tác dụng”, sao tốt thì giảm tốt, sao xấu thì giảm xấu…cả tốt hay xấu đề bị suy giảm hoạt động đáng kể.

Sở dĩ nó mất tác dụng vì các Sao bị rơi vào Hư Không, không còn môi trường cho chúng hoạt động và ngăn cản sự liên kết với Sao khác thành Cách Cục.Do vậy Tuần Triệt ở mệnh thì tuổi Thiếu niên vất vả, học hành lận đận, đường công danh thăng trầm…qua vận Tuần Triệt tức tối đa qua năm 26t thì sẽ khá hơn do Đại vận lúc này không còn Tuần Triệt nên được tự do hoạt động.

Và lúc đó sau một thời gian dài vất vả lận đận thì con người bắt đầu biết cách thích nghi và vươn lên.cho dù Tuần Triệt có phân Âm Dương thì Tuần Triệt sao có thể phá nhau được, có câu “Tuần Triệt đương đầu thiếu niên tân khổ”, nó đâu có kiềm chế nhau đau, mà cộng hưởng vào nhau làm mạnh hơn.

Tuần Triệt đóng cung mệnh thì bị ảnh hưởng cả Tuần lẫn Triệt, thường thì đại vận đầu đời và đại vận thứ 2 (nếu Tuần Triệt có đóng ở đại vận 2 ) nên có nhiều khổ sở, thất bại trong học tập, hoặc đời sống…cung Mệnh chủ vật chất nên thường khó tụ được tiền bạc, dễ tụ tán tiền thất thường không ổn định, nhưng được cái Tuần Triệt cũng giúp con người thông tỏ, hiểu nhanh, học hanh, sáng suốt….

Nhưng chỉ ở khía cạnh lý thuyết còn vận dụng kiếm tiền hay mưu cầu danh lợi thì khó khăn vì Mệnh không chế được Tài Quan trong thế Tam hợp. nếu có cách cục hợp lý thì sẽ phát về con đường nghiên cứu, tư duy sáng tạo. Có nhiều thứ để nói về Tuần Triệt quan trọng là tùy cách cục mới nói được tốt xấu thế nào.

Qua bài viết: Luận giải cung mệnh trong lá số tử vi nếu vẫn còn thắc mắc hoặc cần tư vấn, hỗ trợ. Quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Lý khí Việt Nam

Chuyên Phong Thủy Thần số học

Hotline: 0976 067 303
Email: lykhivn@gmail.com

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết. Vui lòng chia sẻ bài viết nếu bạn thấy thông tin ở trên sẽ hữu ích với nhiều người!

Chúc bạn buổi sáng tốt lành!

Bài viết liên quan